ПОСЕЛЕННЯ ДО ГУРТОЖИТКУ

 

 

Затверджено рішенням Житлової комісії ННІ права КНУ імені Тараса Шевченка

від 14.08.2022 року

 

 

КРИТЕРІЇ

поселення/переселення студентів (вступників)

Навчально-наукового інституту права до відповідних гуртожитків

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

на 2022/2023 навчальний рік

(далі – Критерії)

 

І. Загальні положення

1.1. Ці Критерії регламентують порядок розгляду Житловою комісією Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Комісія) заяв на поселення/переселення студентів (вступників) Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – ННІ права КНУ імені Тараса Шевченка); формування рейтингових списків (черг) на поселення студентів (вступників), а також критерії, відповідно до яких здійснюватиметься поселення студентів (вступників) ННІ права до гуртожитків КНУ імені Тараса Шевченка.

1.2. Ці Критерії розроблено з урахуванням норм чинного законодавства України, а також нормативно-правових актів та нормативних документів КНУ імені Тараса Шевченка, зокрема, але не виключно, Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Положення про поселення, переселення та виселення у студентських гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 06.11.2018 року, Наказу ректора «Про поселення в студентські гуртожитки Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2021/2022 навчальному році» від 27 липня 2021 р. №548-32 тощо (далі – Застосоване нормативне регулювання).

 

ІІ. Порядок подання та прийняття заяв на поселення в гуртожиток

2.1. Студент (вступник) ННІ права КНУ імені Тараса Шевченка, за наявності потреби у ліжко-місці, подає на офіційну електронну адресу Комісії Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., або фізично передає до секретаря Комісії, особисту заяву на поселення до гуртожитку КНУ імені Тараса Шевченка (далі – Заява) та документи, передбачені п.2.1.1. Критеріїв.

2.1.1 До Заяви додаються наступні документи:

- (за наявності) документи, які підтверджують право на пільги (копії разом з оригіналами);

- фотокартки 3х4 – 6 шт.;

- ксерокопія паспорта (паспорт зразка книжечка – 1, 2, 12 сторінки, паспорт зразка ID картка – 1, 2 сторони);

- (для паспорту зразка ID картка) копія довідки про місце реєстрації проживання за формою 13;

- ксерокопія реєстраційного номеру облікової картки платника податку;

- довідка про флюорографічне обстеження, яке здійснене не більше року тому;

- актуальна довідка про дерматологічне обстеження;

- (для заявників, які не є вступниками) довідка, видана Відділом організаційного забезпечення навчального процесу Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, про те, що особа є студентом ННІ права.

2.2. Заява (у паперовій/електронній формах) вважається отриманою Комісією з моменту її реєстрації секретарем Комісії в журналі вхідної документації.

2.2.1. Заява реєструється секретарем Комісії в журналі вхідної документації у день її фактичного надходження/отримання. У випадку, якщо Заява надійшла опісля закінчення робочого дня – така Заява реєструється секретарем на наступний робочий день.

 

ІІІ. Порядок формування рейтингових списків (черг) студентів на поселення

3.1. Формування рейтингових списків (черг) на поселення здійснюється Комісією лише щодо студентів денної форми навчання та які проживають на відстані понад 100 км від міста Києва (окрім студентів, які мають право на першочергове поселення), на підставі Заяви студента та довідки про успішність, виданої згідно п.3.2. цих Критеріїв.

3.2. Довідка про успішність студента видається Відділом організаційного забезпечення навчального процесу Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка та включає в себе:

1) прізвище, ім’я, по-батькові студента;

2) курс;

3) освітній рівень;

4) форму навчання;

5) дату початку навчання;

6) джерело фінансування навчання;

7) рейтинговий бал (із 200 можливих балів) при вступі (щодо студентів 1 семестру 1 курсу бакалаврського освітнього рівня, а також студентів 1 семестру 1 року навчання магістерського освітнього рівня) або конкурсний бал (щодо студентів 1 семестру 2 курсу бакалаврського освітнього рівня на базі ОКР «Молодший спеціаліст» (із 200 можливих балів);

8) середній бал за попередній семестр (починаючи з 2 семестру щодо всіх студентів та освітніх рівнів);

9) додатковий бал (із 5 можливих балів) за попередній семестр, починаючи з 2 семестру, щодо всіх студентів та освітніх рівнів.

3.2.1. У випадку переведення студентів на навчання до ННІ права, поновлення студентів на навчання у ННІ права, при формуванні рейтингового списку враховується середній бал з документу про результати навчання, на підставі яких здійснюється переведення або поновлення студента.

