HONOR ET GLORIA, UTILITAS

02 квіт. 23:19 |

У Верховній Раді України зареєстровано урядовий Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів та корисних моделей» № 7538 від 01.02.2018 року

(0 )

Аналізуючи правозастосовну практику в сфері патентного права, яка склалась на сьогодні в Україні, можна прийти до висновку, що однакові результати інтелектуальної діяльності можуть охоронятися і як винаходи, і як корисні моделі. Однак, якщо розглянути міжнародний досвід, в Україні зареєстровані корисні моделі істотно переважають у порівнянні з країнами інноваційної економіки і тими, які мають розвиненішу систему охорони інтелектуальної власності. Наявність великої частки патентів, які видаються без проведення кваліфікаційної експертизи (патенти на корисні моделі) та відсутність процедур «post-grant opposition» спричиняють багато зловживань правами інтелектуальної власності, що фактично означає зниження рівня охорони прав інтелектуальної власності для добросовісних власників.

Проект спрямований на забезпечення досягнення європейського рівня охорони прав інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі, захист та імплементацію в національне законодавство положень Угоди про асоціацію та актів ЄС у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі.

Як зазначають розробники, даний законопроект було створено з метою вирішення проблеми, коли наявність лише двох критеріїв правової охорони корисної моделі (новизна і промислова придатність) ускладнює визнання недійсними прав інтелектуальної власності на об’єкт, який не є результатом винахідницької діяльності і тим самим фактично порушує права інтелектуальної власності інших осіб на використання очевидних та вже відомих знань в різних галузях технологій. Так, проект було розроблено, зокрема, для усунення прогалини, яка надає можливість охорони однакових результатів інтелектуальної діяльності як винаходів і як корисних моделей. При цьому отримання патенту на корисну модель навіть має більше переваг, ніж отримання патенту на винахід.

Законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України, зокрема, в статті 460 та 462 ЦК. Так, чинною правовою нормою статті 460 ЦК, яка встановлює придатність корисної моделі для набуття права інтелектуальної власності на неї, передбачено, що об’єктом корисної моделі, як і винаходу, може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес. Змінами до цієї статті встановлюється, що об’єктом корисної моделі може бути пристрій у будь-якій сфері технології. Зміни до статті 462, яка регулює порядок засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, передбачають, що право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок підлягає державній реєстрації, якщо інше не встановлено законом. При цьому набуття права інтелектуальної власності на винахід і корисну модель засвідчується патентом, а на промисловий зразок мають засвідчуватись свідоцтвом. Згідно з чинною ж правовою нормою набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок, як і на винахід та корисну модель, засвідчується патентом.

Зміни до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 року № 3687-XII включають в себе вдосконалення механізму оскарження заявок в Укрпатенті. Зокрема, встановлюється можливість для осіб протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на три місяці, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Передбачається певний перелік підстав для подання заперечення. Наприклад, якщо винахід не відповідає встановленим умовам патентоздатності.

До визначальних аспектів законопроекту можна віднести запровадження можливості подання заявок на державну реєстрацію в електронній формі та обов’язку Укрпатенту за заявою будь-якої особи надати протягом шести місяців офіційний звіт про пошук за поданою заявою, а також можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку після видачі патенту.

Так, проектом передбачається, що будь-яка особа може подати до Апеляційної палати обґрунтовану заяву про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково на підставі невідповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності. Так, заява про визнання прав на винахід недійсними може подаватися до Апеляційної палати протягом 9 місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу, а заява про визнання прав на корисну модель недійсними можна буде подана протягом усього строку чинності майнових прав на корисну модель. Під час розгляду сторони процесу матимуть рівні права щодо надання доказів, їх дослідження та доведення перед Апеляційною палатою їх переконливості. При цьому уточнюється, що Апеляційна палата не перевірятиме достовірність наданих доказів, а відповідальність за достовірність наданої інформації нестиме особа, яка її подала. Однак у разі виникнення в колегії Апеляційної палати обґрунтованих сумнівів щодо достовірності інформації, наведеної в наданих документах, колегія матиме право надіслати запит щодо підтвердження зазначеної інформації. Заява про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними розглядатиметься протягом 4 місяців від дати одержання Апеляційною палатою заяви за умови наявності сплаченого збору за її подання. Однак строк може бути подовжено на 2 місяця за заявою сторони розгляду заяви та за умови сплати збору. За результатами розгляду заяви Апеляційна палата прийматиме мотивоване рішення, яке сторони можуть оскаржити в судовому порядку протягом 2 місяців від дати його одержання. Як зазначається в супровідних документах до законопроекту, процес оскарження через Апеляційну палату надасть можливість швидкого припинення активності недобросовісних власників патентів на корисну модель, права інтелектуальної власності яких набуваються за спрощеною процедурою (без проведення кваліфікаційної експертизи заявки), що надає можливість недобросовісним власникам забороняти третім особам використовувати очевидні технічні рішення і в такий спосіб обмежує конкуренцію на ринку, створюючи фактор росту цін.

Варто зазначити, що зараз існує можливість подати мотивоване клопотання про проведення експертизи корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності. Висновок відомства про невідповідність запатентованого об’єкта критеріям для отримання патенту не передбачає жодних правових наслідків, але може бути одним із доказів у судовому спорі про скасування такої правової охорони. Згідно із законопроектом такий висновок може бути використаний особою, що подавала клопотання, під час звернення до суду або в Апеляційну палату з метою визнання недійсними прав на корисну модель.

Тим самим проект покликаний сприяти подоланню «патентного тролінгу», наприклад, коли фірми отримують кошти на тому, що скуповують патенти та ініціюють судові процеси з вимогою заборони виробництва або сплати роялті. Однак, як будуть реалізовані ці положення, покаже лише правозастосовна практика.

До абсолютно нових положень законопроекту варто віднести розширення переліку об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона; уточнення порядку надання додаткової охорони прав на винаходи і розширення переліку прав та обов’язків відповідних суб’єктів.

Зокрема, відповідно до проекту, будуть виключені з правової охорони, наприклад, хірургічні або терапевтичні способи лікування людини або тварини; способи діагностики організму; процеси клонування людей; використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей тощо. Особливо важливим для фармацевтичної галузі стане виключення з числа патентоздатних об’єктів нових форм відомого лікарського засобу, який став частиною рівня техніки, в тому числі солей, простих і складних ефірів, композицій, комбінацій та інших похідних, поліморфів, метаболітів, чистих форм, розмірів часток, ізомерів, нових дозувань або будь-яких нових властивостей або нових використань відомого лікарського засобу, окрім тих, що призводять до значного підвищення терапевтичної ефективності лікарського засобу, що підтверджується результатами досліджень.

Також для винаходів, об’єктом яких є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес отримання препарату або його застосування, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, введення в обіг якого дозволено в Україні, законопроектом пропонується надання додаткової охорони. Так, володілець такого патенту матиме право на подовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід (додаткова охорона), що засвідчуватиметься сертифікатом додаткової охорони, який видаватиметься за його клопотанням. За таке клопотання володілець сплачуватиме збір. Окрім цього, за підтримання чинності сертифіката додаткової охорони його володілець повинен буде сплачувати збір за кожен повний чи неповний рік його дії. Клопотання про надання додаткової охорони розглядатиметься закладом експертизи в порядку, що визначатиметься Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Строк додаткової охорони не перевищуватиме 5 років. Однак для винаходів, об’єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу та стосовно якого були здійснені дослідження у сфері застосування для дітей, строки додаткової охорони збільшуватимуться на 6 місяців.

Недоліком даного законопроекту, на наш погляд, є, зокрема, проблеми законодавчої техніки. Оскільки в деяких положеннях поняття винаходів і корисних моделей розмежовуються («винахід і корисна модель»), а в інших – ототожнюються («винахід (корисна модель)»).

Фото

Отже, як підкреслив на засіданні Уряду Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України С. Кубів, «даний Проект допоможе активізувати винахідницьку діяльність в Україні та створить більш сприятливі умови для її здійснення. Зрозуміло, що без належної правової охорони винаходів та корисних моделей розвиток інновацій та глобальне зростання конкурентоспроможності української продукції неможливе ні всередині країни, ні на міжнародних ринках. Тому прийняття даного законопроекту матиме позитивний вплив на реалізацію інноваційного та інвестиційного потенціалу та загалом економіку України».

Ознайомитися з текстом Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів та корисних моделей» № 7538 від 01.02.2018 року і супровідними документами можна за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63398

603 Останнє редагування 04 квіт. 10:45 |

Коментарі