HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Питання для підготовки до іспиту з курсу «Інтелектуальна власність» для студентів 1 року навчання ОР «Магістр» Методологія наукових досліджень у сфері інтелектуальної власності Договори в сфері інтелектуальної власності Захист прав інтелектуальної власності Медіа-право Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності Набуття прав інтелектуальної власності Право інтелектуальної власності в мережі інтернет Право інтелектуальної власності Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності Intellectual Property