HONOR ET GLORIA, UTILITAS

07 серп. 12:45 |

Прийнято Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» № 2415-VIII від 15.05.2018 року

(0 )

Президент України та Верховна Рада України мають єдину позицію, що національною проблемою у сфері інтелектуальної власності є забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності. Тому 15 травня 2018 року було прийнято Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» № 2415-VIII, який визначає правила роботи організацій колективного управління (ОКУ). Даний нормативно-правовий акт підтримали 246 народних депутатів після того, як 26 квітня Офіс торговельного представника США призупинив для 155 видів українських товарів дію Генералізованої системи преференцій (GSP) через порушення авторських прав в Україні. Таким чином, його прийняття було необхідним відповідно до зобов’язань України перед ЄС та США, де питання авторських прав жорстко регулюється на законодавчому рівні.

Документ розроблено з метою реформування системи колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав та унеможливлення незаконної діяльності ОКУ. Прийняття нормативно-правового акта має на меті забезпечення ефективної та прозорої системи колективного управління майновими правами у сфері авторського права і (або) суміжних прав. На думку законотворців, такі зміни приведуть до збільшення винагороди для творців, сприятимуть покращенню іміджу України на міжнародній арені та забезпеченню прав та законних інтересів суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Даний Закон регламентує створення та функціонування юридичних осіб – ОКУ, що будуть управляти, контролювати та збирати кошти від імені правовласників за використання їхніх майнових авторських прав і (або) суміжних прав. Нормативно-правовий акт визначає, що ОКУ є зареєстрованим громадським об’єднанням зі статусом юридичної особи, що веде діяльність на всій території України. Принциповим положенням є те, що ОКУ може бути заснована виключно правовласниками для колективного управління майновими правами на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав. При цьому вона не може вести комерційну діяльність. Відповідно планується визначити по одній ОКУ за кожною зі сфер колективного управління (музичні твори, образотворче мистецтво тощо), за рахунок чого автор буде знати організацію, що відповідає за той чи інший напрямок діяльності. Так, розробники Закону пропонують налагодити систему, в якій працюватиме не більше семи ОКУ замість 19-ти, кожна з яких відповідатиме за власний напрям діяльності.

Також документ встановлює порядок і вимоги для акредитації та реєстрації ОКУ, особливості наповнення Реєстру таких організацій, а також регулює питання збору, розподілу та виплати ними винагороди правовласникам. Розподіл доходів від прав здійснюється з урахуванням відсоткового співвідношення різних категорій правовласників. При цьому його періодичність, відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», не може становити менше одного разу на рік. Також у Законі передбачені критерії відбору ОКУ: тільки ті організації, які мають найбільший репертуар, міжнародне визнання і підтримку правовласників, зможуть отримати відповідний статус. Даний нормативно-правовий акт також встановлює зобов'язання ОКУ постійно звітувати про свою діяльність, повідомляти автору про використання його творів і про те, яка винагорода за це йому належить. Це означає, що автор повинен бути забезпечений отриманням прибутку за рахунок ОКУ, які повинні будуть регулярно звітувати про свою діяльність. Зі свого боку правовласники матимуть постійний доступ до щорічних звітів у своїх онлайн-кабінетах на сайтах таких організацій. Як йдеться у Законі, ОКУ щороку, до 1 квітня року, що настає за звітним, оприлюднює на своєму веб-сайті щорічний звіт про свою діяльність та забезпечує вільний доступ до нього протягом п'яти років з дня розміщення.

Слід зазначити, що нещодавно Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомило про початок процесу роздержавлення Українського агентства з авторських та суміжних прав. Особливістю Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» є те, що ним передбачена процедура роздержавлення ДО «УААСП». Вона передбачає, зокрема, скликання зборів делегатів з числа правовласників, реєстрацію громадської організації з управління майновими правами правовласників, акредитацію новоствореної недержавної організації в якості ОКУ відповідно до вимог нового законодавства про такі організації. При цьому з метою забезпечення безперервності реалізації прав та інтересів правовласників переукладення угод про управління майновими правами буде відбуватися після проведення передбачених законодавством процедур роздержавлення. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України звертає увагу, що дострокове припинення дії угод з ДО «УААСП» та укладення їх зі сторонніми організаціями, які не пройшли процедуру акредитації згідно з вимогами даного Закону, може мати негативні наслідки для правовласників у вигляді ускладнення можливості отримання авторської винагороди.

Таким чином, перевагами даного документа порівняно із положеннями Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-XII від 23.12.1993 року (зі змінами) є більш повне врегулювання діяльності ОКУ, зокрема, визначення положень щодо таких адміністративних послуг, як видача, переоформлення, анулювання свідоцтва про облік ОКУ, видача, переоформлення та анулювання свідоцтва про визначення ОКУ уповноваженою організацією, а також передбачення можливості акредитації ОКУ. Детальному врегулюванню і конкретизації законодавцем діяльності ОКУ посприяв той факт, що Україна взяла на себе зобов'язання з адаптації національного законодавства до законодавства ЄС.

Також Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» надав можливість правовласникам простіше контролювати правомірність використання власних творів. Оскільки досить часто авторам буває складно відстежити правомірність використання свого твору через те, що об'єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть бути використані на територіях інших країн. Тому даний нормативно-правовий акт позначиться на діяльності ОКУ та їхніх правовідносинах з правовласниками і користувачами.

Одним із механізмів реалізації даного Закону є те, що ним передбачено створення та функціонування електронної системи реєстрації та обліку у сфері авторського права і (або) суміжних прав. Крім того, документом передбачено державний нагляд за діяльністю ОКУ шляхом аналізу поданих документів, проведення позапланових заходів державного нагляду, а також передбачена можливість застосування санкцій у вигляді попередження щодо ОКУ в тому випадку, якщо будуть виявлені порушення законодавства в їхній діяльності. Надалі, якщо попередження не буде прийнято ОКУ до відома, то це може призвести до скасування реєстрації (і акредитації) організації-порушника в судовому порядку.

Прикінцевими положеннями Закону визначено строки перереєстрації ОКУ та відповідні повноваження центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику в сфері інтелектуальної власності, у цьому процесі.  

Рисунок

Отже, майнові права правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав  – іноземних й вітчизняних виробників контенту тепер більш забезпечені й захищені законодавчо від недобросовісних користувачів. Як підкреслив заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України М. Тітарчук, «ухвалення Закону неодмінно покращить якість бізнес-клімату в нашій країні, а також позитивно позначиться на її міжнародному іміджі. Тим більш, розбудова ефективної системи захисту авторських і суміжних прав на сьогодні є одним із найбільш суттєвих зобов’язань України перед європейською та світовою спільнотою».  

Ознайомитися з текстом Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» № 2415-VIII від 15.05.2018 року можна за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2415-19

732 Останнє редагування 07 серп. 15:11 |

Коментарі