Історія кафедри іноземних мов Інституту права

Кафедру іноземних мов юридичного факультету створено за наказом Ректора № 416-32 від 21 травня 2012 р. «з метою приведення системи викладання іноземних мов на юридичному факультеті у відповідність до міжнародних стандартів і сучасних потреб, забезпечення студентам доступу до ефективних засобів оволодіння мовами, підвищення якості навчального процесу в галузі отримання фахово спрямованих мовних знань».

З 8 по 16 липня в.о. завідувача кафедри та кандидати на посади викладачів взяли участь у проведенні літньої школи на тему: "Teaching Legal Subjects in English " (Викладання курсів за фахом «Правознавство» англійською мовою) за участю викладачів і студентів Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Університету Арканзас (США), Вільнюського університету (Литва), Університету Міколаса Ромеріса (Литва), Тюменського державного університету (Росія), Інституту Міжнародних Відносин КНУТШ, представників Європейського суду з прав людини і представників Федеральної Агенції США із правового захисту довкілля.

А 28 серпня пройшло перше засідання кафедри у складі 12 викладачів за участі декана юридичного факультету д.ю.н. Гриценка І.С. та заступника декана з міжнародного співробітництва д.ю.н. Мірошниченка А.М.

Станом на 1 листопада 2012 р. у складі кафедри – 3 доценти, 2 кандидати філологічних наук, 1 кандидат юридичних наук, 6 повних ставок, 6 – за сумісництвом або на умовах погодинної оплати. Кафедра забезпечує викладання англійської та німецької мов у 30 групах денної та 4 групах заочної форм навчання, 3 групах іноземних студентів денної та 2 групах іноземних студентів заочної форм навчання за ОКР «Бакалавр», у 5 групах аспірантів та здобувачів, прийом вступних іспитів до аспірантури (86 осіб) та кандидатських іспитів (30 осіб), а також участь студентів і викладачів кафедри та факультету у міжнародних проектах.

Головні цілі і завдання кафедри

Головні завдання і діяльність кафедри іноземних мов юридичного факультету є підпорядкованими інтересам університету та юридичного факультету. Вони також повністю корелюються з «Програмою заходів із забезпечення якості освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», затвердженої Ректором Університету академіком Губерським Л.В. 28 листопада 2011 р. Принципи і підходи до вивчення іноземних мов за фаховим спрямуванням враховують твердження Ректора у «Звіті про роботу за період з 3 грудня 2010 по грудень 2011 року та завдання на наступний рік» від 27.12.2011 р.: «Окремим питанням, яке стосується всіх навчальних планів, є розвиток комунікативних здатностей студентів, від яких значною мірою залежить їх можливість професійно працювати в міжнародному контексті.», а також «Важливу роль в нашій діяльності відіграє забезпечення зовнішнього визнання лідируючого становища університету в системі вищої освіти України та його упізнаваності на міжнародному рівні.»

Таким чином, важливими завданнями кафедри як одного зі структурних підрозділів юридичного факультету є насамперед здійснення підготовки фахівців, які на практиці володіють іноземними мовами, а також забезпечення міжнародного співробітництва факультету, розробки та впровадження курсів іноземними мовами для залучення міжнародних студентів та викладачів до університету, сприяння поширенню упізнаваності факультету у міжнародному освітньому та правничому просторі.

Зміст навчання студентів юридичного факультету повинен зумовлюватися саме аспектами їх майбутньої професійної діяльності. Тобто вони повинні вивчати як загальні аспекти юриспруденції (наприклад, загальні засади функціонування систем права, законодавства, судоустрій, кримінальне право і процес, цивільне право і процес, законодавство ЄС тощо), так і різновиди професійної правничої діяльності (наприклад, суддя, прокурор, адвокат, юрист, працівник юридичної компанії тощо). Окремими і не менш важливими є такі аспекти, як вивчення практичної діяльності фахівців з права (процедури роботи з клієнтами, листування з клієнтами, пояснення та тлумачення, спеціальна юридична термінологія тощо) та практична реалізація чи застосування закону (створення суб'єктів господарювання, акціонування, фінансові механізми, альтернативне вирішення спорів, податки, злиття та купівля компаній, неконкурентна поведінка тощо). На особливу увагу також заслуговують такі теми для практичного вивчення, як контракт (основні принципи, формування контракту, нікчемний або заперечний контракт, структура комерційного контракту, виключення, обмеження та стандартні статті, стандартні терміни в торгівлі та поставках товарів, купівля та продаж комерційної власності, орендні відносини тощо), інтелектуальна власність, законодавство у сфері інформаційних технологій, природоохоронне законодавство тощо.

Нагальною потребою ринку праці є фахівці-правники, які володіють як «технікою», так і мовою складання і написання листів, меморандумів, контрактів, факсів, електронних листів, створення презентацій, підготовки та проголошення промов, ведення перемовин тощо, як в загальному бізнесовому, так і в фаховому правничому середовищах.

