HONOR ET GLORIA, UTILITAS

03 жовт. 19:14 |

Відбулась І Всеукраїнська науково-практична конференція «Гармонізація законодавства України з питань інтелектуальної власності щодо законодавства Європейського Союзу»

(3 )

Mariupol intel prop conf 2013

13-15 вересня 2013 року у м. Маріуполь відбулась І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Гармонізація законодавства України з питань інтелектуальної власності щодо законодавства Європейського Союзу». Конференція організована Державною службою інтелектуальної власності України, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, ДВНЗ «Приазовський державний університет», Інститут інтелектуальної власності НУ "Одеська юридична академія" в м. Києві, за підтримки Донецької обласної державної адміністрації.

З перших хвилин роботи конференції доповідачами було окреслено головні питання гармонізація законодавства України з питань інтелектуальної власності щодо законодавства Європейського Союзу, шляхи реалізації зазначених гармонізаційних процесів та задано конструктивний робочий настрій.

Так у своїй доповіді Орлюк О.П., директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, голова оргкомітету конференції розглянула існуючі на сьогодні проблемні питання щодо гармонізації національного законодавства в сфері інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу, а також перспективи здійснення цих процесів для нашої держави як у правовій сфері, так і сфері економіки, у тому числі з точки зору інвестиційно-інноваційної привабливості України у світі.

Продовжуючи цю тему, Андрощук Г.О., завідуючий лабораторією правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.е.н., професор, радник комітету науки і освіти Верховної ради України, у своїй доповіді розглянув європейський досвід удосконалення законодавства з охорони і захисту прав інтелектуальної власності, та можливість застосування цього досвіду в Україні.

На важливість ролі Інтелектуальної власності, інформації та знань в інноваційній діяльності підприємств та інноваційній економіці держави в цілому наголосили у своїх доповідях Перерва П.Г., декан економічного факультету НТУ «Харківський політехнічний інститут», д.е.н, професор, академік Академії економічних наук України, та Пархоменко В.Д., директор Інституту інтелектуальної власності НУ «Одеська юридична академія» в м. Києві, д.т.н., професор, член кореспондент Академії педагогічних наук.

Під час роботи секції обговорювалась низка питань щодо особливостей правового регулюванні в Україні та необхідності удосконалення відповідного законодавства стосовно таких об'єктів інтелектуальної власності як комерційні (фірмові) найменування, об'єкти авторського права, промислові зразки, корисні моделі, комерційна таємниця. Особливу зацікавленість учасників конференції викликали доповіді присвячені економіці інтелектуальної власності, правовому регулюванні нематеріальних активів, питанням інноваційної економіки тощо.

Роботу секції координували: Перерва П.Г., декан економічного факультету НТУ «Харківський політехнічний інститут», д.е.н, професор, Петренко С.А., керівник центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.ю.н. та Дорожко Г.К., завідувач кафедри інтелектуальної власності і права ДВНЗ «Приазовський державний університет», к.т.н.

Під час конференції відбувалась жвава дискусія та обговорення доповідей. В цілому учасники конференції відзначили високій рівень її науково-практичного наповнення, підготовки та проведення.

25290 Останнє редагування 30 квіт. 11:02 |

Коментарі