HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Список наукових публікацій к.ю.н., ас. Виноградової А.І.

(0 )
  1. Виноградова А.І. Криміналістична характеристика злочину, передбаченого ст. 247 кримінального кодексу України / А. І. Виноградова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2010. - № 3.- С. 74-78.
  2. Виноградова А.І. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, передбачених ст. 247 кримінального кодексу України / А. І. Виноградова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. - № 1(4).- С. 100-105.
  3. Виноградова А.І. Криміналістична профілактика злочинів щодо порушення законодавства про захист рослин / А. І. Виноградова // Віче Журнал Верховної Ради України. – 2011. - № 4. – С. 14-15.
  4. Виноградова А.І. Сучасні проблеми криміналістичної методики розслідування злочинів щодо порушення законодавства про захист рослин / А. І. Виноградова // Віче Журнал Верховної Ради України. – 2011. - № 6. – С. 8-11.
  5. Виноградова А.І. Особливості використання спеціальних знань на початковому етапі розслідування порушень законодавства про захист рослин / А. І. Виноградова // Віче Журнал Верховної Ради України. – 2012. - № 4. – С. 8-11.
  6. Виноградова А.І. Правова оцінка матеріалів попередньої перевірки щодо порушень законодавтсва про захист рослин та прийнятт рішення про порушення кримінальної справи / А. І. Виноградова // Захист прав і свобод учасників кримінального процесу в контексті прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України: матер. круглого столу (Запоріжжя, 14 грудня 2011 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 11-13.
  7. Виноградова А.І. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні про порушення законодавства про захист рослин / А. І. Виноградова // Актуальні питання впровадження положень Кримінального процесуального кодексу України у практичну діяльність: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 12-13 вересня 2012 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – С. 18-20.
  8. Виноградова А.І. Особливості використання спеціальних знань на початковому етапі розслідування порушень законодавства про захист рослин / А. І. Виноградова // Новації кримінально-процесуального законодавства: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 6 липня 2012 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – С. 25-27.
  9. Виноградова А.І. Особливості використання спеціальних знань у кримінальних провадженнях щодо порушень законодавства про захист рослин / А. І. Виноградова // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м. Київ. — Х. : Видавець Строков Д. В., 2012. – С. 27-29.
11485

Коментарі