HONOR ET GLORIA, UTILITAS

30 жовт. 13:25 |

Наукові гуртки юридичного факультету: напрямки роботи та плани на 2013/2014 н.р.

(8 )

З початком нового навчального року почали свою роботу кафедральні студентсько-аспірантські наукові гуртки юридичного факультету. 12 вересня заступники керівників студентсько-аспірантських наукових гуртків зібрались для обговорення основних напрямків своєї роботи у 2013-2014 навчальному році. В першу чергу, відбулось знайомство із заступниками, призначеними на новостворених гуртках та гуртках, де заступники були відсутні. В ході засідання студенти обговорили типове положення про наукові гуртки, окреслили плани своєї роботи на семестр, розглянули питання щодо впорядкування способів інформування студентів про діяльність гуртків.

Одним з перспективних завдань у поточному навчальному році визначено впровадження нових форм роботи гуртків: круглі столи, дебати, судові засідання тощо. Серед нововведень у роботі гуртків визначено фіксоване членство, яке дозволить студентам отримати інформацію про засідання не лише із загальнодоступних джерел, але й на власну електронну скриньку.

Станом на жовтень 2013 року функціонує двадцять три гуртки, при цьому, на кафедрі цивільного права працює три підсекції, на кафедрах кримінального, господарського права – дві підсекції, по цивільному процесу – дві підсекції.

В цьому році вперше розпочинає роботу англомовний гурток під керівництвом к.ю.н., доц. Тетяни Олександрівни Коваленко та студента першого року магістратури Павла Федиковича. Метою його діяльності вбачається, зокрема, розвиток науки на нашому факультеті у відповідності зі світовими стандартами. Гурток дозволить студентам писати і презентувати тези та набути безцінний досвід виступів англійською мовою на юридичну тематику. Також в рамках англомовного гуртка плануються цікаві лекції вітчизняних та зарубіжних фахівців з права. Отже, він повинен стати серйозною платформою для досягнення нашими студентами нових наукових і особистих висот.

Також у цьому навчальному році вперше розпочав свою роботу гурток з інтелектуальної власності. Керівником даного гуртка є к.ю.н., доц. Леонід Трохимович Комзюк, а його заступником – Юлія Михайлюк, студентка 3 курсу. Планується, що тематика засідань гуртка не буде обмежуватись лише правовими аспектами такої діяльності, але погляд на розв'язання проблем інтелектуальної власності буде також сфокусований на практичну природу існування даного явища, як то, наприклад, на питання брендингу, маркетингу, захисту продуктів інтелектуальної діяльності в мережі Інтернет тощо. Окрім цього, будуть розглянуті питання щодо недобросовісної конкуренції, захисту прав споживачів інтелектуального продукту, комерційної таємниці, авторського патентного та медіа права та ін. Не погодитись із цікавістю та актуальністю тем, навколо яких будуть проводитись гарячі дискусії в рамках гуртка, насправді важко, тому він швидко здобув доволі велику популярність. Так, бажання працювати в рамках гуртка на даний момент виявили 22 особи, серед яких 11 магістрів, 2 спеціалісти та 9 бакалаврів (зокрема студенти 3 і 4 курсів)

В цьому навчальному році реорганізовано науковий гурток з трудового права та права соціального забезпечення шляхом створення двох окремих гуртків. Так, керівником гуртка з права соціального забезпечення стала к.ю.н., доц. Олена Володимирівна Тищенко, а її заступником - Юлія Артюх, студентка ІІ курсу магістратури. Планується розглянути актуальні, дискусійні теми, що стосуються соціального забезпечення та які потребують наукового дослідження й обговорення. Заплановані теми для обговорення дійсно захоплюючі, а тому багато людей зацікавилось даною тематикою. Інтерес до роботи гуртка виявили 13 осіб, серед яких 9 магістрів, 3 бакалаврів (зокрема студенти 4 курсу).

