HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з інтелектуальної власності

(2 )

 

Згідно Наказу МОН України №1193 від 21.10.2014 Київський національний університет імені Тараса Шевченка був визначений базовим навчальним закладом для проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з інтелектуальної власності.

Від 16 грудня 2015 року вийшов Наказ №899-32 ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який затвердив склад галузевої комісії, оргкомітету конкурсу та терміни проведення заходів.

На конкурс було надіслано 70 студентських наукових робіт з 28 університетів України. Всього взяли участь 77 студента.
Для рецензування робіт оргкомітет запросив 22 фахівця з інтелектуальної власності серед яких: 4 доктори наук, професори, 16 – кандидати наук, доценти, 2 – патентні повірені України та Президент Асоціації адвокатів України.
Після рецензування 17 робіт згідно наказу МОН України №202 від 21.02.2012 р були відібрані для участі в науково-практичній конференції (список додається).
Студенти, які рекомендовані для захисту робіт на науково-практичній конференції запрошені оргкомітетом для участі в засіданні на 18 березня 2016 року.


За результатами конференції були вручені наступі дипломи:
І ступеня – авторам Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»; Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького.
ІІ ступня – авторам НТУ «Харківський політехнічний інститут», Полтавської державної аграрної академії; Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця; Національної металургійної академї України; Житомирського національного агроекологічного університету.
ІІІ ступеня – авторам Харківського національного автомобільного дорожнього університету; Харківського навчально-наукового інституту; ДВНЗ «Універитету банківської справи»; ДВНЗ «Національного гірничного університету»; Тернопільського національного економічного університету; Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського; НУ «Львівської політехніки»; НУ «Острозької академії; Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

А саме:

Диплом І ступеня: Арканова Анастасія Анатоліївна; Кравець Валерій Олександрович; Якшин Сергій Олександрович
Диплом ІІ ступеня: Кантемир Інеса Володимирівна та Перепелиця Ольга Володимирівна; Бодаренко Олексій Юрійович; Коцюба Олена Володимирівна; Кучерин Гнат Олександрович та Кремінь-Репп Тетяна Михайлівна; Наумчук Віктор Володимирович.
Диплом ІІІ ступеня: Злепко Олена Віталіївна; Павленко Ольга Андріївна; Москаленко Софія Андріївна; Сойка Богдан Михайлович; Захарченко Антон Олександрович та Шиян Алла Сергіївна; Андреїв Христина Ігорівна та Залізна Любов Ігорівна; Козловська Марта Ігорівна та Подзізей Роман Костянтинович; Гаркавенко Ніна Василівна; Писарюк Аліна КостянтинівнаЗ фотоальбомом конкурсу можливо ознайомитись за посиланням.


До Вашої уваги пропонуються також презентації переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з інтелектуальної власності.

І Ступеня

1) Арканова А.А. Інтелектуальний потенціал еколого-екскурсійного маршруту територією ботанічної пам’ятки природи «Кочубеївські дуби» у межах регіонально-ланшафтного парку «Диканський»

2) Кравець. В.О. Застосування баз даних Українського інституту інтелектуальної власності та Всесвітньої організації інтелектуальної власності для пошуку схожих торговельних марок

3) Якшин С.О. Охорона прав на географічні зазначення виробів українських народних художніх ремесел

 

ІІ Ступеня

1) Кучерин Г.О., Кремень-Репп Т.М. Інтелектуальна безпека промислового підприємства
2) Перепелиця. О.В., Кантемир І.В. Вплив промислової власності на стратегію розвитку підприємства
3) Бондаренко О.Ю. Правова охорона інтелектуальних об’єктів біотехнологій
4) Коцюба О.В. Формування механізму управління інтелектуальною власністю в умовах економіки знань
5) Наумчук В.В. Формування стратегіх інноваційного розвитку аграрного сектору регіону 


ІІІ Ступеня

1) Захарченко А.О., Шиян А.С. Формування та розвиток марочного капіталу підприємства
1) Павленко О.А. Специфіка банківської таємниці в умовах воєнно-політичної нестабільності
2) Злепко О.В. Проблеми захисту торгової марки в Україні.
3) Москаленко С.А. Шахові партії як об’єкт авторського права.
4) Сойка Б.М. Патентна охорона лікарських засобів: національна та європейська практика нормативно-правового регулювання
5) Андреїв Х.І, Залізна Л.І. Інноваційні аспекти розвитку стратегічних галузей вітчизняної промисловості на прикладі літакобудування України
6) Подзізей Р.К., Козловська М. І. Цивільно-правова охорона та захист авторського права та суміжних прав в мережі Інтернет
7) Гаркавенко Н.В. Механізм управління ризиками комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4719 Останнє редагування 31 бер. 11:03 |

Коментарі