Освітні програми "Інтелектуальна власність"

 

Освітня програма «Інтелектуальна власність» здійснює підготовку фахівців освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю «Право», метою даної програми є набуття знань у сфері правового регулювання відносин інтелектуальної власності, у тому числі в її міжнародно-правових аспектах, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм законодавства у сфері інтелектуальної власності. Випускники можуть використовувати знання, вміння та практичні навички в усіх сферах публічних та приватних правовідносин інтелектуальної власності, зокрема, як адвокат, патентний повірений, експерт, представник органів державної влади, у тому числі судових та правоохоронних, викладач навчального закладу.

Випускник отримує поглиблені знання про правову охорону та захист прав інтелектуальної власності; особливості набуття та розпорядження правами інтелектуальної власності; трансфер технологій;  міжнародно-правову охорону інтелектуальної власності; європейську доктрину права інтелектуальної власності та систему європейського законодавства у сфері інтелектуальної власності; поглиблені знання з практики  Європейського Суду з прав людини та Європейського Суду у сфері інтелектуальної власності.

Описи ОС Магістр "Інтелектуальна власність" для вступників 2021, 2022 року

Опис Освітньо-наукової програми "Інтелектуальна власність". Рівень вищої освіти: другий, на здобуття освітнього ступеня: Магістр, за спеціальністю № 081 "Право", галузі знань № 08 "Право" (денна форма навчання). Київ, 2021.

Опис Освітньо-професійної програми "Інтелектуальна власність". Рівень вищої освіти: другий, на здобуття освітнього ступеня: Магістр, за спеціальністю № 081 "Право", галузі знань № 08 "Право" (заочна форма навчання). Київ, 2021.

Описи ОС Магістр "Інтелектуальна власність" для вступників попередніх років

Опис Освітньо-наукової програми "Інтелектуальна власність". Рівень вищої освіти: другий, на здобуття освітнього ступеня: Магістр, за спеціальністю № 081 "Право", галузі знань № 08 "Право" (денна форма навчання). Київ, 2018.

Опис Освітньо-професійної програми "Інтелектуальна власність". Рівень вищої освіти: другий, на здобуття освітнього ступеня: Магістр, за спеціальністю № 081 "Право", галузі знань № 08 "Право" (заочна форма навчання). Київ, 2019.

 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua