HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Кадькаленко Сергій Тимофійович
к.ю.н. доцент кафедри Фінансового права

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Комунікаційна компетентність підвищена під час викладацької та практичної діяльності впродовж останніх 43 років.
Організаційно-управлінська компетентність:
Інші професійні навички:
Області професійних інтересів: Фінансове право; бюджетне право

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий
Комунікація: Професійний
Створення контенту (програм, сайтів):
Мережева та програмна безпека:
Вирішення проблем:
Інші комп'ютерні навички:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Фінансове право
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Джерела податкового права
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Правове регулювання публічних фінансів

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 1975 до Дотепер - Асистент, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, вул. Володимирська, 60 , Освіта

Додаткова інформація

Публікація - Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України. Для: К.: Ліга. – 2011 р. Електронна версія. К.: Ліга. – 2011 р.
Публікація - Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України. – К.: Ліга. – 2009 р. 36
Публікація - Кадькаленко С. Т. Предметна обумовленість системи фінансового права. // Фінансове право (НДІ фінансового права, Ірпінь). – 2010 р. - № 3. – с. 2 - 12. ////УДК 347.73. Фінансове право (НДІ фінансового права, Ірпінь). – 2010 р. - № 3. – с. 2 - 12. 10
Публікація - Коментар до глави 6 Бюджетного кодексу України: складання проекту державного бюджету України. // Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар. Системи інформаційно-правового забезпечення "Ліга:Закон", 2007. – Електронне видання.
Публікація - Кадькаленко С. Т. Стаття "Валютне право". // Багатотомник "Енциклопедія сучасної України" – К.: Національна Академія наук України. Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка. Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України. НАН України. – 2003-2004 р.р. К.: Національна Академія наук України. Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка. Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України. НАН України. – 2003-2004 р.р. 2
Публікація - Кадькаленко С. Т. Стаття "Бюджетне право". // Багатотомник "Енциклопедія сучасної України" – К.: Національна Академія наук України. Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка. Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України. НАН України. – 2003-2004 р.р. К.: Національна Академія наук України. Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка. Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України. НАН України. – 2003-2004 р.р. 2
Публікація - Кадькаленко С. Т. Стаття "Біржове право". // Багатотомник "Енциклопедія сучасної України" – К.: Національна Академія наук України. Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка. Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України. НАН України. – 2003-2004 р.р. К.: Національна Академія наук України. Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка. Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України. НАН України. – 2003-2004 р.р. 2
Публікація - Кадькаленко С. Т. Стаття "Банківське право". // Багатотомник "Енциклопедія сучасної України" – К.: Національна Академія наук України. Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка. Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України. НАН України. – 2003-2004 р.р. К.: Національна Академія наук України. Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка. Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України. НАН України. – 2003-2004 р.р.
Публікація - Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України./ Кол. авт.: В. І. Антипов, Л.К. Воронова, Н. В. Воротіна та ін.; За заг. ред. проф.. П. В. Мельника; ДПА України, Нац. акад. держ. под. служби України; АПрН України, Наук. – досл. ін-т фінанс. права. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 416 с. //// гл. 12, ст. ст. 78-80. К.: Юрінком Інтер, 2003. – 416 с. //// гл. 12, ст. ст. 78-80. 3
Публікація - Органи державної влади в Україні: структура, функції та перспективи розвитку. Навчальний посібник (кол. Авт.: Нижник Н.Р., Дубенко С.Д., Плахотнюк Н.Г. та ін.). За заг. Ред. Нижник Н.Р. – К.: ЗАТ "НІЧЛАВА". – 2003 р. – 288 с. Мої частини: 7.5 ( в співавт. З Нижник Н.Р., Крупчан О.Д., Білоус В.Т., Кучеренко В.О.), 7.5.1. (в співавт. З Крупчан О.Д., Лемех В.В.), 7.5.2., 7.5.3.; 7.5.4. (в співавт. з Білоус В.І., Кучеренко В.О.); 7.5.5. (в співавт
Публікація - Кадькаленко С.Т. Публічність як визначальна риса фінансового права. – Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2002 р. - № 4 (77). – с.с. 64 – 69. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2002 р. - № 4 (77). – с.с. 64 – 69. 6
Публікація - Каталог дозвільних та регуляторних норм у сфері підприємницької діяльності України. – К. – Ужгород. – Видавництво "Мистецька лінія". – 2001 р. – 340 с. Член авторського колективу. К. – Ужгород. – Видавництво "Мистецька лінія". – 2001 р. – 340 с.
Публікація - Про деякі питання системи органів управління фінансами". – Матеріали науково – практичної конференції за міжнародною участю (30 травня 2001 р., м. Київ). – Т. 1. – К.: видавництво УАДУ. – 2001 р. – С.с. 314 – 317. К.: видавництво УАДУ. – 2001 р. – С.с. 314 – 317. 4
Публікація - Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування". – К.: Українська академія державного управління при Президентові України. Центр досліджень адміністративної реформи. Частина друга. – Розділ частини другої – "Виконавча влада і фінанси (конституційні основи)". В співавторстві з А.І. Сиротою. С.С. 3 – 17. 2000 р. К.: Українська академія державного управління при Президентові України. Центр досліджень адміністративної реформи. Част
Публікація - Виконавча влада і фінанси" (співавт – Сирота А.І.) – 0,5 д.а. // В збірнику "Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування". – К. Академія державного управління при Президентові України. Центр досліджень адміністративної реформи. – 2000 р.Частина перша. К. Академія державного управління при Президентові України. Центр досліджень адміністративної реформи. – 2000 р.Частина перша. 12 Сирота А. І.
Публікація - Щодо поняття і значення об’єкту оподаткування" //Вісник Академії праці та соціальних відносин. – 2000 р. – №4 - Всього 18,6 д.а. Вісник Академії праці та соціальних відносин. – 2000 р. – №4 - Всього 18,6 д.а. 8

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua