HONOR ET GLORIA, UTILITAS

21 лип. 14:24 |

Літня школа «Викладання юридичних дисциплін англійською мовою» на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка

(0 )

Літня школа «Викладання юридичних дисциплін англійською мовою» на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка

Мірошниченко А.М., проф., д.ю.н.,

заст. декана юридичного факультету з міжнародних зв'язків

Виняткове значення володіння іноземними мовами сучасними фахівцями-юристами не викликає жодних сумнівів. Знання іноземної мови здатне істотно підвищити ефективність наукових досліджень, а юрист-практик зі знанням іноземної має набагато кращі перспективи на ринку праці.

На юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється комплекс заходів, які спрямовані на істотне підвищення рівня знання іноземних мов (насамперед – англійської мови) випускниками факультету. Це, зокрема, запровадження факультативних курсів юридичної англійської мови, запровадження читання англійською мовою юридичних дисциплін, і, звичайно, якісна зміна підходів до викладання англійської мови студентам-юристам. Всі ці заходи мають здійснюватися за умови відповідного організаційного забезпечення, яким має стати нещодавно створена на факультеті кафедра іноземних мов.

Викладання юридичних дисциплін англійською мовою, а також якісне викладання власне англійської мови студентам-юристам до останнього часу стримується насамперед недостатністю викладачів-юристів, що можуть викладати англійською мовою, з одного боку, та викладачів-філологів із достатнім знанням юридичної англійської, з іншого. Ідентифікація проблеми ясно вказує на шляхи її вирішення: необхідно використовувати всі можливості, щоб підвищити рівень володіння англійської як викладачів-юристів, так і філологів, що викладають студентам-юристам.

У цьому зв'язку величезним потенціалом володіють такі заходи, як літні школи. З 8 по 16 липня цього року на юридичному факультеті було проведено літню школу «Викладання юридичних дисциплін англійською мовою», орієнтовану на три групи осіб: 1) викладачів юридичного факультету, що викладають або мають намір у найближчий час перейти на викладання англійською мовою, 2) викладачів новоствореної кафедри іноземних мов юридичного факультету, 3) кращих студентів юридичного факультету (переважно старших курсів), що демонструють відмінні результати у навчання і з високим ступенем вірогідності можуть стати в майбутньому викладачами факультету.

Програма школи складалася з трьох компонентів.

Першим компонентом став інтенсивний курс «Письмова англійська юридична мова», що викладався проф. Крістофером Келлі з юридичного факультету Університету Арканзасу, США. Слід відзначити, що протягом минулих 3 років професор Келлі здійснив вже 5 циклів викладання даного курсу для бажаючих студентів та викладачів факультету дистанційно, за допомогою технології цифрової відеоконференції, що істотно допомогло деяким викладачам, у тому числі автору цієї статті, в оволодінні юридичною англійською мовою. Досвід читання курсу, а також надані проф. Келлі матеріали та література будуть використані при викладанні англійської мови студентам-юристам кафедрою іноземних мов факультету. Досягнута також і домовленість про особисту участь проф. Келлі у навчальному процесі.

Проф. Крістофер Келлі (юридичний факультет Університету Арканзасу) під час викладання курсу «Письмова англійська юридична мова»

Проф. Крістофер Келлі (юридичний факультет Університету Арканзасу) під час викладання курсу «Письмова англійська юридична мова»

 

 

Другою складовою літної школи стала серія лекцій на тему викладання англійською мовою тематики, пов'язаною із діяльністю та практикою міжнародних судових установ, що була прочитана к.ю.н., доц. кафедри конституційного права юридичного факультету, старшим юристом Європейського суду з прав людини Павлом Пушкаром. Акцент було зроблено насамперед на практиці Європейського суду з прав людини із аналізом численних проблемних ситуацій, пов'язаних із перекладом національної юридичної термінології англійською мовою. Ефективно провести такий аналіз дозволило те, що доц. Пушкар, випускник нашого факультету, отримав також ступінь магістра в Університеті Нотінгему (Великобританія), має більш ніж десятирічний досвід роботи в Європейському суді з прав людини, використовуючи як робочу мову саме англійську. Таким чином, доц. Пушкар досконало володіє як українською, так і англійською юридичною термінологією. Пріоритетом кадрової політики юридичного факультету останнім часом стало залучення науковців, що володіють такими навичками (в Україні їх, на жаль, поки що дуже мало), до навчального процесу на юридичному факультеті.

Третім компонентом літньої школи стала серія доповідей викладачів з різних країн з тематики, так чи інакше пов'язаної із використанням англійської юридичної термінології або викладанням англійської мови для юристів. Так, Марія Барткевічуте з юридичного факультету Вільнюського університету (Литва) зупинилася на різних аспектах термінології, пов'язаної із правом інтелектуальної власності, її колеги Юстина Левон та Едвінас Мешкіс присвятили свої доповіді кримінально-правовій термінології та термінологічним питанням складання договорів, відповідно. Викладач кафедри іноземних мов юридичного факультету Ольга Купрієвич, що є одним із найбільш досвідчених та авторитетних знавців англійської юридичної термінології в Україні, пов'язала свою доповідь із змагальним судовим процесом та відповідною термінологією, а завідувач кафедри Тетяна Трубчанінова – з питаннями методики викладання англійської мови майбутнім юристам, яка повинна бути пов'язана із вирішенням студентами конкретних практичних завдань (такий підхід до викладання був одностайно підтриманий усіма присутніми).

Марія Барткевічуте (юридичний факультет Вільнюського університету, Литва) під час доповіді

Марія Барткевічуте (юридичний факультет Вільнюського університету, Литва) під час доповіді

 

Кожна із доповідей передбачала можливість обговорення, що значно підвищило ефективність роботи літньої школи. Активну участь у дискусіях взяли викладачі-представники юридичного факультету Вільнюського університету, один із керівників Агентства захисту довкілля США Марк Поллінз (який свого часу викладав на юридичному факультеті за програмою академічних обмінів Фулбрайта одні з перших курсів англійською мовою – екологічне право та міжнародне екологічне право), доц. Олексій Чугаєв, що представляв Інститут міжнародних відносин нашого університету, представники Національного університету Києво-Могилянська академія та Тюменського державного університету (Росія), які поділилися власним цінним досвідом викладання юридичних дисциплін англійською мовою та викладання англійської мови для юристів.

Під час обговорення

Під час обговорення

 

Звичайно, у програмі літньої школи знайшлося місця і для насиченої культурної програми, яка включала в себе екскурсії містом, відвідування музеїв, концертів, художніх виставок та прогулянку Дніпром на катері. Дуже важливо, що учасникам літньої школи вдалося зав'язати особисті контакти з іноземними колегами, що, на моє переконання, дуже допоможе їм у майбутньому у їх викладацькій і науковій роботі та, серед іншого, вирішенні різних проблемних питань, що постануть при викладанні юридичних дисциплін англійською мовою.

Pushkar_Pollins_Nimich Доц. Павло Пушкар та Марк Поллінз (учасник програми академічних обмінів Фулбрайта, сьогодні – Директор програми забезпечення дотримання водоохоронного законодавства Агентство з захисту довкілля США) з дружиною Жізель Німіч під час відвідання виставки робіт українських митців

 

 

24129 Останнє редагування 07 вер. 17:38 |

Коментарі