HONOR ET GLORIA, UTILITAS

29 бер. 14:00 |

Міжнародна програма "Tempus"

Автор
(1 Голосувати)

Про програму:

Програма зовнішньої допомоги Європейського Союзу.

Мета – сприяти модернізації системи вищої освіти у країнах-партнерах (країнах-сусідах) ЄС через активізацію співпраці між вищими навчальними закладами країн-членів ЄС та країн-партнерів.

Що пропонується в програмі:

Програма Темпус реалізується через проекти, які ініціюються, розробляються та здійснюються на основі партнерства.

Партнерство реалізується через консорціуми організацій-бенефеціарів, серед яких – вищі навчальні заклади, науково-дослідні інституції, асоціації ректорів, викладачів, студентів, працедавців та інші організації, які працюють в сфері вищої освіти, країн-членів ЄС і країн-партнерів.

Проекти для України - http://www.tempus.org.ua/uk/tempus/proekty-tempus-v-ukraini-2000-2008.html

Які переваги надає програма:

Програма Темпус (Tempus – Trans-European Mobility Programme for University Studies) сприяє встановленню і зміцненню співпраці в сфері вищої освіти між країнами-членами ЄС та країнами-партнерами.

Бюджет конкурсів програми складає 53 000 €, на фінансування Східного регіону політики сусідства куди входить Україна виділяється € 11.4 мільйона, планується зростання бюджету фінансування для регіону з 2011 року.

Як подати заявку:

Програма Темпус реалізується за ініціативи вищих навчальних закладів. Конкурс проектів оголошується щорічно, як правило восени або взимку.

Оголошення про подання заявок на участь в програмі Темпус публікуються в Офіційному журналі ЄС і на Інтернет-сайті Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php.

Заявка на проект може подаватися вищим навчальним закладом з країн-членів ЄС, що приєдналися до Хартії Еразмус, або країн-партнерів (в т.ч. і України), який одночасно виступає в якості отримувача гранту та координатора проекту і несе повну відповідальність за реалізацію проекту. Заявки подаються однією з робочих мов програми: англійською, французькою або німецькою та мають бути заповнені за встановленим форматом.

Електронна форма заявки публікується за 6 тижнів до моменту подання. Заповнена е-форма подається он-лайн, а паперова копія має бути направлена поштовим листом на адресу Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури. Координує програму Темпус IV: Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури та Національний Темпус-офіс в Україні.

Вимоги до заявок - http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2011/call_eacea_25_2011_en.php.

Терміни (deadlines):

Термін подачі онлайн-заявок на участь в консорціумі – 4 листопада 2011 по 23 лютого 2012 року.

Які критерії для відбору на участь у програмі:

  • для національних проектів – мінімум 6: три університети з трьох різних країн-членів ЄС та три ВНЗ з країни-партнера (наприклад: України);
  • для багатонаціональних проектів – мінімум 7: три університети з трьох різних країн-членів ЄС та по два ВНЗ з двох країн-партнерів.

Фінансування в рамках програми:

Фінансується два типи проектів:

  1. Спільні проекти (Joint Projects) засновані на багатосторонньому партнерстві між вищими навчальними закладами ЄС та країн-партнерів і направлені (на інституційному рівні) на розвиток, модернізацію та поширення сучасних навчальних програм, оновлення методів викладання та навчально-методичних матеріалів; укріплення зв’язків з ринком праці, підтримку інноваційної діяльності; створення і розширення професійних мереж, удосконалення систем управління закладами тощо.
  2. Структурні заходи (Structural Measures) спрямовані на модернізацію системи вищої освіти на національному рівні, а саме: вироблення національної політики, розвиток системи вищої освіти в цілому з метою наближення до європейських стандартів.

Передбачають:

  • реформування системи врядування, збільшення автономії вищих навчальних закладів;
  • запровадження системи забезпечення якості;
  • розвиток системи кваліфікацій; розроблення нормативно-правового забезпечення на підтримку реформ у сфері вищої освіти;

Обов'язкова участь Міністерства як партнера проекту.

Розмір гранту фінансової підтримки ЄС від 500 000 € до 1 500 000 €, що складає 90 % загального бюджету проекту, мінімум 10 % співфінансування партнерства.

Скільки триває програма:

Тривалість проектів - до трьох років.

Важливі посилання:

www.tempus.org.ua – Національний Темпус-офіс в Україні;

www.tempus.org.ua/uk/osvitni-programy-es-dlja-universytetiv-ta-studentiv.html - освітні програми ЄС для студентів;

 

23803 Останнє редагування 07 вер. 17:45 |

Коментарі