Оскільки фахові кафедри приділяють особливу увагу запровадженню викладання принаймні частини курсів англійською мовою, завданням кафедри буде співпраця з фахівцями у розробці та читанні таких курсів.

Досвід викладання курсів англійською мовою засвідчив, що таке викладання доцільно запроваджувати навіть у випадках, коли курс стосується насамперед національного законодавства та практики його застосування. При цьому виявилося цілком можливим забезпечувати і оволодіння студентами національною юридичною термінологією, яка подається поряд із її перекладом англійською мовою.

Кафедра також братиме участь в роботі щодо підвищення рівня володіння англійською мовою викладачами фахових кафедр, що дозволить в подальшому розширити перелік курсів, що викладаються англійською. Таке підвищення досягається насамперед влаштуванням на факультеті спеціальних факультативних курсів юридичної англійської мови для студентів та викладачів. Спільно з юридичним факультетом та завдяки підтримці керівництва університету на базі кафедри проводяться спецкурси:

"Legal Writing" («Письмова юридична англійська»), що читають протягом року: професор Юридичного Факультету Університету Арканзасу Крістофер Келлі (Christopher R.Kelly) та

"English for Law Students"(«Англійська мова для студентів-юристів») (середнього та вище середнього рівнів) - викладач англійської мови із Великої Британії Девід Стоббз (David Stobbs, Knightswood Trust, charity registered in Scotland - No. SC027476 ). Заняття проводяться у форматі цифрових відео конференцій по одному разу на тиждень з кожного з трьох курсів. Після закінчення слухачі проходять тестування та отримують сертифікати.

Курс "Змагальне провадження у вільному суспільстві", що читають викладачі з США та Канади на виконання угоди, підписаної з програмою в Україні проекту Левітт інституту (США).

Курс «Вступ до американської системи правосуддя», що читається професорами Клівлендського Університету (Огайо, США) особисто та за допомогою відео конференцій.

Лекції професора Девіда Шульца (Університет Хемлін, США) на теми: "Фінансування та промови в американському виборчому праві"; "Права політичних партій та об'єднань в американському виборчому праві".

Курс "International Law and Human Rights: A Russian Comparative Perspective (Міжнародне право та права людини: Російська порівняльна проекція)", професор Університету Тарту, член виконавчого комітету ЄС з міжнародного права Лаурі Малксоо.

При підготовці магістрів різних спеціалізацій заплановане широке використання потенціалу факультативних заходів, таких, як літні школи, цифрові відео конференції, факультативні курси (у т.ч. англійською мовою), майстер-класи англомовних юристів-практиків, стажування за кордоном тощо. Досвід проведення таких заходів на факультеті вже існує, він засвідчив їх високу ефективність.

Кафедрою у тісній співпраці з факультетом та за підтримки керівництва Університету вже проводяться та плануються наступні заходи:

Розробка нових курсів і програм з фахових іноземних мов для бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів.

Запрошення проф. Райнера Шультце, Директора Центру з прав людини, Університет Есексу, Велика Британія, та організація триденного семінару для викладачів з професійного розвитку «Викладання задля якісного навчання або освіта, що спрямована на результат».

Участь у запровадженні нової спеціалізації англійською мовою за ОКР Магістр «Права людини».

Створення бібліотеки ресурсів для розробки фахових курсів іноземними мовами та поліпшення вивчення іноземних мов студентами та викладачами факультету. Aбонувати спеціалізовані банки даних, напр. по ФРН, абонувати http://beck-online.beck.de/default.aspx, та http://directory.westlaw.com/ для англомовних правничих джерел.

Друк посібника "Німецька для юристів".

Організація студентської проектної роботи з:

• наповнення веб сайту факультету англомовною версією;

• перекладу правничих джерел з/на іноземні мови.

Дослідження можливостей та розвиток міжнародного співробітництва з:

• Асоціацією Європейських Університетів (EUA), Брюссель, Бельгія;

• Університетським Коледжем Лондон (UCL), Лондон, Велика Британія;

• Ессекським Університетом (Essex University), Ессекс, Велика Британія;

• Університетом Сандерленду (Sunderland University), Сандерленд, Велика Британія;

• Нортамбрійським Університетом (Northumbria University, Newcastle), Ньюкасл, Велика Британія;

• Болонським Університетом (Bologna University), Болонья, Італія;

• Університетом Міньо (Minho University, Braga), Брага, Португалія;

• Університетами Німеччини.

Ведеться робота за проектами Темпус 530391-TEMPUS-1-2012-1-SI-TEMPUS-JPCR "European Neighbourhood Policy Law and Good Governance (EUNEG)" "Політика європейського сусідства – право та належне управління" та 530465-TEMPUS-1-2012-BE-TEMPUS-SMGR "Fostering Sustainable and Autonomous Higher Education Systems in the Eastern Neighbouring Area (ATHENA)" "Сприяння життєздатним та автономним системам вищої освіти в сусідніх східних регіонах".

