Історія кафедри фінансового права

 

 

Кафедра фінансового права була створена в 2011 році шляхом реорганізації кафедри адміністративного та фінансового права (наказ Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 23 лютого 2011 року), яка протягом 1960-2010 років була складовою кафедри конституційного та адміністративного права.

На кафедрі створено потужню фінансово-правову школу, яка є на сьогодні провідною в Україні. ЇЇ визнано не тільки в нашій державі, але і за її межами – в Російській Федерації, Республіці Бєларусь інших країнах постсоціалістичного простору, в Хорватії, Китаї тощо. Створила цю школу визнаний фахівець із світовим ім'ям академік Академії правових наук, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор Воронова Лідія Костянтинівна. Вона підготувала 14 докторів наук та понад 50 кандидатів юридичних наук. Під її керівництвом захистили дисертаційні дослідження викладачі кафедри – Пришва Н.Ю. (докт. юрид. наук, проф., завідуюча кафедрою), Кадькаленко С.Т. (канд. юрид. наук., доц.), Гетманцев Д.О. (канд.. юрид. наук., доц.), Губерська Н.Л. (канд. юрид. наук., доц.), Очкуренко С.В. (канд.. юрид. наук.).

Кафедра забезпечує читання нормативного курсу «Фінансове право» (2 курс) та спецкурсів за спеціалізаціями „Конституційне та фінансове право" (спеціалісти), „Адміністративне та фінансове право" (магістри). Зокрема - «Податкове право», «Бюджетне право", "Митне право", Актуальні проблеми фінансового права», «Правове регулювання фінансового контролю". «Інформаційне право», "Валютне право" , "Фінансова відповідальність", «Актуальні проблеми банківського права», «Податкове право ЄС» тощо.

З 2012 року кафедрою запроваджуються дві нові спеціалізації – «Фінансове право» та «Податкове право». Підготовлено нові спецкурси – «Проблеми теорії та філософії податкового права», «Теоретичні проблеми бюджетного права»; «Податкове право ЄС, країн континентальної та англосаксонської правових систем»; «Правове регулювання державного боргу та кредитування бюджету»; «Правове регулювання грошового обігу в Україн», «Правовий статус централізованих позабюджетних фондів» тощо.

Зараз на кафедрі працює 13 викладачів. З них професорів – 5 чол.; доцентів – 5 чол.; асистентів, кандидатів юридичних наук – 1 чол., асистентів - 2 чол.

Колектив кафедри працює над проблемами уточненням меж предмету фінансово-правового регулювання в сучасних умовах розвитку Української держави.

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram