HONOR ET GLORIA, UTILITAS

29 трав. 13:10 |

На юридичному факультеті відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання державотворення в Україні»

(7 )

У сучасних умовах, коли Україна на міжнародній арені впевнено заявила про себе як про європейську правову державу, готову стати на шлях змін та радикальних реформ, як ніколи актуальною є необхідність адекватно сприймати виклики сьогодення. Надзвичайно важливою є сміливість впевнено дивитися у майбутнє, брати на себе відповідальність за розбудову держави та становлення верховенства права на теренах Батьківщини. Наукова спільнота, в свою чергу, однією з перших реагує на потреби оновленого суспільства, адже саме на її плечах лежить відповідальне завдання, – дослідження актуальних проблем, розробка концептуальних засад реформування правової системи.

Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка як провідний осередок правничої освіти на теренах України дає можливість студентам, науковцям, фахівцям у галузі права презентувати власні наукові ідеї, взяти участь у дискусіях та обговорити проблемні моменти правового регулювання у різних сферах. Саме з цією метою на факультеті проводиться щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання державотворення в Україні», приурочена до Дня науки юридичного факультету.

10313282 814872881923342 7071741617251478119 n

В цьому році конференція відбулась 22 травня й була організована Радою молодих вчених та Науковим товариством студентів юридичного факультету. Участь у ній взяли близько 350 студентів, аспірантів та науковців із різних навчальних закладів та наукових установ, а до активного обговорення проблемних питань долучилося більше 200 учасників, в тому числі представники Академії адвокатури України, Інституту законодавства Верховної Ради, Київського університету права НАН, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН, Національної академії прокуратури, Національного університету «Одеська юридична академія», Національного університету державної податкової служби, Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова та ін.. В рамках конференції працювало 14 секцій, робота кожної з яких була присвячена окремим галузям права.

1

Урочисто розпочав конференцію та відкрив пленарне засідання декан юридичного факультету, д.ю.н. Іван Сергійович Гриценко, який у своєму виступі привітав учасників конференції, окреслив концептуальні проблеми становлення українського права, а також висловив надію на подальшу плідну міжуніверситетську співпрацю задля становлення України як правової європейської держави. Крім того, Іван Сергійович підкреслив особливу роль юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка як флагмана правової освіти у розвитку сучасної правової науки.

Привітала учасників конференції та побажала їм наснаги у наукових пошуках та плідної роботи в обраних секціях Ірина Сергіївна Сахарук, к.ю.н., Голова Ради молодих вчених юридичного факультету. Під час пленарного засідання виступив із промовою також д.ю.н., професор кафедри фінансового права Данило Олександрович Гетманцев, доповідь якого була присвячена історичній генезі становлення оподаткування в Україні та деяким проблемним моментам правового регулювання податкової системи в сучасний період.

9

Після пленарного засідання учасники конференції перейшли до роботи у секціях, ефективну роботу яких забезпечували модератори та секретарі секцій, а також оргкомітет. Окрім традиційної проблематики учасники не обійшли увагою тему окупації Криму та військових дій на сході України, обговорюючи питання правового регулювання військового стану, статусу учасників АТО, захисту молоді та подвійного громадянства на спірних територіях.

8

За результатами секційних засідань визначено переможців по секціях:

 

Секція 1. Конституційне та міжнародне публічне право

1 місце - Дутка Радислав: «Проблеми конституційно-правового механізму формування місцевих державних адміністрацій в контексті децентралізації державного управління»

2 місце - Ревко Ігор: «Люстрація по-українськи: проблематика реалізації унікального шансу реанімації влади в нашій державі»

3 місце - Тодосієнко Вікторія: «Decentralization of power in the light of European integration»

11206086 814872855256678 4230308900045433222 n 

 

Секція 2. Адміністративне та інформаційне право

Підсекція 1. Адміністративне та порівняльно-адміністративне право

1 місце - Ященко Тетяна: «Актуальні питання удосконалення прийняття адміністративних актів»

2 місце - Дубенська Ірина: «Агенти як суб’єкти публічної адміністрації»

3 місце - Утченко Катерина: «Новела адміністративного права України: бездіяльність як акт суб’єкту публічної адміністрації»

 

Підсекція 2. Адміністративний процес та інформаційне право

1 місце - Барікова Анна: «Критерії визначення адміністративної юрисдикції спорів про захист службової інформації»

2 місце - Левченко Анастасія: «Загальна характеристика правової охорони дітей в умовах розвитку інформаційного суспільства»

3 місце - Атаманчук Тарас: «Принципи адміністративно-правових примусових заходів в умовах надзвичайного стану»

 

Секція 3. Теорія держави та права

1 місце - Соловйов Борис: «Ідея свободи у праці Ганса Кельзена «Про сутність і цінність демократії»»

2 місце - Рубан Дмитро: «Механізм адаптації законодавства України до права ЄС: інституційні складові»

3 місце - Штихно Володимир: «Обов’язок громадянина захищати Вітчизну: правові підстави та визначення поняття»

11 

 

Секція 4. Історія права та держави

1 місце - Хлівний Ярослав: «Формування репресивного законодавства в Україні в 1932-1933 рр.»

2 місце - Сорокіна Ксенія: «Давньоруське законодавство в контексті сучасного правового поля: порівняльний аналіз»

3 місце - Доценко Олег: «Кримінальне уложення Російської імперії 1903 року у парадигмі загальноімперського та радянського права»

 

Секція 5. Цивільне право

Підсекція 1

1 місце - Абрамович Наталія: «Щодо змісту заповіту з умовою»

2 місце - Бохан Олексій: «Інститут емфітевзису: римське право та сучасна цивілістика в Україні»

3 місце - Дзьоба Дмитро: «Зниження кворуму для проведення загальних зборів згідно змін до ЗУ «Про акціонерні товариства»

10

 

Підсекція 2

1 місце - Наконечний Володимир: «Проблеми компенсації моральної шкоди в договірних зобов'язаннях»

2 місце - Щербина Богдан: «Окремі питання спадкування за договором довічного утримання»

3 місце - Мільман Марія: «Доктринальні та практичні проблеми оборотоздатності особистих немайнових прав»

11390082 814872921923338 7326535651024463616 n 

 

Секція 6. Господарське право та господарський процес

1 місце - Гелеверя Вікторія: «Право акціонера (учасника) на визнання, укладеного господарським товариством, договору недійсним в судовому порядку»

2 місце - Затулко Катерина: «Перспектива імплементації інституту незалежних директорів в українське законодавство»

3 місце - Стеценко Володимир: «Problems of the State’s dividends governmental regulation»

15

 

Секція 7. Трудове право та право соціального забезпечення 

1 місце - Яковенко Олена «Вдосконалення правового регулювання дистанційної зайнятості в Україні»

2 місце - Прачук Марія: «Деякі проблеми соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що мають інвалідність»

3 місце - Волинець Соломія: «Вдосконалення навчального процесу як захід підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці»

14

 

Секція 8. Земельне, аграрне та екологічне право

1 місце - Дудар Марта: «Проблеми функціонально-правового забезпечення у сфері використання надр»

2 місце - Черкасов Денис: «Правова природа «штучний водний об’єкт»»

3 місце - Сусь Юлія: «Правове регулювання видобутку бурштину в Україні»

13 

 

Секція 9. Кримінальне право та кримінологія

1 місце - Журавльова Єлизавета: «Проблемні питання імплементації положень Конвенції Ради Європи про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством від 2011 року щодо криміналізації примусового шлюбу»

2 місце - Сегеді Тімеа: «Окремі правила кваліфікації замаху на злочин за кримінальним правом України та Німеччини»

 

Секція 10. Кримінальний процес та криміналістика

1 місце - Сіверський Олександр: «Повідомлення у кримінальному провадженні»

2 місце - Маленко Олександр: «Залучення захисника при здійсненні спеціального досудового розслідування»