Гурток з трудового права буде функціонувати під керівництвом к.ю.н., ас. Ірини Сергіївни Сахарук та Наталії Бедюк, студентки І курсу магістратури. В цьому навчальному році планується проводити засідання на різнопланові тематики, які б враховували інтереси як тих учасників, які тільки почали ознайомлюватися з вивченням трудового права, так і тих, які вже мають відповідні знання в цій сфері. Зокрема, серед найцікавіших із запланованих для розгляду тем хотілося б звернути увагу на такі як питання протидії трудовій дискримінації; правове регулювання праці молодих спеціалістів; форми та методи перевірки якостей працівника; позитивне та негативне в існуванні контракту; питання медіації; проблеми функціонування органів, які вирішують трудові спори та ін. Діяльність гуртка не буде обмежуватися виключно проведенням засідань. Також планується здійснювати роботу гуртка у вигляді проведення а) круглих столів, на яких кожен з учасників матиме можливість розкрити той чи інших проблемний аспект з відповідної тематики засідання; б) дебатів за відповідними фабулами, які складені на основі конкретних ситуацій, що виникають на практиці під час здійснення трудової діяльності; в) проведення лекцій за участю правників в сфері трудового права (так, уже запрошено для проведення лекції Дебору Рейк, федерального медіатора зі США). В рамках роботи гуртка запланованого також організувати «Практичний курс трудового права», який допоможе студентам отримати навички написання трудових/колективних договорів, застосовувати норми трудового законодавства в конкретних практичних ситуаціях; дізнаються, чи діють норми трудового законодавства на практиці, або як змусити роботодавця застосовувати їх. На сьогодні членами гуртка є 16 осіб, серед яких 2 аспіранти, 7 магістрів, 3 спеціалісти та 4 бакалаври (зокрема, студенти 4 курсу).

Нещодавно був створений гурток із порівняльного адміністративного права. Керівником даного гуртка є к.ю.н., доц. Алла Альбертівна Пухтецька, а її заступником - Олександр Зима, студент ІІ курсу магістратури. На засіданнях гуртка планується порівняти структуру адміністративного права країн ЄС із адміністративним правом України; розглянути проблемні питання, які найбільш зацікавлять студентів. Станом на сьогодні членами гуртка є 6 осіб, які навчаються на магістратурі.

Протягом декількох років на базі юридичного факультету функціонує гурток з адвокатури. Керівником гуртка є к.ю.н., ас. Тетяна Миколаївна Кучер, а її заступником - Анастасія Чаленко, студентка І курсу магістратури. У 2013-2014 н.р. планується проводити засідання гуртка з метою висвітлення цікавих та недосліджених аспектів цієї науки. При визначенні тем засідань гуртка враховуватимуться інтереси студентів, які братимуть участь у його діяльності та викладача, що займається координацією його діяльності. Планується, що тематика засідань гуртка не буде обмежуватись лише правовими аспектами, а буде також сфокусована на практичній природі існування проблемних явищ. Діяльність гуртка планується проводити із залученням відомих юристів, практиків, науковців і, звичайно, адвокатів. Проведення засідань гуртка буде здійснюватись раз на місяць. Крім того, у 2014 році планується провести круглий стіл (можливо разом з гуртками виконавчий процес та нотаріат, що функціонують в межах єдиної кафедри). На сьогодні близько 15 осіб виявили бажання долучитися до діяльності гуртка, серед яких студенти 1, 2 курсу магістратури, студенти 3, 4 курсу.

З початку навчального року свою наукову роботу продовжив гурток з адміністративного процесуального права під керівництвом к.ю.н., доц. Наталі Юріївни Задираки, її заступником є Олеся Машталер, студентка 3 курсу. Планується, що тематика засідань гуртка буде обширною та цікавою для всіх учасників, спрямованою на залучення до поглиблення знань з адміністративного процесу студентів юридичного факультету. Крім того, діяльність гуртка не буде обмежуватися виключно проведенням засідань. Також планується здійснювати роботу гуртка у вигляді: а) круглих столів; б) дебатів, в) судових засідань, г) проведення лекцій. На сьогоднішній день зацікавленість у роботі гуртка виявили 25 осіб, серед яких 24 студенти 3 курсу та 1 студент І курсу магістратури.

У 2013-2014 н.р. продовжує роботу гурток з виконавчого процесу з метою висвітлення цікавих та недосліджених аспектів цієї науки. Керівником даного гуртка є к.ю.н., ас. Олександр Станіславович Снідевич, а його заступником – Назар Бурбан, студент І курсу магістратури. При визначенні тем засідань гуртка враховуватимуться інтереси студентів, які братимуть участь у діяльності гуртка. Тематика засідань не буде обмежуватись лише правовими аспектами, а буде також сфокусована на практичній природі існування проблемних явищ. У 2014 році планується провести круглий стіл (можливо разом з гуртками адвокатури та нотаріату, що функціонують в межах єдиної кафедри). Діяльність гуртка планується проводити із залученням відомих юристів, практиків, науковців. На сьогодні близько 10 осіб виявили бажання долучитися до діяльності гуртка, серед яких студенти 1, 2 курсу магістратури, студенти 2, 3, 4 курсу.

У 2013-2014 н.р. продовжує свою роботу гурток з господарського права, який діє у складі двох секцій. Керівником секції 1 є д.ю.н., доц. Вікторія Вікторівна Рєзнікова, а її заступником Юлія Косткіна, студентка І курсу магістратури. На засіданнях, які планується проводити двічі на місяць, будуть обговорюватись актуальні проблеми господарського права в цілому та окремих його інститутів, а також шляхи їх вирішення. Станом на сьогодні членами гуртка з господарського права є 18 осіб, серед яких 6 магістрів та 12 бакалаврів (зокрема студенти 3 і 4 курсів).

Протягом декількох років на базі юридичного факультету функціонує гурток з екологічного права. Керівником гуртка є д.ю.н., проф. Марія Василівна Краснова, а її заступником – Марта Дудар, студентка І курсу магістратури. У 2013-2014 н.р. планується проводити засідання гуртка за спрямуванням вивчення недосліджених аспектів, які є предметом зацікавленості як студентів, так і викладачів. До роботи гуртка залучаються викладачі, планується провести круглий стіл за участю практиків сфери екологічного контролю і нагляду. Серед тем, що становлять найбільший інтерес для аудиторії слухачів і викликають численні дискусії, хотілося б звернути увагу на: правове регулювання джерел альтернативної енергетики в контексті врахування зарубіжного досвіду, проблеми здійснення господарської діяльності, що потребує дозволів у сфері екології, форми і методи правового забезпечення еколого-небезпечної діяльності. За результатами діяльності гуртка планується організувати Дебати з екологічного права, окрема розгляд і вирішення задач-казусів, що характеризують комплексність екологічного права як самостійної галузі права. На сьогодні близько 15 студентів 4-го курсу виявили бажання долучитися до роботи гуртка.

У вересні 2013 року відновилася робота гуртка з земельного та аграрного права у новому навчальному році. Керівником гуртка є д.ю.н., проф. Анатолій Миколайович Мірошниченко, а його заступником – Марина Вельган, студентка 4 курсу. Керівництво та члени гуртка прийняли спільне рішення про проведення засідань англійською мовою. Окрім того, відбулися зміни в складі гуртка – на додачу до минулорічних активістів лави поповнили студенти 4 курсу, спеціалізації «Земельне право». Так, станом на сьогодні членами гуртка є 11 осіб, серед яких 2 магістрів та 9 бакалаврів.

Активно розвивається також гурток з історії держави і права. Керівником гуртка є к.ю.н., ас. Василь Васильович Орленко, а його заступником - Володимир Наконечний, студент 2 курсу. Гурток ставить перед собою за мету поглиблення знань студентів з історії держави та права, приділяє особливу увагу написанню тез доповідей, що стосуються актуальних питань історії держави і права. На сьогодні в роботі гуртка беруть участь 20 студентів.

