HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Задоєнко О. В. Роль суду в процесі доказування в цивільному судочинстві / О. В. Задоєнко // Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пам’яті професорів кафедри правосуддя М. М. Михеєнка та М.Й. Штефана (31 жовтня 2008 року). Київ: ВГЛ “Обрії”, 2009. – с. 169-171. Задоєнко О. В. Кодифікація цивільного процесуального законодавства України після здобуття незалежності та подальший його розвиток / О. В. Задоєнко // Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність: Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції (25-26 листопада 2010 р.). Київ, 2010. – с. 70-72. Задоєнко О. В. Кодифікація цивільного процесуального законодавства України: теоретичний аспект / О. В. Задоєнко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. - № 3 (6). – с. 12-16. Задоєнко О. В. Особливості кодифікації цивільного процесуального законодавства УСРР…