Робота за проектом Регіональна Магістерська Програма «Демократизація і права людини».

Презентація Центру Мов та Міжнародної Освіти Університетського Коледжу Лондона та обговорення перспектив співпраці.

Організація та проведення презентацій з міжнародних програм та грантів для студентів та викладачів факультету.

Використання платформ Міжнародної Асоціації Університетів (IAU) та Асоціації Європейських Університетів (EUA) для міжнародних комунікацій та публікацій.

Участь у співробітництві з КНР.

Залучення викладача зі США Адама Полінза та оптимізація процедури залучення іноземних викладачів до викладання на факультеті.

Забезпечення перекладів фахових лекцій іноземних професорів та розробка пропозицій щодо їх стимулювання.

Англомовне забезпечення заходів, спрямованих на розширення присутності Університету в національних і міжнародних програмах підготовки фахівців з вищою освітою, а саме участь у:

• формуванні і регулярному оновленні інформаційних пакетів щодо діючих програм навчання і переліку дисциплін в програмах підготовки;

• підготовці необхідних комплектів документів для реєстрації програм підготовки у Європейському інформаційному центрі академічного визнання (система ENICS/NARICS);

• частковому оприлюдненні: звітів про самооцінку структурних підрозділів і навчальних програм; результатів оцінювання зовнішніми органами із забезпечення якості (у тому числі при ліцензуванні, акредитації, сертифікації тощо); результатів оцінювань рейтинговими агентствами; результатів внутрішніх і зовнішніх соціологічних опитувань студентів та їх батьків, випускників, роботодавців тощо

Створення баз даних: успішності та проблемних місць учбового процесу, оцінювання викладачів студентами, успішних проектів та прикладів для розвитку та поширення, міжнародних контактів юридичного факультету тощо.

Створення банків екзаменаційних, контрольних завдань і тестів.

Розробка критеріїв та запровадження самооцінки ефективності функціонування кафедри.

Допомога в організації та участь у студентському театральному фестивалі – постанови англійською мовою.

Працівники кафедри забезпечуватимуть постійний моніторинг змін та тенденцій у викладанні іноземних мов та практиці їх застосування, за результатами якого публікуватимуть значний обсяг наукових та методичних статей у фахових виданнях. Таку роботу планується проводити і в подальшому.

З метою піднесення роботи із вивчення іноземних мов на новий рівень опрацьовуються напрямки співпраці з іншими провідними юридичними інституціями, роботодавцями, міжнародними програмами та організаціями. Зокрема, планується розвиток співпраці з університетами Великої Британії.

Працівники кафедри братимуть активну участь у роботі із забезпечення міжнародного співробітництва факультету, його участі у спільних дослідницьких проектах, магістерських програмах, подвійних дипломах. З метою покращення даного виду роботи на кафедрі буде запроваджено моніторинг міжнародних проектів і програм, що можуть зацікавити як викладачів, так і студентів.

Кафедра сприятиме роботі студентського наукового гуртка, на якому апробовуються виступи студентів на щорічній міжнародній науковій конференції, що проводиться юридичним факультетом у квітні кожного року.

Основні принципи роботи та розвитку кафедри

Основними принципами роботи та розвитку кафедри є:

спільні з університетом і факультетом цілі та завдання, а також бачення того, яким чином досягнення цілей та вирішення завдань стає можливим та ефективним

колективні зобов'язання і мотивація усіх зацікавлених у результатах навчання та розвитку

ефективна комунікація: між Університетом, факультетом та кафедрою, викладачами кафедри, між студентами та викладачами, батьками, роботодавцями тощо

стимулювання росту відповідальності студента за результати його навчання

чітко визначені результати навчання

моніторинг навчання кожного студента

розбудова культури співробітництва студента і викладача, а у більш широкому контексті та з огляду якості та конкурентоздатності освіти – співробітництва усіх зацікавлених сторін, тобто: університет, факультет, кафедра, студенти, батьки, роботодавці, випускники, міжнародні інституції вищої освіти тощо (вже реалізуються студентські та викладацькі проекти)

використання цілей і завдань університету/факультету для стимулювання студентських завдань

перетворення даних на інформацію, тобто участь у створенні баз даних, їх аналіз та використання для досягнення поставлених цілей. Їх підтримання, оновлення та адаптування під конкретні цілі, проекти або виклики часу дозволять виконувати ряд актуальних та перспективних завдань, пов'язаних з інтеграцією української вищої освіти у міжнародний освітянський простір, підвищення конкурентоспроможності випускників юридичного факультету, активізації залучення іноземних студентів та викладачів на факультет, більш ефективного залучення грантів для виконання міжнародних проектів та підвищення як культури їх використання, так і результативності для діяльності університету та юридичного факультету, та багато інших.

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua