HONOR ET GLORIA, UTILITAS

21 черв. 10:59 |

Матеріали Круглого столу "Актуальні проблеми реформування національної системи правової охорони інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції України" (14 червня 2019 року)

(1 Голосувати)

14 червня 2019 року відбувся Круглий стіл: «Актуальні проблеми реформування національної системи правової охорони інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції України». Організаторами Круглого столу виступили кафедра інтелектуальної власності спільно з Науково-освітнім центром з інтелектуальної власності за підтримки НДІ інтелектуальної власності НАПрН України.

58 min

Захід розпочався з вітального слова завідувача кафедри інтелектуальної власності КНУ імені Тараса Шевченка, директора НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, академіка НАПрН України Орлюк О.П., яка наголосила на актуальності розробки стратегії з інтелектуальної власності в Україні.

65 min

Основна частина заходу розпочалася з презентації директора Науково-освітнього центру з інтелектуальної власності, д.ю.н., проф. кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Кодинця А.О. на тему: «Проблеми правової охорони об’єктів патентних прав в умовах реформування державної системи охорони інтелектуальної власності». Доповідач наголосив на важливості впровадження змін в системі охорони інтелектуальної власності та усунення недоліків законодавчого механізму набуття прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності у сфері патентування.

71 min

Наступним з презентацією щодо компетенції Міністерства культури і національної спадщини Польщі у сфері інтелектуальної власності та досвіду для України виступив фахівець Науково-освітнього центру з інтелектуальної власності КНУ імені Тараса Шевченка, к.ю.н., доц. кафедри інтелектуальної власності Комзюк Л.Т.  

73 min

Цікаву тему доповіді щодо сучасного стану та перспектив розвитку прав інтелектуальної власності на голографічні зображення представила Кулініч О.О. – д.ю.н., доц., завідувач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія».

77 min

Викладачі кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» к.т.н., с.н.с., доц. Макаришева Т.С. та ст. викладач Чернявська О.В. розповіли про технічні пізнання для юристів та особливості освіти патентознавців.

95 min

97 min

Продовжили засідання Круглого столу фахівці Науково-освітнього центру з інтелектуальної власності КНУ імені Тараса Шевченка, к.ю.н., доц. кафедри інтелектуальної власності Носік Ю.В. з темою: «Тенденції розвитку законодавства про комерційну таємницю в ЄС та США: орієнтири для України» та Зеров К.О. – к.ю.н., ас. кафедри інтелектуальної власності, н.с. НДІ інтелектуальної власності НАПрН України на актуальну тему: «Штучний інтелект (AI) як виклик авторському праву».

91 min

У підсумку зустрічі учасників Круглого столу відбулась грунтовна дискусія на актуальні питання реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, а також щодо вдосконалення законодавства України про інтелектуальну власність та його наближення до права ЄС відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС.

З презентаціями учасників Круглого столу можна ознайомитись нижче.

117 Останнє редагування 21 черв. 12:37 |

Коментарі