HONOR ET GLORIA, UTILITAS

21 квіт. 23:51 |

25th Willem C. Vis Moot: як це було (УКР/ENG)

(3 )

23-29 березня 2018 року у Відні, Австрія відбулися щорічні студентські змагання з міжнародного комерційного арбітражу - Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Ці змагання є найбільшими, найвідомішими та найпрестижнішими змаганнями у сфері комерційного арбітражу (https://vismoot.pace.edu).

1

Фото 1: Церемонія відкриття змагань у Відні.

2

Фото 2. Команда юридичного факультету на церемонії відкриття змагань.

Команда нашого юридичного факультету продовжила традицію представлення університету на цих змаганнях. Наша команда складалася з Миколи Антонюка (2 курс ОР магістр), Олександра Хлопенка (2 курс ОР магістр), Лейли Казімі (1 курс ОР магістр), Анни Калабської (4 курс) та Ярослави Дорош (3 курс). Тренував команду Данило Рудик (DLA Piper).

3

Фото 3. Команда на ІІІ українських попередніх змаганнях у Києві (17 лютого). Зліва направо: Микола Антонюк, Ярослава Дорош, Данило Рудик, Лейла Казімі, Анна Калабська та Олександр Хлопенко.

Ми наполегливо готувалися до Willem C.Vis Moot протягом 5 місяців. Підготовка полягала у формуванні позицій сторін комерційного спору (написання меморандумів) та тренуванні усних промов. В результаті наша команда виступала з промовами перед арбітражним трибуналом, відтворюючи справжнє арбітражне засідання. 

4        5

Фото 4. Раунд змагань у Будапешті.                                                                Фото 5. Раунд змагань у Відні.

Перед змаганнями у Відні команда взяла участь у премутах (pre-moot, «попередні змагання»), які проходили у Києві та Будапешті. Після виступу в Будапешті ми вирушили прямо до Відня, де мали нагоду позмагатися із топовими університетами із усіх куточків планети. 

6

Фото 6. Після раунду із Єльським Університетом (США) разом із арбітражним трибуналом.

Команда мала нагоду змагатись із університетами США, Австралії, Італії, Бразилії, Великобританії, Гонконгу, Індії, Естонії та багатьох інших країн. Всього у змаганні взяли участь понад 350 команд різних університетів із 70 країн!

7  Фото 7. Після раунду із Університетом Мілану (Італія) разом з арбітражним трибуналом. 8

Це буда надзвичайна можливість отримати корисні навички, знання, завести нові знайомства з людьми із усіх можливих частин світу та пережити масу нових і приємних вражень! 

Команда дуже вдячна юридичному факультету, студентському парламенту, а також багатьом представникам юридичної спільноти України за їх підтримку та допомогу нашій команді. Зокрема дякуємо юридичним фірмам Asters, CMS та Eterna, а також індивідуальним спонсорам пану Сергію Уварову (Integrites), пані Галині Загороднюк (DLA Piper) та багатьом іншим за фінансову підтримку команди!

Також окрема подяка всім тим, хто допомагав нам готуватися до змагань, а саме: Іван Касинюк та Юрій Гулеватий (обидва – AGA Partners), Олександр Фролов (CMS), Олександр Волков, Марта Цвенгрош та Маркіян Ключковський (троє – ЄПАП), Сергій Уваров та Всеволод Волков (обидва – Integrites), Дмитро Доненко (Engarde), Олексій Маслов (Avellum) та інші. 

9

Запрошуємо усіх студентів юридичного факультету до участі у змаганнях! Приходьте на презентацію, записуйтеся на відбір в команди та беріть участь у Willem C. Vis Moot!

P.S. Відповіді на питання щодо Willem C. Vis Moot та участі команді факультету можна отримати, написавши на Facebook сторінку Moot Court Society (www.facebook.com/knulfmootcourts) або на сторінку команди (https://www.facebook.com/UniversityKyivVisMoot/).

_______________________________________________________________________________________________________________________

25th Willem C. Vis Moot: how it was

On 23-29 March 2018 in Vienna, Austria was held the 25th Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot – the biggest, most popular and most prestigious competition in the field of commercial arbitration (https://vismoot.pace.edu). 

1

Photo 1: Opening ceremony of the competition in Vienna.

2

Photo 2. Law faculty Vis Moot team at the opening ceremony.

Our law faculty's team carried on the tradition of representing the university at the competition.

The team comprised of five students: Mykola Antoniuk (2nd year LLM), Oleksandr Khlopenko (2nd year LLM), Leila Kazimi (1st year LLM), Anna Kalabska (4th year) and Yaroslava Dorosh (3rd year). The team was coached by Danylo Rudyk (DLA Piper). 

3

Photo 3. The team at the III Ukrainian Vis Pre-Moot in Kyiv (17th February). From left to right: Mykola Antoniuk, Yaroslava Dorosh, Danylo Rudyk, Leila Kazimi, Anna Kalabska and Oleksandr Khlopenko.

For almost five months we have been insistently preparing for the Willem C. Vis Moot. We have been researching issues of international commercial law and arbitration, writing memoranda and training oral speeches. As a result of the preparation we presented the client's position before the arbitral tribunal, modelling a real arbitration hearing.

4    5

Photo 4. Oral rounds in Budapest.                                                                 Photo 5. Oral rounds in Vienna.

Before competing in Vienna our team took part in several pre-moots (preliminary non-mandatory competition), first in Kyiv, Ukraine, and then in Budapest, Hungary. After Budapest we went directly to Vienna, where we had a chance to plead with top universities from all around the world. 

6

Photo 6. After the round with the team of Yale University (USA) together with the arbitral tribunal.

During the competition we competed with the universities from USA, Australia, Italy, Brazil, UK, Hong Kong, India, Estonia and many other countries. A stunning number of over 350 team from 70 countries took part in this year's competition!

7    8

Photo 7. After the round with the team of University of Milan (Italy) together with the arbitral tribunal.

It was a unique opportunity to obtain useful skills, knowledge, meet new people from all around the world, as well as to live through a life-changing experience! 

The team is very grateful to the law faculty and the student's parliament, as well as to many representatives of the professional legal community of Ukraine for their support and help. In particular, we are grateful to the law firms Asters, CMS and Eterna, as well as to the individual sponsors Mr Serhii Uvarov (Integrites), Ms Galyna Zagorodniuk (DLA Piper) and many others for the financial support of our team!

Separate thanks goes to all those who helped us prepare for the competition, namely: Ivan Kasynyuk and Iurii Gulevatyi (both – AGA Partners), Oleksandr Frolov (CMS), Oleksandr Volkov, Marta Tsvengrosh and Markiyan Kliuchkivskiy (all three – EPAP), Serhii Uvarov and Vsevolod Volkov (both – Integrites), Dmytro Donenko (Engarde), Oleksii Maslov (Avellum) and many others!

9

Finally, we invite all students to participate in the competition! Come to the presentation, enrol to the teams' selection and take part in next Willem C. Vis Moot!

P.S. If you have questions about Willem C. Vis Moot and the participation of our faculty's team, you can message Moot Court Society's Facebook page (www.facebook.com/knulfmootcourts) or Vis team's Facebook page (https://www.facebook.com/UniversityKyivVisMoot/).

1110 Останнє редагування 22 квіт. 21:17 |

Коментарі