HONOR ET GLORIA, UTILITAS

16 лип. 14:23 |

Право і мови

  Відомий німецький теоретик права Бернд Рютерс слушно зазначає: «Поза мовою право не існує. Право можна виразити, передати, пояснити і вдосконалити лише завдяки мові» (Переклад наш – О.Ш.) [1, С. 106]. Справді, право не лише формулюється та закріплюється засобами відповідної мови, але й здійснюється та функціонує завдяки відповідним юридично-мовленнєвим процедурам. Так, уже сама обов’язковість дотримання таких принципів будь-якого юридичного провадження (адміністративного, судового тощо), як усність та письмовість, лише підтверджують цю тезу. Далі Б.Рютерс пише: «Якість права безпосередньо залежить від якості мови, у якій воно виражене і через яку його доносять до адресата» [1, С. 107]. Те саме, безперечно, можна стверджувати і про мову перекладу. У цьому зв’язку Б. Рютерс вказує на те, що «разом з європеїзацією національних систем права та глоба­лізацією економічних відносин у багатьох галузях юридичної практики постають…