Обсяги державного замовлення

Обсяги державного замовлення (в межах максимальних обсягів державного замовлення на прийом у 2021 році –  110 осіб) за ОС «Магістр» за спеціальністю 081 «Право» галузі знань № 08 "Право" (денна форма навчання) за освітніми-науковими програмами Інституту права:

«Право» - 85;

"Інтелектуальна власність" - 15;

«Україно-Європейські правничі студії (Програма подвійного дипломування з Університетом ім. Миколаса Ромеріса в м. Вільнюс, Литва) (мова навчання англійська)» - 10.

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram