HONOR ET GLORIA, UTILITAS

19 бер. 09:58 |

У Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» № 7539 від 01.02.2018 року

(0 )

Головним завданням сучасного етапу реформування сфери авторського права і суміжних прав є гармонізація законодавства України з законодавством ЄС.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» № 7539 від 01.02.2018 року розроблений з метою законодавчого врегулювання ряду питань, пов’язаних із охороною та захистом авторського права і суміжних прав, серед яких можна виокремити: приведення положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права» у відповідність до норм законодавства ЄС щодо охорони і захисту авторського права та суміжних прав; усунення недоліків положень законодавства у сфері авторського права і суміжних прав; вирішення проблем, що виникають на практиці та потребують законодавчого визначення; узгодження відповідних положень чинного законодавства між собою, зокрема норм Цивільного кодексу України та Закону України «Про авторське право і суміжні права».

У разі прийняття цього законопроекту в Україні будуть запроваджені підходи до регулювання сфери авторського права і суміжних прав, що узгоджуються з довготривалою напрацьованою практикою країн ЄС.

Зокрема, пропонується закріпити визначення аудіовізуального твору, яким передбачити, що це є твір, зафіксований на певному матеріальному носієві або в електронній формі, що складається із серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприймається виключно за допомогою того чи іншого виду екрана, на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою технічних засобів, а звук (за наявності звукового супроводу) – за допомогою звукових пристроїв. Так, видами аудіовізуального твору є кінематографічні твори, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими.

У Проекті по-новому врегульовуються питання належності майнових прав на об’єкти авторського права і суміжних прав, які створені на замовлення або за трудовим договором, уточнюються положення про майнові авторські права на відтворення, кабельну ретрансляцію, майновий найм, можливість надання електронних ліцензій у вигляді публічної пропозиції та розширено перелік випадків вільного використання об’єктів авторського права і суміжних прав, передбачених в інтересах суспільства.

Зокрема, законопроектом передбачається використання ліцензій, доступних в цифровій формі, які можуть надаватися засобами електронного зв'язку в вигляді публічної пропозиції. Також Проектом запроваджуються вільні ліцензії, що передбачають надання автору гнучких інструментів легального і безкоштовного розповсюдження власних результатів творчої діяльності та укладення договорів.

При цьому, пропонується доповнити ст. 440 Цивільного кодексу України частиною третью, якою встановити порядок управління суб’єктами авторського права своїми майновими правами, дозволивши ними управляти особисто; через свого повіреного або через організацію колективного управління.

Також законопроектом запропоновано внести зміни до Господарського процесуального кодексу України та до Цивільного процесуального кодексу України щодо розширення переліку документів, які можуть бути визнані письмовими доказами, додавши до них електронні документи та витяги або виписки з електронних баз даних про управління авторським правом і (або) суміжними правами, завірені суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав або їх довіреними особами, які мають законний доступ до зазначених баз даних, відносно прав, якими вони мають право управляти.

Авт

Отже, зміни, які пропонуються в Проекті, дозволять запровадити дієвіший механізм охорони і захисту прав та інтересів суб’єктів авторського права і суміжних прав, що сприятиме виконанню зобов’язань України за угодою про асоціацію з ЄС; стимулюватиме інтелектуальну діяльність авторів, виконавців та інших творців, а також матиме позитивний ефект на залучення інвестицій в ІТ-галузь. Оскільки, як зазначив Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України С. Кубів, "законопроект закріплює, що майнові права на комп’ютерну програму чи базу даних, створені ІТ-спеціалістом, який працює за трудовим договором, належать роботодавцю, якщо інше не передбачено договором. Це позитивний сигнал для ІТ-компаній. Вони зможуть бути впевнені, що право на використання їхнього продукту не буде оскаржене в суді як в Україні, так і за її межами".

Ознайомитися з текстом Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» № 7539 від 01.02.2018 року і супровідними документами можна за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63399

494 Останнє редагування 02 квіт. 20:03 |

Коментарі