Керівником гуртка з конституційного права є д.ю.н. проф. Ніна Анатоліївна Мяловицька, а її заступником – Олександра Рибак, студентка 4 курсу. Основною метою діяльності гуртка є підвищення рівня знань студентів в сфері конституційного права; створення умов для співпраці і обміну думками між студентами, аспірантами та викладачами; залучення студентів до наукової діяльності; заслуховування та обговорення наукових доповідей; аналіз актуальних проблем розвитку конституційного права; розроблення пропозицій щодо усунення колізій у чинному законодавстві. На сьогодні переважно учасниками гуртка є студенти 2/3 курсів.

Протягом декількох років функціонує гурток з криміналістики. Керівником гуртка є к.ю.н., доц. Анатолій Миколайович Лисенко, а його заступником – Ірина Романчук, студентка ОКР «Спеціаліст». У 2013-2014 н.р. планується проводити засідання гуртка за спрямуванням вивчення недосліджених аспектів цієї науки, які є предметом зацікавленості як студентів, так і викладачів. Серед тем, що становлять найбільший інтерес для аудиторії слухачів та викладачів і викликають численні дискусії особливу увагу буде приділено біометричним системам захисту інформації. Планується, що тематика засідань гуртка не буде обмежуватись лише правовими аспектами, а буде також сфокусована на практичній природі існування проблемних явищ. Під час розгляду тем по засобах криміналістичної техніки та особливостях їх застосування гуртківці мають змогу практично опрацювати матеріали по підробці документів з використанням приладу «Регула», за допомогою якого здійснюється контроль автентичності документів. На сьогодні близько 10 студентів виявили бажання долучитися до роботи гуртка.

Гурток з кримінального процесу розпочав роботу в жовтні поточного року. Керівниками даного гуртка є д.ю.н., проф. Микола Анатолійович Погорецький, ас. Олексій Володимирович Задоєнко, к.ю.н., ас. Олександр Іванович Котюк, а їх заступником - Марія Процюк, студентка 4 курсу. На сьогодні 12 студентів виявили бажання долучитися до діяльності гуртка, серед яких студенти 4 курсу та І курсу магістратури.

Керівниками гуртка з нотаріального процесу є к.ю.н., доц. Марія Володимирівна Бондарєва та к.ю.н., доц. Ірина Степанівна Мельник, а їх заступником – Людмила Крива, студентка І курсу магістратури. Планується, що тематика засідань не буде обмежена тільки правовими аспектами, а буде також враховуватися практична природа існування природних явищ. Проведення засідання гуртка планується раз на місяць. На організаційному засіданні тему першого предметного засідання було визначено разом зі студентами 2-го та 5-6 курсів, але остаточно ще не затверджено.

Керівником гуртка з теорії держави та права є к.ю.н., доц. Ніна Володимирівна Теремцова, а її заступником – Ольга Гутовська, студентка 2 курсу. На організаційному засіданні керівник гуртка розповіла про план майбутньої роботи, перспективи впровадження нових форм співпраці (планується проведення круглого столу на тему прогнозів розвитку проблем держави та права у десяті-двадцяті роки ХХІ ст., дебатного засідання щодо методології та ін.). Зацікавленість роботою гуртка проявила велика кількість студентів (більше 50-ти), більшість з яких - першокурсники.

Діяльність гуртка з фінансового права продовжується під керівництвом д.ю.н., проф. Лідії Костянтинівни Воронової, її заступником є Михайло Луцький, студент 4 курсу. У зв'язку з цим можна констатувати, що збережуться ті деякі традиції та устрій роботи, які склалися за два роки існування гуртка. Режим функціонування гуртка залишається незмінним, тобто засідання будуть проводитись раз у два тижні. Це дозволить усім бажаючим не тільки апробувати свої роботи для участі у конференціях, а й просто поділитися своїми напрацюваннями з іншими членами гуртка. Дуже важливим є те, що студенти другого курсу, які цьогоріч почали вивчати фінансове право, активно підключилися до роботи гуртка. Слід також зазначити про певні нововведення, які передбачається втілити цього року. Так, планується проведення круглих столів із залученням експертів з питань, які будуть темами подібних заходів. Важливим у процесі роботи гуртка буде більше звернення до проблематики, яка є актуальною в даний момент, наприклад, обговорення аспектів Договору про асоціацію між Україною та ЄС, що стосуються митної справи. Якщо говорити про популярність гуртка, то він залишається одним з лідерів. Таким чином, постійним відвідувачами є приблизно 26 студентів різних курсів навчання. Формалізували своє становище 14 студентів, які стали постійними членами гуртка. Тим не менш, гурток залишається відкритим для усіх бажаючих.

