HONOR ET GLORIA, UTILITAS

06 груд. 20:34 |

Звіт Комзюка Леоніда Трохимовича про перебування у відрядженні до м. Москви (Росія) 26-29 листопада 2012 р.

(0 )

1. Під час перебування у відрядженні взяв участь у роботі ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Кутафінські читання», яку проводили Московська державна юридична академія імені О.Є. Кутафіна (МДЮА) та юридичний факультет Московського державного університету імені М.В.Ломоносова (МДУ) в рамках Другого московського юридичного тижня. Виступив з доповідями (що відповідають темі моєї докторської дисертації) на секціях конференції "Інформаційне право" та "Інтелектуальна власність". Тексти доповідей будуть опубліковані в збірці матеріалів конференції. Встановив особисті творчі контакти з багатьма провідними зарубіжними вченими-учасниками конференції, зокрема з завідувачем кафедри адміністративного права д.ю.н., проф. Л.Л..Поповим та д.ю.н., професором кафедри правової інформатики МДЮА І.М. Рассоловим — провідними російськими фахівцями з інформаційного права, авторами найпопулярніших сучасних підручників інформаційного права для студентів ВНЗ. Запросив представників МДУ і МДЮА проф. Л.Л.Попова, проф. І.М.Рассолова, доцента С.Г. Чубукову та ін.., доцента Л.Б.Хвана (м.Ташкент, Узбекистан), суддю адміністративного суду з Берліна (ФРН) д-ра Й.Пудельку та студентів юридичного факультету МДУ і МДЮА до участі у конференціях, семінарах, що проводяться в нашому універcитеті. Попередньо домовився про підготовку спільних наукових праць та їх публікацію у закордонних виданнях (що важливо при формуванні грантів та рейтингів університетів), про організацію спільних наукових конференцій.

2. Вивчив російський досвід правового регулювання у медіа-сфері, зібрав і опрацював значну кількість матеріалів за темою дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Вивчив досвід викладання лекційних курсів і організації наукових досліджень у галузі інформаційного права в МДЮА, при якій створено спецраду із захисту докторських та кандидатських дисертацій з нещодавно запровадженої в Росії нової наукової спеціальності "Інформаційне право" (шифр 12.00.13).

3. Поділився досвідом запровадження магістерської програми з інформаційного права на юридичному факультеті КНУ, який викликав дуже велике зацікавлення в колег з кафедр адміністративного права та правової інформатики МДЮА. Керівники цих кафедр висловили бажання завітати на запрошення декана юридичного факультету І.С. Гриценка до КНУ для особистого вивчення і запозичення цього досвіду з метою використання під час можливого запровадження аналогічної чи подібної (що включала б також і правову інформатику, наукова школа з якої, що сформувалась в МДЮА, є провідною в Росії) магістерської програми в МДЮА.

4. Вислухавши розповідь про виявлене в МДЮА зацікавлення до співпраці з нашим університетом, декан юридичного факультету КНУ д.ю.н. І.С.Гриценко доручив мені підготувати у співпраці з заступником декана з міжнародних зв'язків проф. А.М.Мірошниченком до відправлення керівництву МГЮА типовий варіант проекту договору про співпрацю, розроблений міжнародним відділом КНУ. У разі його позитивної реакції доцільно було б приступити до узгодження підсумкового варіанту проекту та його підписання під час візиту керівництва юридичного факультету КНУ до МДЮА або керівництва МГЮА до КНУ. Головним орієнтиром І.С.Гриценко вважає організацію спільних магістерських програм з узгодженими навчальними планами, що передбачають одержання випускниками двох дипломів - КНУ і МГЮА. При цьому студенти магістратури КНУ і МДЮА мають навчатись в партнерських ВНЗ протягом другого і третього семестрів. Першою (пілотною) могла б стати магістерська програма з інформаційного права. Враховуючи наявність в МДЮА дуже авторитетних наукових шкіл енергетичного права, європейського права та інших, можна було б, у разі успіху пілотної програми, запровадити також інші спільні магістерські програми. У перспективі було б доцільним розширити коло партнерських університетів, включивши до консорціуму також ВНЗ з країн ЄС (наприклад, Німеччини, Польщі, Словаччини, Литви). До речі, 19.11.2012 р. «положення про організацію спільної магістерської програми подвійного дипломування між факультетами політології Московського державного університету імені М.В. Ломоносова і філософським факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка» підписано під час візиту в КНУ декана факультету політології МДУ А.Ю. Шутова (докладніше - на сайті КНУ: http://www.univ.kiev.ua/ua/news/3982).

30. 11. 2012 р.

Докторант кафедри адміністративного права
юридичного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
к.ю.н., доцент Л.Т.Комзюк

Фото 1. Головний корпус Московського державного університету імені Ломоносова

Фото 2. Московська державна юридична академія імені Кутафіна

Фото 3. У цьому корпусі знаходиться юридичний факультет МДУ

18163 Останнє редагування 26 черв. 00:31 |

Коментарі