Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії становить 40 кредитів ЄКТС та відображена в навчальному плані наступними блоками дисциплін:

  • Блок обов’язкових дисциплін (20 кредитів ЄКТС)
  • Блок дисциплін за вибором факультету/інституту (8 кредитів ЄКТС)
  • Блок дисциплін за вибором аспіранта (12 кредитів ЄКТС)

Анотації обов'язкових навчальних дисциплін

Перелік 1. Анотації дисциплін вільного вибору аспіранта (ДВА)

Перелік 2. Анотації дисциплін вільного вибору аспіранта (ДВА)

Робочі навчальні програми дисциплін

Навчальні плани

Тема дисертаційних досліджень затверджуються Вченою радою юридичного факультету протягом 2-х місяців після зарахування аспірантів до аспірантури. Затвердженню теми дисертації на Вченій раді юридичного факультету передує її обговорення та затвердження на засіданні випускаючої кафедри на підставі обґрунтування теми, що надається аспірантом.

Для затвердження теми дисертації необхідно підготувати «Обґрунтування теми дисертаційної роботи аспіранта».

За умови затвердження теми дисертаційного дослідження на Вченій раді Витяг з протоколу Вченої ради юридичного факультету зберігається на кафедрі та в особовій справі аспіранта у Відділі аспірантури та докторантури.

Розклад занять

Розклад екзаменаційної сесії для аспірантів 2 року навчання

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88