HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Аспіранти не менше, ніж два рази на рік звітують на засіданні кафедри про виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи. Проміжні звіти аспірантів за І-ий період навчального року заслуховуються на засіданні випускаючої кафедри у лютому — березні кожного навчального року (поетапний контроль). Річні звіти приймаються у вересні-жовтні та розглядаються на засіданні випускаючої кафедри. Результати виконання аспірантами планів роботи розглядаються на засіданні Вченої ради юридичного факультету. Щорічно у лютому та у вересні індивілуальний план роботи аспіранта передається відділом аспірантури та докторантури на випускаючу кафедру. Аспірант звітує на засіданні кафедри, заповнює відмітки про виконання запланованого навчання та наукової роботи, підписує у наукового керівника та завідуючого кафедри та повертає індивідуальний план до відділу аспірантури та докторантури відповідно до 01 квітня та до 30 жовтня щорічно. Звіт аспіранта/ад’юнкта про виконання…