Аспіранти не менше, ніж два рази на рік звітують на засіданні кафедри про виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи.

Проміжні звіти аспірантів за І-ий період навчального року заслуховуються на засіданні випускаючої кафедри у лютому — березні кожного навчального року (поетапний контроль).

Річні звіти приймаються у вересні-жовтні та розглядаються на засіданні випускаючої кафедри.

Результати виконання аспірантами планів роботи розглядаються на засіданні Вченої ради юридичного факультету.

Щорічно у лютому та у вересні індивілуальний план роботи аспіранта передається відділом аспірантури та докторантури на випускаючу кафедру. Аспірант звітує на засіданні кафедри, заповнює відмітки про виконання запланованого навчання та наукової роботи, підписує у наукового керівника та завідуючого кафедри та повертає індивідуальний план до відділу аспірантури та докторантури відповідно до 01 квітня та до 30 жовтня щорічно.

Звіт аспіранта/ад’юнкта про виконання освітньо-наукової програми доктора філософії

Зразок бланку атестації виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88