HONOR ET GLORIA, UTILITAS

21 вер. 10:38 |

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті (Матвєєвські цивілістичні читання)», яка відбудеться 8 листопада 2016 року

(3 )
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра цивільного права    img   Міжнародна науково-практична конференція   «ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА: УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ОБОРОТІ»  

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті (Матвєєвські цивілістичні читання)», яка відбудеться 8 листопада 2016 року на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти та здобувачі наукового ступеню, магістранти, а також судді, адвокати та практикуючі юристи, спеціалісти у сфері приватного права.

Відкриття конференції відбудеться 8 листопада 2016 року о 09:30 в головному (червоному) корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦІ

9-00 9-30 – реєстрація учасників 
9-30 10-00 – відкриття конференції 
10-00 11-30 – 1 частина пленарного засідання
11-30 12-00 – кава-брейк
12-00 13-30 – 2 частина пленарного засідання
13-30 14-30 – обід
14-30 16-00 – 3 частина пленарного засідання
16-00 16-30 – кава-брейк
16-30 17-30 – 4 частина пленарного засідання
17-30 18-00 – підведення підсумків та закриття конференції

NOTA BENE

За підсумками конференції планується видання збірника статей і тез виступів учасників. Для формування програми конференції і включення тез Вашої доповіді (виступу) до збірника матеріалів, просимо Вас надіслати назву теми і тези Вашої доповіді (виступу) на адресу електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

До тез необхідно додати електронний варіант заявки на участь та квитанцію про сплату організаційного внеску. Заявки на участь у конференції разом із тезами доповідей приймаються не пізніше 15 жовтня 2016 року лише в електронній формі через електронну пошту.

За участь у конференції та у заходах, передбачених в її плані сплачується організаційний внесок у фонд «Спадщина цивілістики» за такими реквізитами:
Благодійна організація «Благодійний фонд «Спадщина цивілістики»,
код 36691439 п/р 26009301362503 у ПАТ «ОТП Банк», МФО 300528;
призначення платежу: «Добровільний благодійний внесок на організацію конференції, Ваше прізвище, ім’я, по батькові».

Розмір благодійного внеску - 500 грн.

Витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), учасники несуть за свій рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає

ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • обсяг тез доповіді – 4-5 сторінок, текстовий редактор — Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля — 20 мм; гарнітура — Times New Roman, кегль — 14, міжрядковий інтервал — 1,5, стиль — Normal.
 • перший рядок — прізвище та ініціали автора;
 • другий рядок — науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання). Уся вищезазначена інформація вказується напівжирним шрифтом, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 із вирівнюванням за лівим краєм;
 • третій рядок — назва доповіді (через два інтервали, напівжирним шрифтом, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, розміщення по центру, усі літери ВЕЛИКІ);
 • наступний рядок – текст доповіді з абзацним відступом 1,25 см;
 • ключова термінологія та основні положення статті по тексту можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом;
 • посилання на літературу подається у тексті статті обов’язково у квадратних дужках, двома цифрами, де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге — номер сторінки цитованої роботи. Наприклад: [2, с. 434] ([3, ст. 18] – якщо йде посилання на статтю закону);
 • список використаних джерел під назвою «Література» розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису. Зазначення видавництва та загальної кількості сторінок для друкованих видань є обов’язковим.

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ТЕЗ ДОПОВІДІ (ДОПОВІДІ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ) ТА ПОРЯДКУ ЇХ НАДСИЛАННЯ

 • назва файлу має відповідати прізвищу та імені учасника із зазначенням для заявки – «zayav», для тез – «tez», для квитанції – «pay», для рекомендації – «recom» , для презентації – «prez» (напр.: zayavPetrovIvan, tezPetrovIvan);
 • редактор – Word for Windows (не нижче версії 6.0), для презентації – Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps, .pptx);
 • тема електронного листа має містити прізвище та ім’я учасника із поміткою “на конференцію”;

NOTA BENE
Організаційний комітет наполегливо рекомендує при підготовці тез доповідей дотримуватися визначеної тематики конференції і пропонує для обговорення наступні тематичні напрямки:

 • Юридична особа публічного права: проблеми доктринального розуміння та практичного застосування.
 • Класифікація юридичних осіб. Критерії поділу юридичних осіб на юридичні особи приватного та публічного права.
 • Співвідношення понять “юридична особа публічного права”, “державний орган” та інших суміжних понять.
 • Співвідношення понять “компетенція державного органу” і “правосуб’єктність юридичної особи публічного права”.
 • Проблемні питання участі держави Україна в цивільних правовідносинах.
 • Участь юридичних осіб публічного права у відносинах власності.
 • Особливості участі держави Україна та інших юридичних осіб публічного права у корпоративних відносинах.
 • Участь юридичних осіб публічного права у договірних відносинах.
 • Особливості участі держави Україна та інших юридичних осіб публічного права у відносинах інтелектуальної власності.
 • Проблемні питання відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами.
 • Участь юридичних осіб публічного права у спадкових відносинах.
 • Практика Європейського суду з прав людини і юридичні особи публічного права.
 • Концепції реформування юридичних осіб публічного права в Україні.
 • Державна (комунальна) скарбниця і фінансова система України.

Організаційний комітет має право залишити без розгляду та не включати до збірки матеріалів конференції ті доробки, які виходять за межі означених вище тематичних напрямків та не стосуються тематики конференції загалом.

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Прізвище__________________________________
Ім’я ______________________________________
По батькові ________________________________
Науковий ступінь, вчене звання________________
Місце роботи, посада________________________
Тема доповіді ______________________________

Відомості про приїзд:
особиста участь / заочна участь

Контакти:
Індекс___________адреса_____________________
тел./факс:__________________________________
електронна адреса___________________________

КОНТАКТИ:

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, кафедра цивільного права (ауд. 249) 
Тел. +38 044 239 31 12

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://www.facebook.com/civil.knu

 

Завантажити буклет

 

 

6552 Останнє редагування 21 вер. 10:53 |

Коментарі