HONOR ET GLORIA, UTILITAS

×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 62

Повідомлення про ліцензування спеціальності "Інтелектуальна власність" за ОКР магістра в КНУ імені Тараса Шевченка

(2 )

24 грудня 2013 р. МОН України прийнято рішення щодо надання Київському національному університетові імені Тараса Шевченка ліцензії на підготовку магістрів за спеціальністю 8.000002 «Інтелектуальна власність». Ліцензійний обсяг складає 100 осіб за денною формою навчання. Протягом найближчих двох років планується отримання нашим університетом такої ж ліцензії на підготовку магістрів цієї ж спеціальності за заочною формою навчання.

Освітньо-професійною характеристикою та освітньо-професійною програмою спеціальності «Інтелектуальна власність» передбачено підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних професійно забезпечувати набуття, здійснення й захист прав інтелектуальної власності, кваліфіковане супроводження інноваційної діяльності, комерціалізацію об’єктів інтелектуальної власності, трансфер технологій, тощо.

Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка має усі підстави для організації навчального процесу за цією спеціальністю, а саме: кваліфікований кадровий потенціал, відповідну матеріально-технічну базу і навчально-методичне забезпечення. Корисним є й досвід, здобутий нами після запровадження на факультеті магістерської програми з права інтелектуальної власності в рамках спеціальності «Правознавство». Із метою набуття практичного досвіду факультетом налагоджену тісну співпрацю з Державною службою інтелектуальної власності України, провідними науковими та навчальними закладами у цій сфері, патентними фірмами та юридичними компаніями, інноваційними центрами, тощо.

Для ліцензування й акредитації підготовки фахівців та забезпечення навчального процесу за спеціальністю 8.000002 «Інтелектуальна власність» на юридичному факультеті у 2013 р. було створено окрему випускову кафедру інтелектуальної власності, яку очолює член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Орлюк О.П.

Починаючи із цього навчального року, кафедра інтелектуальної власності також забезпечує викладання усіх навчальних дисциплін за своїм профілем для студентів, насамперед, магістерської спеціалізації «Право інтелектуальної власності» та усіх інших спеціалізацій юридичного факультету за ОКР спеціаліста і магістра (курси «Інтелектуальна власність», «Актуальні проблеми авторського права», «Актуальні проблеми права промислової власності», «Захист прав інтелектуальної власності» тощо) та для усіх інших факультетів й інститутів університету (переважно курс «Інтелектуальна власність», який відповідно до рішень Уряду включений до варіативної компоненти навчальних планів усіх спеціальностей і форм навчання, та інші курси, які замовлені окремими підрозділами університету, наприклад, «Авторське право», «Патентне право»).

Спеціальність 8.000002 «Інтелектуальна власність» має комплексний характер, тобто її навчальний план включає у себе, крім основних юридичних дисциплін («Авторське право і суміжні права», «Право промислової власності», «Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності», «Захист прав інтелектуальної власності»), ще й дисципліни з економіки (включаючи оцінку, облік, оподаткування об’єктів інтелектуальної власності), менеджменту, організації роботи патентних повірених, судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності та ін.

Для викладання навчальних дисциплін майбутнім магістрам інтелектуальної власності на кафедру інтелектуальної власності запрошені й дали згоду викладати (в т.ч. за сумісництвом) провідні фахівці-практики (патентні повірені, співробітники Державної служби інтелектуальної власності, судові експерти з питань інтелектуальної власності, фахівці із трансферу технологій, провідні науковці Україні із цих напрямів, тощо).

Колектив кафедри інтелектуальної власності сподівається на популярність цієї спеціальності в майбутніх абітурієнтів, адже на сьогодні і Київ, і Київський регіон, і Україна у цілому як ніколи зацікавлені у фахівцях відповідного профілю. Натомість жодний класичний державний університет міста Києва не готує фахівців відповідного профілю.

Оскільки спеціальність «Інтелектуальна власність» відноситься до специфічних категорій, вступати на навчання за нею можуть не лише юристи, але й особи, які отримали базову чи повну вищу освіту за будь-якими іншими спеціальностями. Побажанням для них буде лише власна зацікавленість у поглибленні набутих знань та набутті нових, спрямованих на кваліфіковане забезпечення національної сфери інтелектуальної власності (як складової інноваційної системи держави) в усьому її різноманітті.

Випускники магістратури юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю 8.000002 «Інтелектуальна власність» будуть користуватись величезною популярністю на ринку праці. Вони зможуть працювати (після дотримання відповідних кваліфікаційних вимог), зокрема, патентними повіреними, судовими експертами з питань інтелектуальної власності, співробітниками державної системи правової охорони інтелектуальної власності, підприємств і установ різних форм власності, підрозділів інтелектуальної власності органів державної влади та наукових закладів, викладачами ВНЗ.

Сподіваємось, що вони зроблять гідний внесок у розвиток України як сучасної європейської держави.

39473 Останнє редагування 30 квіт. 10:59 |

Коментарі