3.2.2. У випадку переведення студентів на навчання до ННІ права, зазначена довідка видається на основі аналізу Витягу з заліково-екзаменаційних відомостей за період навчання або Навчальної картки студента за період навчання. У випадку поновлення студентів на навчання у ННІ права, зазначена довідка видається на основі аналізу Академічної довідки з закладу вищої освіти, в якому навчався студент.

3.3. Формування рейтингових списків (черг) на поселення здійснюється:

1) щодо студентів, які вступили на перший курс (перший семестр) навчання денної форми бакалаврського освітнього рівня або перший рік (перший семестр) навчання денної форми магістерського освітнього рівня – на основі рейтингового балу при вступі (із 200 можливих балів);

2) щодо студентів, які вступають на базі ОКР «Молодший спеціаліст» – на основі конкурсного балу (із 200 можливих балів), приведеного у відповідність до 100-бальної шкали оцінювання;

3) щодо студентів, які навчаються на першому курсі (2 семестр) та інших курсах навчання денної форми бакалаврського освітнього рівня або першому році (2 семестр) та інших роках навчання денної форми магістерського освітнього рівня – на основі середнього балу за попередній семестр (зі 100 можливих балів).

3.4. У випадку збігу рейтингових балів декількох студентів у рейтинговому списку на поселення студентів першого курсу (1 семестр) бакалаврського освітнього рівня або студентів першого року навчання (1 семестр) магістерського освітніх рівнів, пріоритет (вище місце) у рейтингу (черзі) мають студенти, які проживають у більш віддалених від міста Києва населених пунктах.

3.4.1. У випадку збігу середніх балів декількох студентів у рейтинговому списку на поселення студентів першого курсу (2 семестр) та інших курсів навчання бакалаврського або магістерського освітніх рівнів, пріоритет (вище місце) у рейтингу (черзі) мають студенти, які мають вищий додатковий бал за попередній семестр, або, у разі, якщо додаткові бали за попередній семестр збігаються, проживають у більш віддалених від міста Києва населених пунктах.

3.5. Рейтингові списки (черги) на поселення оприлюднюються на офіційному веб-сайті ННІ права КНУ імені Тараса Шевченка (https://law.knu.ua/ua/) впродовж 5 робочих днів з моменту їх затвердження (оновлення) Комісією.

 

 ІV. Критерії, відповідно до яких здійснюється поселення студентів

4.1. З огляду на необхідність врахування з боку Адміністрації та органів студентського самоврядування ННІ права спільних інтересів студентів, які навчаються на одному курсі, зручність ведення зазначеними студентами спільного побуту, організації спільного культурного дозвілля, а також більшу ефективність навчальної та виховної роботи серед студентів, що проживають на одному поверсі відповідного гуртожитку, а також необхідність та більшу ефективність проведення можливих ремонтних робіт після виселення відповідних випускних курсів, поселення студентів на вільні ліжко-місця в гуртожитках, закріплених за ННІ права, здійснюється покурсово та поповерхово, за виключенням випадків, передбачених цими Критеріями.

4.2. Загальна кількість вільних-ліжко місць, що виділяється для поселення студентів ННІ права на 2022/2023 навчальний рік, розподіляється у наступному співвідношенні:

1) 95% ліжко-місць – для поселення студентів бакалаврського освітнього рівня;

2) 5% ліжко-місць – для поселення студентів магістерського освітнього рівня.

4.3. Ліжко-місця, що виділяються для поселення студентів бакалаврського освітнього рівня, розподіляються у наступному співвідношенні:

1) 80% ліжко-місць – для поселення студентів, які навчаються за державним замовленням;

2) 20% ліжко-місць – для поселення студентів, які навчаються за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

4.4. З метою дотримання відсоткового співвідношення ліжко-місць, передбаченого п. 4.2 цих Критеріїв, здійснюється кожне 5-те вільне ліжко-місце підлягає заселенню з рейтингового списку (черги) для студентів, які навчаються за кошти фізичних та/або юридичних осіб, а кожні інші 4 вільні місця – з рейтингового списку (черги) для студентів, що навчаються за державним замовленням.

4.5. У випадку необхідності, Комісія може здійснити поселення/переселення студента на основі інформації про вільне ліжко-місце (бакалаврський або магістерський освітній рівень, а також джерела оплати за навчання) студента, який раніше займав відповідне ліжко-місце.

4.6. Заяви студентів, які мають пільги на поселення відповідно до Застосовного нормативного регулювання, задовольняються першочергово.

4.6.1. У випадку надходження заяв на поселення від осіб, що мають пільги на поселення, поселення зазначених осіб може здійснюватися на наявні вільні ліжко-місця, незалежно від поверху, закріпленого за певним курсом.

4.7. Заяви студентів, які не мають пільг на поселення, задовольняються у випадку наявності вільних ліжко-місць в порядку черговості відповідно до сформованих та затверджених Комісією рейтингових списків (черг) на поселення.

4.8. Поселення студентів, які не мають пільг на поселення, здійснюється на наступні поверхи гуртожитків, закріплених за ННІ права:

1) перший поверх гуртожитку №5 – студентів 3 курсу бакалаврського освітнього рівня;

2) другий поверх гуртожитку №5 – студентів 1 курсу бакалаврського освітнього рівня;

3) третій поверх гуртожитку №5 – студентів 2 курсу бакалаврського освітнього рівня;

4) четвертий поверх гуртожитку №5 – студентів усіх курсів, усіх освітніх рівнів;

5) п’ятий поверх гуртожитку №5 – студентів 4 курсу бакалаврського освітнього рівня;

6) п'ятий поверх гуртожитку №1 – студентів усіх курсів, усіх освітніх рівнів.

4.9. У випадку звільнення ліжко-місця у гуртожитках закріплених за ННІ права та відсутності рейтингового списку на поселення курсу, за яким закріплено відповідний поверх гуртожитку, внаслідок відсутності поданих Заяв, Комісія може застосувати рейтинговий список іншого курсу для заміщення відповідного ліжко-місця.

4.10. У випадку звільнення ліжко-місця на поверсі гуртожитку, закріпленого за ННІ права, стосовно якого цими Критеріями передбачене поселення студентів усіх курсів та усіх освітніх рівнів, Комісія може застосувати рейтинговий список, який має більшу кількість заяв.

4.11. Визначення номерів кімнат при поселенні студентів здійснюється з використанням вбудованої функції «Randomize» веб-сервісу Google Sheets на засіданні Комісії з обов’язковим здійсненням відеозапису зазначеного розподілу.

4.12. Виходячи із завдання забезпечення майбутнього поселення/переселення студентів під час вступної кампанії на відповідний навчальний рік Комісія, починаючи з 15 лютого до завершення вступної кампанії не здійснює поселення (крім переселення та поселення осіб пільгових категорій) студентів на вільні ліжко-місця, що відкриваються після випускних (четвертий, шостий) курсів, крім поселення студентів зазначених випускних курсів на ці місця.

4.13. Перша оплата за Договором про надання в тимчасове користування ліжко-місця в житлові кімнаті, місць загального користування, меблів, сантехнічного та електричного обладнання в студентському гуртожитку та збереження майна Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється в день підписання Договору, наступні – не пізніше 3 календарних днів до закінчення обраного терміну сплати.

Університет може розглянути зміни періоду оплати за особистою заявою студента.

4.14. Про результати розгляду заяв та інших питань, які стосуються учасників освітнього процесу, Комісія повідомляє через офіційний інформаційний ресурс Комісії у соціальній мережі «Telegram» (https://t.me/+lBxuAPhL2EI1NzMy) протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення.

 

V. Переселення студентів ННІ права у гуртожитках Університету

5.1. Переселенням є надання студенту ННІ права іншого ліжко-місця в іншій житловій кімнаті в тому ж студентському гуртожитку, в якому студент проживає, або в іншому студентському гуртожитку.

5.2. Переселення студента ННІ права здійснюється добровільно, на підставі особистої заяви студента.

5.2.1. У разі проведення Університетом капітальних ремонтних робіт, при проведенні поточних ремонтних робіт та в інших виключних випадках Університет може за необхідності переселити студента в інше житлове приміщення без погіршення умов проживання без згоди студента на підставі подання Комісії за рішенням ректора або першого проректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

5.3. Заяви на переселення розглядаються на засіданні Комісії першочергово, задовольняються у порядку черговості їх надходження без урахування затверджених рейтингових списків (черг) на поселення.

5.4. За наявності відповідного рішення адміністрації КНУ імені Тараса Шевченка та/або ННІ права КНУ імені Тараса Шевченка про запланований ремонт на відповідному поверсі гуртожитку, закріпленому за ННІ права, Комісія може прийняти рішення про поселення студента відповідного курсу на іншому поверсі, на якому не заплановано ремонт, або рекомендувати розглянути заяву зазначеного студента та вирішити питання про поселення терміном на період до завершення навчання протягом навчального року комісією з поселення (житловою комісією) іншого гуртожитку Студмістечка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за умови наявності інформації про вільні ліжко-місця у іншому гуртожитку.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЕЛЕННЯ ВСТУПНИКІВ 2021/2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ


Згідно з Протоколом №9 засідання Комісії з поселення Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 12 серпня 2021 року, за наслідками розгляду питання про затвердження списків студентів (ОС «Бакалавр» та «Магістр»), які отримали Ордер на поселення в гуртожитки, було ухвалено:

Затвердити список студентів (ОС «Бакалавр» та «Магістр»), які отримали Ордер на поселення в гуртожитки – додаток 2.

Згідно з Протоколом №10 засідання Комісії з поселення Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 26 серпня 2021 року, за наслідками розгляду питання про затвердження списків студентів (ОС «Бакалавр» та «Магістр»), які отримали Ордер на поселення в гуртожитки, було ухвалено:

Затвердити список студентів (ОС «Бакалавр» та «Магістр»), які отримали Ордер на поселення в гуртожитки – додаток 1.

Згідно з Протоколом №11 засідання Комісії з поселення Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 02 вересня 2021 року, за наслідками розгляду питання про затвердження списків студентів (ОС «Бакалавр» та «Магістр»), які отримали Ордер на поселення в гуртожитки, було ухвалено:

Затвердити список студентів (ОС «Бакалавр» та «Магістр»), які отримали Ордер на поселення в гуртожитки – додаток 1.

 
ЧЕРГИ НА ПОСЕЛЕННЯ

Згідно з Протоколом №21 засідання Житлової комісії Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 14 серпня 2022 року, за наслідками розгляду питання "Про оновлення та затвердження рейтингових списків (черг) на поселення ННІ права за наслідками прийнятих рішень про поселення", було ухвалено:

"Затвердити оновлені рейтингові списки студентів денної форми навчання бакалаврського та магістерського освітніх рівнів Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які потребують поселення в гуртожиток (-ки) станом на 14 серпня 2022 р., зокрема:

  1. Рейтинговий список (чергу) студентів 2 курсу денної форми навчання (бюджет) бакалаврського освітнього рівня ННІ права КНУ ім. Тараса Шевченка, які потребують поселення в гуртожиток(-ки) станом на 14 серпня 2022 р. – Додаток 10 цього Протоколу;
  2. Рейтинговий список (чергу) студентів 2 курсу бакалаврського освітнього рівня денної форми навчання (контракт) ННІ права КНУ ім. Тараса Шевченка, які потребують поселення в гуртожиток(-ки) станом на 14 серпня 2022 р. – Додаток 11 цього Протоколу;
  3. Рейтинговий список (чергу) студентів 3 курсу денної форми навчання (бюджет) бакалаврського освітнього рівня ННІ права КНУ ім. Тараса Шевченка, які потребують поселення в гуртожиток(-ки) станом на 14 серпня 2022 р. – Додаток 12 цього Протоколу;
  4. Рейтинговий список (чергу) студентів 3 курсу бакалаврського освітнього рівня денної форми навчання (контракт) ННІ права КНУ ім. Тараса Шевченка, які потребують поселення в гуртожиток(-ки) станом на 14 серпня 2022 р. – Додаток 13 цього Протоколу;
  5. Рейтинговий список (чергу) студентів 4 курсу денної форми навчання (бюджет) бакалаврського освітнього рівня ННІ права КНУ ім. Тараса Шевченка, які потребують поселення в гуртожиток(-ки) станом на 14 серпня 2022 р. – Додаток 14 цього Протоколу;
  6. Рейтинговий список (чергу) студентів 4 курсу бакалаврського освітнього рівня денної форми навчання (контракт) ННІ права КНУ ім. Тараса Шевченка, які потребують поселення в гуртожиток(-ки) станом на 14 серпня 2022 р. – Додаток 15 цього Протоколу;
  7. Рейтинговий список (чергу) студентів 2 курсу денної форми навчання магістерського освітнього рівня незалежно від джерела оплати за навчання ННІ права КНУ ім. Тараса Шевченка, які потребують поселення в гуртожиток (-ки) станом на 14 серпня 2022 р. – Додаток 16 цього Протоколу."ОФІЦІЙНИЙ E-MAIL ЖИТЛОВОЇ КОМІСІЇ ІНСТИТУТУ ПРАВА:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

TELEGRAM-БOT OРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ННІ ПРАВА ДЛЯ ВІДСЛІДКОВУВАННЯ ЧЕРГИ:

https://t.me/tvoia_cherha_bot

АЛГОРИТМ ПОСЕЛЕННЯ ДО СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКІВ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

https://studmisto.knu.ua/accommodation-1

 

ТЕЛЕФОН ВАХТИ ГУРТОЖИТКУ №5:
+38 044 258 49 41

ТЕЛЕФОНИ АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ:

259-07-70, 521-32-00, внутр. 62-00

 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua