HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Сучасні функції юридичного перекладу Рекомендовані

(2 )

Сьогодні юридичний переклад не лише виконує функцію трансферу права та знань про нього, а й вважається невід’ємною складовою юридичної діяльності. Так, у Європейському Союзі взаємний переклад юридичних текстів розглядається як одна з передумов ефективного функціонування євро­пейської демократії та справедливого судочинства.

У контексті участі України у європейських та глобалізаційних процесах правової взаємодії переклад великого обсягу правових актів та супровідної правничої літератури – це суспільна потреба та державний обов’язок, виконання якого потребує системної методологічної і методичної бази та підготовленого кадрового потенціалу (див. чинні та задекларовані міжнародні зобов’язання України, зокремаУПС та парафовану 30.03.2012 р. Угоду про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом).

Метою офіційного юридичного перекладу є відтворення правової дії тексту перекладу у правовій системі-реципієнті; завдяки відповідним юридичним процедурам текст перекладу може стати джерелом права або правовою підставою, тому для того, щоб адекватно передати волю інституційного автора (законодавця, державного органу тощо), необхідно використовувати спеціальні методи юридичного тлу­мачення та порівняльного правознавства.

Результат юридичного перекладу виконує ще й вторинні функції – слугує матеріалом для наукових досліджень та джерелом нормативних міжкультурних термінологічних еквівалентів; неофіційний юридичний переклад (переклад наукової правничої літератури тощо) виконується не лише з метою інфор­мування адресата перекладу про юридичну теорію і практику іноземної правової культури, він стає складовою національної правничої думки (міжкультурного правничого дискурсу).

6178 Останнє редагування 07 серп. 19:23 |

Коментарі