HONOR ET GLORIA, UTILITAS

27 травня 2016 року о 13 год. в ауд. 205 відбудеться засідання Вченої ради юридичного факультету

(0 )

ОГОЛОШЕННЯ

27 травня 2016 року о 13 год. в ауд. 205 відбудеться

засідання Вченої ради юридичного факультету

Порядок денний

1. Кадрові питання щодо продовження контрактів науково-педагогічних працівників юридичного факультету на наступний термін.

2. Кадрові питання щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників юридичного факультету, згідно оголошеного конкурсу.

3. Про хід підготовки до літньої іспитової сесії.

(Інформують завідувачі кафедр, заступник декана, доц. М. П. Куцевич).

4. Про підсумки Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання державотворення в Україні».

(Інформує заступник декана, проф. О. О. Отраднова).

5. Про затвердження звітів аспіранта кафедри адміністративного права Рибак К. О. та аспіранта кафедри цивільного права Добрянської (Іліки) Н. І.

6. Про атестацію докторантів.

(Інформують завідувачі кафедр).

7. Про затвердження, зміну та уточнення тем кандидатських, докторських дисертацій.

(Інформують завідувачі кафедр).

8. Про затвердження, зміну наукових керівників аспірантів та здобувачів.

(Інформують завідувачі кафедр).

9. Про рекомендацію до друку.

(Інформують завідувачі кафедр).

10. Про затвердження індивідуальних графіків складення заліково-екзаменаційної сесії для студентів денної та заочної форми навчання.

11. Поточні питання.

4250

Коментарі