3 місце - Ольховська Марина: «Право сторони захисту на оскарження рішень, дій чи бездіяльності процесуальних осіб на стадії відкриття матеріалів кримінального провадження»

 

Секція 11. Цивільний процес

1 місце - Гусєв Олексій: «Колегіальний розгляд цивільних справ у суді першої інстанції: проблеми та перспективи»

2 місце - Абрамова Ольга: «Розумність строків як гарантія своєчасного розгляду та вирішення цивільної справи»

3 місце - Бойко Анна: «Достовірність та достатність як критерії доказів»

 

Секція 12. Нотаріальний, виконавчий процеси та адвокатура

Підсекція 1. Нотаріальний процес

1 місце - Сєрая Анастасія «Деякі питання нотаріального посвідчення довіреностей»

2 місце - Гродзинська Ксенія: «Особливості участі нотаріуса у цивільному судочинстві»

3 місце - Попович Анна: «Особливості нотаріального посвідчення аліментного договору»

 

Підсекція 2. Виконавчий процес та адвокатура

1 місце - Ткачук Павло «Інститут присяжних виконавців: порівняльні аспекти окремих положень законопроекту України та проекту Глобального кодексу примусового виконання»

2 місце - Слива Людмила: «Основні напрямки реформування адвокатури в Україні»

3 місце - Галкіна Марина: «Проблематика права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця»

 

Секція 13. Фінансове право

1 місце - Федорко Дмитро: «Проблеми застосування пільги при оподаткуванні податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

2 місце - Масякін Ігор: «Податкова реформа» чи «фінансова мобілізація?»

3 місце - Клочок Вікторія: «Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»

12

 

Секція 14. Інтелектуальна власність

1 місце - Писарюк Аліна «Актуальні питання патентування біотехнологій в контексті Угоди про асоціацією між Україною та ЄС»

2 місце - Матат Андрій «Право інтелектуальної власності як конституційне право людини»

3 місце - Залукаєва Анастасія «Актуальність впроваждення в Україні системи патентного судочинства»

16 

Переможці, визначені на секційних засіданнях, були нагороджені грамотами, подарунками, - науковою літературою відповідного напрямку та друкованим збірником матеріалів конференції на урочистому закритті. Правову літературу у подарунок отримали й ті учасники конференції, що не посіли призових місць, однак виступи яких вирішили відзначити модератори секцій.

17

На закритті заходу прозвучали вітання на адресу молодих науковців, а також побажання невичерпного натхнення на шляху до нових наукових звершень, невтомних пошуків та успіхів на шляху до професійних висот.

18

Проведення на юридичному факультеті Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання державотворення в Україні» вже стало чудовою традицією для наукової спільноти. Кожного року Червоний корпус вітає у своїх стінах авторів наукових досліджень та надає їм своєрідний майданчик для обговорення власних ідей, наукових доробків. Результати такої праці, безумовно, є надзвичайно корисними як для фахівців, які працюють у різних галузях права, так і для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів. Адже істина народжується не лише у суперечці, а й під час дискусій, плідної співпраці і наполегливих наукових пошуків. І, безперечно, саме на плечі молодої генерації професійних правників покладено завдання розбудови нашої держави, утвердження на її теренах верховенства права, удосконалення законодавчої техніки.

19

Щиро вітаємо учасників та переможців конференції і бажаємо їм натхненно продовжувати свій науковий шлях, розвиваючи вітчизняне право та суспільство!

 20

 

Текст – Ярослава Лаган,студентка 3 курсу юридичного факультету;

Ірина Сахарук, Голова РМВ юридичного факультету;

Денис Черкасов, Голова НТС юридичного факультету.

 

Фото – Кирило Король, студент 2 курсу юридичного факультету;

Олексій Угрінчук, студент ОКР «Магістр» юридичного факультету;

Прес-центр КНУ імені Тараса Шевченка.

6535 Останнє редагування 28 груд. 18:45 |

Коментарі