Історія кафедри фінансового права

 Фундатором навчальної дисципліни «Фінансове право» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка є академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Воронова Лідія Костянтинівна (5 жовтня 1931 р. – 31 жовтня 2015 р.). Саме з її робіт почався розвиток науки фінансового права ще Української РСР, а згодом – незалежної України.

Воронова Лідія Костянтинівна почала працювати на юридичному факультеті тоді ще Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка з 1963 р. Захист її кандидатської дисертації на тему «Бюджетні права Української Радянської Соціалістичної Республіки» у 1963 р. став поштовхом для здійснення наукових досліджень у царині фінансового права та формування майбутньої потужної школи фінансового права, яка протягом десятиліть поповнюється докторами та кандидатами юридичних наук по всій Україні.

Як визнаний в Україні та за її межами фахівець у галузі фінансового права, права публічних фінансів Воронова Лідія Костянтинівна очолювала кафедру державного та адміністративного права протягом 1975-1996 р. Згодом кафедра неодноразово реорганізовувалась, але незмінним почесним професором з фінансового права була саме Лідія Костянтинівна.

Власне кафедра фінансового права була створена у 2011 р. шляхом реорганізації кафедри адміністративного та фінансового права (наказ Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 23 лютого 2011 р.). Протягом 2011-2020 рр. завідувачем новоствореної кафедри фінансового права була доктор юридичних наук, професор Пришва Надія Юріївна. З липня 2020 р. кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна.

Нині колектив кафедри працює над проблемами уточненням меж та розвитку предмету фінансово-правового регулювання в сучасних умовах розвитку Української держави, правового регулювання публічних фінансів, здійсненням та захистом прав платників податків, правового регулювання фінансових послуг тощо.

Члени кафедри є не лише науковцями, а й юристами-практиками, адвокатами, нотаріусами, державними службовцями, які діляться зі студентами своїм досвідом практичної діяльності. Кафедра також дає студентам можливість слухати лекції запрошених лекторів, які пропонують до розгляду приклади реальних правових проблем, розповідають про можливі шляхи їх вирішення.

З 2021 р. для студентів ОКР «Магістр» кафедра пропонує для вивчення навчальні дисципліни у межах двох вибіркових блоків: «Фінансово-правовий радник» та «Податковий юрист». Навчальні дисципліни розроблено у співпраці зі стейкхолдерами, враховуючи рекомендації випускників – нині практикуючих юристів, державних службовців, вчених-практиків, а також потреби працедавців у фахових спеціалістах у галузі публічних фінансів, податкового, бюджетного, банківського, митного, валютного права.

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua