Історія кафедри трудового права та права соціального забезпеченняКафедра трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка була створена у 2011 році,

З моменту створення кафедри по теперішній час завідувачем кафедри є професор Іншин Микола Іванович. У 1998 р. Микола Іванович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Управління та правове регулювання вивільнення працівників внутрішніх справ» (спеціальність 12.00.07), у 2006 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми правового регулювання праці державних службовців України» (спеціальність 12.00.05). Вчене звання професора присвоєно у 2008 році. В 2009 році присвоєно почесне звання Заслужений юрист України. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2013 р., дійсним членом (академіком) НАПрН України – у 2017 р.

На даний час роботу кафедри забезпечують звідувач кафедри проф. Іншин М.І., д.ю.н., проф. Щербина В.І., д.ю.н., проф. Андріїв В.М., д.ю.н., проф. Венедіктов С.В., д.ю.н., проф. Вавженчук С.Я., д.ю.н., проф. Занфірова Т.А., д.ю.н., проф. Мельничук Н.О.,  д.ю.н., проф. Тищенко О.В., д.ю.н., проф. Кучма О.Л., д.ю.н., проф. Волинець В.В., д.ю.н., проф.Вахонєва Т.М., д.ю.н., проф. Гришина Ю.М., д.ю.н., доц. Зубрицький М.І., д.ю.н., доц. Падалка А.О., к.ю.н., доц. Панасюк О.Т., к.ю.н., доц. Черноус С.М., к.ю.н., доц. Сіроха Д.І., к.ю.н., доц. Саленко І.В., к.ю.н., доц. Малюга Л.Ю., к.ю.н., доц. Сахарук І.С.,  к.ю.н., ас. Сіньова Л.М., к.ю.н., ас. Богдан І.А., к.ю.н., ас. Погорєлова О.С., к.ю.н., ас. Кузьменко Г.В., к.ю.н., ас. Сайнецький О.П. та інші.

Викладачі кафедри беруть активну участь у пiдготовцi науково-консультативних висновкiв щодо тлумачення норм трудового законодавства, законодавства соцiального забезпечення за конституцiйними поданнями народних депутатiв до Конституцiйного Суду України, поданнями державних комiтетiв Верховної Ради України, Верховного Суду України та iнших державних органiв i установ. Викладачами здійснюється керівництво дисертацiйними дослiдженнями та наукові розробки.

Грунтуючись на здобутках попередникiв, аспіранти продовжують науковi пошуки вирiшення актуальних проблем трудового права та права соцiального забезпечення на кафедрі.

На кафедрі діють наступні спеціалізації:

ОР «Бакалавр» - «Трудове право»; «Правове регулювання трудових відносин у бізнесі»

ОР «Магістр» - «Трудове право»; «Право забезпечення організації праці»; «Європейські стандарти захисту основоположних прав людини»; «Соціальне право»

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua