HONOR ET GLORIA, UTILITAS

15 трав. 01:47 |

Центр з інтелектуальної власності та ГО «Клуб інтелектуальної власності» 27 квітня 2018 року провели тренінг «Визнання недійсними прав інтелектуальної власності на корисні моделі та промислові зразки у судовому порядку»

(1 Голосувати)

У ході проведення тренінгу д.ю.н., начальник відділу сприяння захисту прав ДП «Український Інститут Інтелектуальної Власності» М. Потоцький представив презентацію на актуальну тему: «Визнання недійсними прав інтелектуальної власності на корисні моделі та промислові зразки у судовому порядку».

Доповідь спікера заходу глибоко охоплювала розгляд умов патентоздатності корисних моделей та промислових зразків за законодавством України. Так, М. Потоцький ґрунтовно проаналізував новели законопроектів № 7538, № 5699 щодо корисних моделей та промислових зразків. Наприклад, згідно з положеннями законопроекту № 7538 будь-яка особа може подати до Апеляційної палати обґрунтовану заяву про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково, з підстав невідповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, визначеним цим Законом. При цьому заява про визнання прав на корисну модель недійсними може бути подана до Апеляційної палати протягом усього строку чинності майнових прав на корисну модель та після припинення їх чинності. Відповідно до новел законопроекту № 5699 право інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується свідоцтвом. При цьому сукупний строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок не може перевищувати двадцять п’ять років від дати подання заявки.

Спікером тренінгу також було визначено новели Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо промислових зразків.

Значну увагу М. Потоцький приділив розгляду удосконалення захисту прав інтелектуальної власності відповідно до положень нових процесуальних кодексів та особливостей створення IP-суду. Зокрема, серед позитивних аспектів він виокремив вирішення проблем: 1) конфлікту юрисдикцій у спорах щодо інтелектуальної власності; 2) строків розгляду; 3) кадрового забезпечення; 4) врахування специфіки правовідносин у сфері інтелектуальної власності до застосування способів захисту у цій сфері. Серед викликів спікер тренінгу підкреслив: 1) доступ до правосуддя; 2) забезпечення права на апеляційний перегляд справи та на касаційне оскарження судового рішення.

Також начальник відділу сприяння захисту прав ДП «Український Інститут Інтелектуальної Власності» визначив особливості формування доказової бази. Наприклад, серед новел захисту прав інтелектуальної власності відповідно до змісту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС М. Потоцький назвав удосконалення порядку витребування доказів. Так, Угода передбачає положення про те, що у разі, якщо права інтелектуальної власності порушено з метою отримання прибутку суд, за клопотанням сторони, може витребувати банківські, фінансові та комерційні документи, що знаходяться у володінні іншої сторони, за умови охорони конфіденційної інформації. Серед таких новел спікер заходу виокремив також удосконалення заходів щодо забезпечення доказів. Такими заходами, окрім чинних, можуть бути: опис разом або без надання зразків або вилучення товарів, що порушують права, та, у відповідних випадках, матеріалів та інструментів, що використовується у виробництві та/або розповсюдженні цих товарів, документів щодо цих товарів. До новел захисту прав інтелектуальної власності згідно з положеннями Угоди віднесено й уточнення виправних заходів, які можуть застосуватися до порушника прав: 1) відкликання з господарського обігу; 2) остаточне вилучення з господарського обігу; 3) знищення тощо, а також розширення способів публікації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення. Так, відповідно до Угоди, суд може ухвалити рішення про розміщення інших оголошень (окрім судового рішення у ЗМІ), що відповідають конкретним обставинам справи про порушення прав інтелектуальної власності.

М. Потоцький у ході проведення тренінгу детально проаналізував вимоги щодо складання позовної заяви про визнання недійсними прав, заяви про забезпечення позову, клопотання про призначення судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності та заперечення проти висновку судової експертизи.

Велику увагу спікер також присвятив обговоренню особливостей виконання рішення суду про визнання недійсними права на корисні моделі та промислові зразки

У заключній частині тренінгу всі присутні змогли на практиці застосувати теорію еквівалентів при встановленні обставини невідповідності корисної моделі умові патентоздатності «новизна».

На фото:

31444710 1550920035031058 8946540147424362496 n

31437391 1550919921697736 4108475014234243072 n

31500032 1550919895031072 3244596231598505984 n

Виступ з презентацією д.ю.н., начальника відділу сприяння захисту прав

ДП «Український Інститут Інтелектуальної Власності» М. Потоцького

631 Останнє редагування 15 трав. 07:58 |

Коментарі