HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Топорецька З.М. Розслідування злочинів у сфері грального бізнесу: проблеми та шляхи вирішення // Актуальні питання державотворення очима молодих учених: зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2010 р. – Київ: у 2-х частинах. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – ч. 2. – С. 389-391. Топорецька З.М. Проблеми формування методики розслідування злочинів у сфері грального бізнесу / З. Топорецька // Адвокат. – №3(126) 2011. – С. 40-42. Топорецькая З.Н. Результаты оперативно-разыскной деятельности  как повод возбуждения уголовного дела за совершение преступлений в сфере игорного бизнеса / З. Топорецкая // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. -  № 10(33) октябрь 2011. – С. 192-194. Топорецька З.М. Спосіб підготовки, вчинення та приховування злочину як структурний елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері грального бізнесу / З. Топорецька //…