HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Губерська Наталія Леонідівна
д.ю.н. професор кафедри Фінансового права

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Комунікаційна компетентність підвищена під час викладацької та практичної діяльності впродовж останніх 22 років.
Організаційно-управлінська компетентність:
Інші професійні навички:
Області професійних інтересів: Фінансове право; бюджетне право

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий
Комунікація: Професійний
Створення контенту (програм, сайтів): Базовий
Мережева та програмна безпека:
Вирішення проблем:
Інші комп'ютерні навички:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Фінансове право
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Податкове право ЄС, країн континентальної та англосаксонської правових систем
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми фінансового права
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Актуальні проблеми фінансового права

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2018 до Дотепер - Професор кафедри фінансового права юридичного факультету , Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, вул. Володимирська, 60 , Освіта

Навчання та стажування

з 2013 до 2016 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, вул. Володимирська, 60 , Докторантура, захищена дис. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Адміністративні процедури у сфері вищої освіти».
з 1999 до 2001 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, вул. Володимирська, 60 , Аспірантура, захищена дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Правові основи фінансової діяльності державної митної служби України (теоретичні питання)»

Іноземна мова

Англійська - B2
Російська - C2

Додаткова інформація

Публікація - Правові проблеми місцевих фінансів України: теоретико-прикладне дослідження : монографія / [Музика-Стефанчук О. А., Губерська Н. Л., Дмитренко Е. С. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. О. А. Музики-Стефанчука. – Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2016. – 384 с. : табл.
Публікація - Губерська Н. Л. Адміністративні процедури у сфері вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Губерська Наталія Леонідівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – 37 с.
Публікація - Губерська Н. Л. Стадії адміністративних процедур: поняття й види / Н. Л. Губерська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Право. – Ужгород, 2015. – Вип. 30 (2). – С. 28–32.
Публікація - Губерська Н. Л. Процедури створення, реорганізації та ліквідації вищих навчальних закладів в Україні / Н. Л. Губерська // Адміністративне право і процес : наук.-практ. журн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 118–126.
Публікація - Губерська Н. Л. Правове забезпечення адміністративних процедур у сфері вищої освіти / Н. Губерська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Київ, 2015. – Вип. 1 (100). – С. 29–33.
Публікація - Губерська Н. Л. Особливості структури адміністративної процедури / Н. Л. Губерська // Дотримання прав людини: сучасний стан правового регулювання та перспективи його вдосконалення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 5 берез. 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 152–153.
Публікація - Губерська Н. Л. Основні принципи організації та реалізації адміністративних процедур / Н. Губерська // Публічне право : наук.-практ. юрид. журн. – К., 2015. – № 1 (17). – С. 48–56
Публікація - Губерська Н. Л. Основні етапи розвитку нормативно-правового регулювання адміністративно-процедурної діяльності у сфері вищої освіти в Україні / Н. Л. Губерська // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2015. – № 1 (11). – С. 261–268.
Публікація - Губерська Н. Л. Оптимізація адміністративних процедур забезпечення якості вищої освіти в Україні / Н. Л. Губерська // Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 23–24 лип. 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 109–110.
Публікація - Губерська Н. Л. Нормативно-правове регулювання адміністративно-процедурної діяльності у сфері вищої освіти: основні етапи розвитку / Н. Л. Губерська // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 27–28 лют. 2015 р.). – Ужгород, 2015. – С. 117–119

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua