Література кафедра кримінального процесу та криміналістики

Для перегляду робочих навчальних програм необхідно перейти за посиланням

 

Список наукових праць викладачів кафедри

 

Перейти до презентацій з навчальних дисциплін, що підготовлені викладачами кафедри кримінального процесу та криміналістики

Навчальний посібик "Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження" (2023)

Завантажити

Науково-практичний посібик "Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження: теоретичні та практичні аспекти"

Завантажити

Науково-практичний посібник для суддів "Застосування в Україні європейських стандартів протидії жорсткому поводженню і безкарності"

Завантажити

Навчальний посібник "Криміналістична тактика"

Завантажити

Науково-практичні коментарі до законів

Завантажити

 

Науково-парктичні посібники

Завантажити

 

Практикум з кримінального процесу

Практикум є навчальним посібником, підготовленим відповідно до програми навчальної дисципліни «Кримінальний процес України». До змісту практикуму входять теоретичні та практичні завдання, задачі, фабули кримінальних проваджень. Окремо до кожної теми надаються списки рекомендованих джерел та спеціальної літератури, ознайомлення з якими дасть можливість належно підготуватися до семінарських занять та застосувати набуті знання під час вирішення практичних завдань.
Завантажити

 

Розслідування економічних злочинів

На підставі аналізу наукових джерел з кримінального права, кримінального процесу, криміналістики, кримінології, оперативно-розшукової діяльності, а також правових актів й матеріалів вітчизняної та зарубіжної практики у навчальному посібнику розкриваються теоретичні і практичні питання розслідування економічних злочинів, надаються наукові рекомендації щодо їх розслідування, які можуть бути використані як в навчальному процесі, так і в практичній діяльності суб’єктів кримінального провадження.
Завантажити

 

Розслідування теорических актів

На підставі аналізу наукових джерел з кримінального права, кримінального процесу, криміналістики, кримінології, оперативно-розшукової діяльності, а також правових актів й матеріалів вітчизняної та зарубіжної практики, у навчальному посібнику розкриваються теоретичні і практичні питання розслідування терористичних актів, надаються наукові рекомендації щодо їх розслідування, які можуть бути використані як в навчальному процесі, так і в практичній діяльності суб’єктів кримінального провадження
Завантажити

 

Розслідування масових заворушень

У навчальному посібнику розкриваються кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти розслідування масових заворушень. Розглядаються криміналістична характеристика масових заворушень, особливості організації їх розслідування, проведення окремих слідчих (розшукових) дій, використання спеціальних знань та інші. Запропонований навчальний посібник може бути використаний студентами юридичних вузів та факультетів, курсантами, слухачами спеціальних юридичних закладів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України, слухачами курсів підвищення кваліфікації слідчих, оперативних працівників, прокурорів, слухачами магістратури, ад’юнктами, аспірантами, науково-педагогічними працівниками при вивченні та викладанні курсу криміналістики, а також у практичній діяльності правозастосовних органів, адвокатів та суддів
Завантажити

 

Практикум з методики розслідування окремих видів злочину

Практикум є навчальним посібником, підготовленим відповідно до програми змістовного модуля «Криміналістична методика» навчальної дисципліни «Криміналістика». До змісту практикуму входять теоретичні та практичні завдання, задачі, тестові завдання. Окремо до кожної теми надаються списки рекомендованих джерел та спеціальної літератури, ознайомлення з якими дасть можливість належно підготуватися до семінарських занять та застосувати набуті знання під час виконання практичних завдань.
Завантажити

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua