HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Кравченко Михайло Георгійович

(7 )

кандидат юридичних наук,

старший науковий співробітник

 

ОСВІТА

2007 рік - юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (диплом магістра)

 

КАР’ЄРА

2008-2010 рр. – юрист 2-ї категорії Центру досліджень проблем прав людини юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2010-2014 рр. – юрист 1-ї категорії Центру досліджень проблем прав людини юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2014-2015 рр. – науковий співробітник Центру досліджень проблем прав людини юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2016р. – старший науковий співробітник юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка .

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

2013 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Реалізація закону в Україні: загальні закономірності і особливості»

 

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

Проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС

Структура Особливого адміністративного права України

Проблеми управління побутовими відходами в Україні

Проблеми адаптації законодавства України про відходи до законодавства ЄС

Теорія юридичного закону

Проблема якості юридичного закону

Проблеми реалізації юридичного закону в Україні

Загальні закономірності реалізації юридичного закону в Україні

Особливості реалізації юридичного закону в Україні

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

1. Кравченко М. Г. Поняття, ознаки і сутність правового закону/ М. Г. Кравченко // Держава і право. Юридичні і політичні науки,2007. − Вип. 37. − С. 79–85.

2. Кравченко М. Г. Роль і значення принципу справедливості у процесі реалізації законодавства / М. Г. Кравченко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2008. − Вип. 41. − С. 127–132.

3. Кравченко М. Г. Роль та призначення держави у процесі реалізації законодавства : загальні риси / М. Г. Кравченко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2008. − Вип. 42. − С. 135–141.

4. Кравченко М. Г. Поняття та елементи національного законодавства України / М. Г. Кравченко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2009. − Вип. 46. − С. 46–52.

5. Кравченко М. Г. Результати реалізації національного законодавства та його ефективність / М. Г. Кравченко // Вісник Київського національного університету. Юридичні науки, 2010. − Вип. 82. − С. 60–65.

6. Кравченко М. Г. Загальні закономірності реалізації закону: поняття, суть і ознаки / М. Г. Кравченко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2010. − Вип. 49. − С. 41–46.

7. Кравченко М. Г. Особливості реалізації законів в Україні : теоретичний аспект / М. Г. Кравченко // Вісник Київського національного університету. Юридичні науки, 2011. − Вип. 86. − С. 93–97.

8. Кравченко М. Г. Класифікація закономірностей реалізації закону / М. Г. Кравченко // Вісник Київського національного університету. Юридичні науки,2011. − Вип. 89. − С. 99–105.

9. Кравченко М. Г. Значення закономірностей реалізації закону для покращення процесу реалізації законів в Україні/ М. Г. Кравченко // Вісник Київського національного університету. Юридичні науки, 2012. − Вип. 94. − С. 54–59.

10. Кравченко М. Г. Поняття, ознаки і суть правового закону  / М. Г. Кравченко // Актуальні питання державотворення в Україні. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2008 року).-К.:ВГЛ «Обрії», 2008.- С. 30–31.

11. Кравченко М. Г. Ефективність реалізації закону: проблеми та перспективи / М. Г. Кравченко // Інформаційні правовідносини та право інтелектуальної власності як інститути приватного права : Четверті цивіліст. читання, присвяч. пам’яті професора О. А. Підопригори, 25 берез. 2010 р. : зб. наук. доп. та ст. / редкол.: Р. А. Майданник (голов. ред.) [та ін.]. − К., 2011. − С. 276–282.

12. Кравченко М. Г. Роль принципу верховенства права в процесі реалізації закону / М. Г. Кравченко // Верховенство права: історія, теорія, практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22 грудня 2011 року). –К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011.− С. 55–57.

13.   Кравченко М. Г. Загальні закономірності реалізації закону / М. Г. Кравченко // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка (23 квіт. 2010 р.) / редкол.: Гриценко І. С. [та ін.] .− К., 2010.− Ч.  1.− С. 34−36.

14. Кравченко М. Г. Особливості реалізації закону в Україні / М. Г. Кравченко // Розвиток права України: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (20 трав. 2010 р.) / редкол.: Гриценко І. С. [та ін.]. − К., 2010. − С. 181−185.

15. Кравченко М. Г. Відмежування закономірностей реалізації закону від близьких за змістом категорій / М. Г. Кравченко // Актуальні питання державотворення в Україні. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2011 року). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011.− С. 35−36.

16. Кравченко М. Г. Загальна характеристика окремих видів закономірностей реалізації закону/ М. Г. Кравченко // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка (30 березня 2012 р.) / редкол.: Гриценко І. С. [та ін.]. − К., 2012.− С. 45−50.

17. Кравченко М. Г. Співвідношення закономірностей реалізації закону та загальних закономірностей реалізації права/ М. Г. Кравченко // Соціологія права, − К., 2012. − С.  70−75.

18. Кравченко М. Г. Місце закономірностей реалізації закону серед чинників, які обумовлюють процес реалізації закону / М. Г. Кравченко // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка (24 квітня 2013 р.), − К. 2014. – С. 31-32.

19. Кравченко М. Г. Основні ознаки та вимоги до якісного закону/М. Г. Кравченко // Адміністративне право і процес: науково-практичний журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: Київський університет, 2013. − №4(6)/2013. − С. 3−12.

20. Кравченко М. Г. Загальні закономірності реалізації закону історія становлення та сучасний стан дослідження / М. Г. Кравченко // Вісник Київського національного університету. Юридичні науки, 2014. − №99. −С. 23−24.

21. Кравченко М. Г. Загальні закономірності реалізації закону - новий погляд на давно відомі речі / М. Г. Кравченко // Часопис Київського університету права,2014, − № 1-2014. − С. 28−32.

22. Кравченко М. Г. Підвищення вимог до якості закону, як передумови ефективності його реалізації / М. Г. Кравченко //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки – Херсон, 2014. – Випуск 2, Том 1. – С. 80 – 87.

23. Кравченко М.Г. Ефективність реалізації закону: телеологічний аспект /М. Г. Кравченко // Адміністративне право і процес: науково-практичний журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: Київський університет, 2014. − №3(9)/2014. − С. 191-207.

24. Кравченко М. Г. Роль нотаріуса в захисті спадкових прав за законодавством України/ М. Г. Кравченко //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки – Херсон, 2015. – Випуск 3, Том 1. – С. 118 – 122.

25. Кравченко М. Г. Окремі аспекти судового захисту спадкових прав в Україні/ М. Г. Кравченко // «Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 24-25 липня 2015 року). – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. – С. 22−27.

26. Кравченко М.Г., Кравченко К.Г. Значення наукової спадщини Ш.Л. Монтеск'є для вирішення актуальних проблем побудови системи державної влади в Україні /М. Г. Кравченко // Адміністративне право і процес: науково-практичний журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: Київський університет, 2015. −№1(11)/2015. − С. 402−411.

27. Кравченко М.Г. Судовий спосіб захисту спадкових прав в Україні/ М. Г. Кравченко //Право і суспільство. − 2015. − №5-2. – Ч. 2. – С. 65−70.

28. Кравченко М.Г. Генезис розуміння правової системи в радянський, пострадянський і вітчизняній юридичних науках Україні /М. Г. Кравченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2015. – № 15. – Т. 1. – С. 16−19.

29. Кравченко М.Г., Кравченко К.Г. Реалізація теорії розподілу державної влади Ш.Л. Монтеск'є в Україні: філософсько-правовий аспект/М. Г. Кравченко // Гуманітарні студії. − 2015. − №26. −С. 153−162.

30. Кравченко М.Г. Правова система, як різновид соціальної системи/М. Г. Кравченко //«Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 30–31 січня 2015 року). – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2015. – С. 9−12.

31. Кравченко М. Г.Систематичність і стійкість – ознаки загальних закономірностей реалізації законів в Україні /М. Г. Кравченко //«Актуальні питання правової теорії та юридичної практики» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 7–8 серпня 2015 року). – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2015. – С. 12−14.

32. Кравченко М.Г. Внесок видатних вчених Університету Св. Володимира у розвиток вчення про закон та його реалізацію/М. Г. Кравченко // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених: збірник матеріалів Першої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27 листопада 2015 року/ ред. кол. І.С. Гриценко, та ін. – К. «Талком», 2015.− С. 102−105.

33. Кравченко М.Г. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС: сучасний стан, проблеми та перспективи /М. Г. Кравченко // Адміністративне право і процес: науково-практичний журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: Київський університет, 2016. −№2(16)/2016. − С. 137 – 146.

34. Кравченко М.Г. Рівень відповідності законодавства України законодавству Європейського Союзу у сфері поводження з побутовими відходами /М. Г. Кравченко // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – №30. – С. 35-43. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/08/kravchenko_30.pdf

35. Кравченко М.Г. Впровадження у національне законодавство України європейських принципів у сфері управління побутовими відходами: сучасний стан і перспективи /М. Г. Кравченко // Eurasian Academic Research Journal, 2016. – №5. – С.118–125.

36. Кравченко М.Г. Управління побутовими відходами: європейські вимоги та українські реалії /М. Г. Кравченко // Eurasian Academic Research Journal, 2016. – №6. – С.149–157.

37. Кравченко М.Г. Сучасний стан та перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері поводження з побутовими відходами/ М. Г. Кравченко // Соціологія права, 2016. −№3-4. – С.70-75.

38. Кравченко М.Г. Чи можлива ефективна адаптація законодавства України до законодавства ЄС в Україні? / М. Г. Кравченко // Сучасні виклики українського права в контексті європейської інтеграції: тези доповідей учасників постійно діючого наукового семінару [Текст] / за заг. ред. проф. Р. С. Мельника // Бюлетень № 3 (3) червень 2016 р. – Київ : Центр німецького права, Рада молодих вчених юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – С.13-18. [Електронний ресурс]. http://zdr.knu.ua/ua/biuleten-3-3-cherven-2016r/77-chy-mozhlyva-efektyvna-adaptatsiia-zakonodavstva-ukrainy-do-zakonodavstva-yes-v-ukraini

39. Кравченко М.Г. Проблема нормативного закріплення європейських принципів управління побутовими відходами в законодавстві України/ М. Г. Кравченко // «Нове міжнародне право та національне законодавство – нові завдання юридичної науки» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 11–12 листопада 2016 року). – К. : Центр правових наукових досліджень, 2016. – С. 48−52.

40. Кравченко М.Г. Складові економіко-правового механізму управління побутовими відходами в України та їх ефективність / М. Г. Кравченко // «Теорія і практика сучасної юриспруденції» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 9–10 грудня 2016 року). – К. : Центр правових наукових досліджень, 2016. – С. 108−110.

41. Кравченко М.Г. Межі адаптації законодавства України до законодавства ЄС/ М.Г. Кравченко //«Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 18–19 березня 2016 року). – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 20-22.

42. Кравченко М.Г. Управління відходами, як новий концептуальний підхід у сфері поводження із побутовими відходами в Україні / М. Г. Кравченко // «Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 16–17 грудня 2016 року). – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 58−62.

 

КОНТАКТИ

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

5638 Останнє редагування 10 квіт. 14:11 |

Коментарі