HONOR ET GLORIA, UTILITAS

  Кафедра адміністративного права повідомляє про започаткування спільно з Радою молодих вчених юридичного факультету та за підтримки Американського центру загального права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка постійно діючого Практикуму з правового супроводу інформаційної діяльності. Метою практикуму є ознайомлення студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників з практичними аспектами інформаційної діяльності, як одного з провідних видів суспільної діяльності в Україні та світі, а також виділення найбільш перспективних напрямів подальших наукових юридичних досліджень в умовах розвитку інформаційного суспільства. В роботі практикуму візьмуть участь керівники юридичних компаній з найбільш розвиненою практикою IT-права, представники транснаціональних IT-корпорацій, посадові особи центральних органів виконавчої влади, до компетенції яких належить здійснення інформаційної діяльності в різних її аспектах, відомі громадські діячі, керівники засобів масової інформації. Робота практикуму буде відбуватися на постійній основі, шляхом проведення засідань по четвергах …