Бібліотека факультету

Немає обкладинки
Категорія: Навчально-методична література
Сторінок: 28
Бібліотека: Бібліотека факультету
Місто: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік: 2013
Файл: Kaf_econ_law_2013_com_law_for_cou.doc

Перегляди: 799

 5 / 1
- +  

Опис

Вступ. Дисципліна „Комерційне право зарубіжних країн” є спеціальним курсом для студентів ІІ курсу спеціалізації «Господарський процес» ОКР «Спеціаліст» юридичного факультету в обсязі 18 лекційних годин. За результатами вивчення матеріалу спецкурсу студенти складають залік.
Мета і завдання навчальної дисципліни. Комерційне право має універсальний характер, оскільки його базою є ділові стосунки між партнерами. Глобалізація та стандартизація бізнес процесів сприяла тому, що на сьогодні комерційне право в різних країнах тяжіє до уніфікації національного комерційного права. Разом з тим, міжнародне приватне та публічне право впливають на одноманітність норм національного комерційного права. З іншої боку, історичні процеси формування та особливості побудови національної економіки, а також ділові звичаї, суттєво впливають на різницю формування конкретного комерційного права.
З огляду на сказане вище, комерційне право зарубіжних країн є важливою дисципліною для спеціалістів спеціалізації для усвідомлення місця господарського права в системі комерційного права зарубіжних країн та метою вивчення зарубіжного досвіду з метою реформування українського права. До того ж, ознайомлення з комерційним правом зарубіжних країн має і суто практичне значення, оскільки за сучасним українським законодавством для багатьох зовнішньоекономічних договорів можна обрати країну контракту не Україну, а іншу країну. Разом з тим, Україна прагне стати членом Європейського Союзу, для чого їй потрібно гармонізувати своє законодавство і в галузі комерційного права, тому в спецкурсі особливе місце відведено огляду комерційного права Європейського Союзу. До курсу також входить комерційний процес зарубіжних країн, метою вивчення якого є зазначені вище пункти, а також той факт, що згідно з ч. 2 ст. 15 Господарського процесуального кодексу України справи у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також справи про визнання недійсними актів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням відповідача. З огляду на те, що Господарським процесуальним кодексом України, договірна підсудність не передбачена, то місцем розгляду зовнішньоекономічного спору (за відсутності арбітражного застереження), де відповідачем є юридична особа, місце реєстрації якої є інша країна (за відсутності філії чи представництва в Україні), є відповідний суд іншої країни, за місцем знаходження відповідача.
Вивчення спецкурсу „Комерційне право і процес зарубіжних країн” має метою формування у студентів цілісного уявлення про комерційне право та процес зарубіжних країн, розвиток навичок у порівняльному праві, закріплення знань щодо особливості комерційного процесу в зарубіжних країнах, гармонізація господарського права України з правом Європейського Союзу.
Досягненню цієї мети сприятиме вивчення наведених в програмі нормативних актів комерційного права, комплексне вивчення комерційних кодексів зарубіжних країн. Окрема увага приділяється системне вивчення джерел комерційного права та процесу зарубіжних країн.

Ввести дату: