HONOR ET GLORIA, UTILITAS

30 трав. 12:23 |

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності" (24 травня 2019 року)

(0 )

24 травня 2019 року в залі засідань Вченої ради юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка відбулася IІ Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем економіки інтелектуальної власності: «Розвиток інтелектуального капіталу та його складових в аспекті процесів інтелектуалізації, капіталізації та трансформації. Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності».

Організаторами конференції виступили: НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кафедра інтелектуальної власності спільно з Науково-освітнім центром з інтелектуальної власності.

З побажаннями натхненної та плідної роботи звернулася заступник декана з наукової роботи юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, д.ю.н., доц. Отраднова О.О., яка відзначила роль інтелектуальної власності у розвитку України.

1

З вітальним словом до учасників науково-практичної конференції виступив Директор Науково-освітнього центру з інтелектуальної власності, д.ю.н., проф. кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Кодинець А.О.

11

Наступною привітала учасників конференції завідувач кафедри інтелектуальної власності КНУ імені Тараса Шевченка, д.ю.н., проф., академік НАПрН України Орлюк О.П., яка присвятила свій виступ проблемам розробки стратегії з інтелектуальної власності в Україні та визначення ролі освіти у розбудові інноваційної, креативної економіки. Також Орлюк О.П. розповіла про позитивний досвід практичної діяльності профільних кафедр інтелектуальної власності у вищих навчальних закладах України щодо підготовки якісних фахівців для національної економіки інноваційного спрямування. Крім того, доповідач зазначила важливість популяризації знань з інтелектуальної власності та виховання поваги до результатів інтелектуальної, творчої діяльності в нашому суспільстві.

4

6

Пленарне засідання конференції розпочалося з презентації головного наукового співробітника економіко-правового відділу НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, д.е.н., професора, академіка АТН України та академіка УАН  Бутніка-Сіверського О.Б. на тему: «Розвиток інтелектуального капіталу та його складників у аспекті процесів  інтелектуалізації, капіталізації  та трансформації (теоретико-методологічний екскурс)». Доповідач наголосив, що досягнення інтегрального ефекту безперервних оновлень зумовить подальше поглиблення інноваційності в умовах просування до неоекономіки при формуванні системи взаємовідносин між органами державного управління, бізнесовими виробничими структурами та науковими організаціями, де розвивається менеджмент комерціалізації та капіталізації інтелектуальної власності. Завершуючи свій виступ, Бутнік-Сіверський О. Б. підсумував, що інтегральний ефект безперервних оновлень є критеріальною ознакою інноваційності цілісних науково-виробничих формувань.

3

8

10

9

З аналітичною доповіддю про міграцію інтелектуального капіталу України та його вплив на економічну безпеку виступив головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.е.н, доц. Андрощук Г.О. Звертаючись до учасників конференції, Андрощук Г.О. зазначив, що міграція інтелектуального капіталу обумовлена об’єктивними, переважно економічними причинами. У підсумку доповідач зауважив, що найкраща міграційна політика – це успішна соціально-економічна політика, яка забезпечує належні умови для гідної праці, самореалізації та безпечного життя у власній країні. В той час як продумана і цілеспрямована діяльність держави в сфері міграції інтелектуального капіталу здатна забезпечити її впорядковане та організоване здійснення.

Серед учасників конференції були представники з різних ВНЗ України, зокрема: Петренко В.О., д.т.н., проф. Національної металургійної академії України; Воліков В. В., к.е.н., директор Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України; Бабенко В.А., к.і.н., доц. ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»;     Ромашко А. С., к.т.н., доц. Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Кірін Р. С., д.ю.н, проф. кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» та Хоменко В. Л., к.т.н., доц., керівник центру дистанційного навчання Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Протягом всього пленарного засідання присутні молоді науковці брали активну участь у дискусії щодо обговорення доповідей. Так, студент  Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Мурашко А. А. розглянув у своєму виступі особливості правосуб’єктності авторів комп’ютерних програм та можливості захисту їх прав як носіїв інтелектуального капіталу. Спицька К. О. – магістрантка КНУ імені Тараса Шевченка торкнулася тематики поняття та структури інтелектуального капіталу в аспекті процесів інтелектуалізації.

У підсумку роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем економіки інтелектуальної власності, учасники висловили пропозиції щодо проведення наступної конференції у 2020 році.

За результатами роботи конференції випущено збірник наукових праць «Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності».

 Обкладинка збірника

140 Останнє редагування 31 трав. 14:57 |

Коментарі