З вересня поточного року поновив свою роботу гурток з цивільного права, який організаційно буде функціонувати у складі трьох секцій: проблеми загальної частини цивільного права (заступник керівника – Марія Костенко, студентка 3 курсу), проблеми контрактного, спадкового та сімейного права (заступник керівника – Аліса Островська, студентка 3 курсу), проблеми міжнародного приватного, корпоративного права та міжнародного комерційного арбітражу (заступник керівника – Дмитро Дзьоба, студент 4 курсу). Загальне керівництво роботою гуртка здійснюють д.ю.н., проф. Роман Андрійович Майданик, д.ю.н., проф. Наталія Семенівна Кузнєцова. Керівники для конкретних засідань будуть призначатись залежно від тематики засідання. Розподіл роботи гуртка за секціями дозволить студентам більш ґрунтовно та якісно співпрацювати з науковими керівниками в залежності від кола власних наукових інтересів. Планується, що робота гуртка розгорнеться з новою силою та інтенсивністю, будуть обговорюватися актуальні та дискусійні питання теорії та практики цивільного права, що дозволить розвити науковий інтерес студентів та сприятиме розвитку цивілістичної науки на факультеті. Слід також взяти до уваги, що з поточного року функціонування гуртка стає більш різноманітним: окрім публічних диспутів, презентацій, наукових доповідей планується також проводити регулярні круглі столи з проблемних питань, а також зустрічі з практикуючими юристами-практиками. Гурток з цивільного права є, без перебільшення, достатньо прогресивним та, безперечно, користується неабиякою популярністю серед студентів юридичного факультету.

Гурток з цивільного процесуального права традиційно щорічно плідно функціонує та готує плацдарм для молодих науковців, що цікавляться відповідною галуззю. Керівниками 1 секції є к.ю.н., доц. Олена Семенівна Захарова та к.ю.н., доц. Ірина Олександрівна Ізарова, а їх заступником - Ігор Ревко, студент 3 курсу. Тематика засідань буде включати актуальні проблеми теорії і практики цивільного процесуального права, дискусійні питання у межах відкриття провадження у справах, апеляційного оскарження, вдосконалення окремих інститутів, проведення аналогій з іноземним законодавством тощо. При цьому, гурток не буде обмежуватись виключно підготовкою наукових доповідей, адже у перспективі мають бути проведені модельне судове засідання та зустрічі з відомими юристами. Зважаючи на актуальність тем досліджень, що будуть опрацьовуватись у межах засідань, гурток привернув увагу багатьох студентів. На даний момент постійними членами гуртка стали 10 осіб, що навчаються на 3 та 4 курсах нашого факультету. Друга секція гуртка цивільного процесуального права, що в цьому навчальному році переорієнтувався, в основному, на залучення до роботи студентів-магістрів, отримала назву гурток з актуальних проблем цивільного процесу. Керівниками гуртка є к.ю.н., доц. Наталія Олександрівна Кіреєва та к.ю.н., доц. Віктор Вячеславович Крижанівський, а їх заступником - Геннадій Бережанський, студент І курсу магістратури. На засіданнях гуртка будуть розглядатись актуальні проблеми цивільного процесу і планується визначати конкретні, обґрунтовані пропозиції щодо їх вирішення.

Звіт підготували:

заступники керівників гуртків,

Руслан Мельниченко, координатор наукових гуртків

 

за заг. ред. І.С. Сахарук,

координатора наукової роботи студентів та аспірантів юридичного факультету

 

2066 Останнє редагування 09 лист. 22:21 |

Коментарі