НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

У зв'язку із затвердженням стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 "Право" для другого (магістерського) рівня вищої освіти та вдосконаленням освітніх програм за освітніми рівнями "Бакалавр" та "Магістр" на даний момент триває робота над оновленням та переглядом навчальних планів.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 081 "Право" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Стандарт вишої освіти за спеціальністю 081 "Право" для другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua