HONOR ET GLORIA, UTILITAS

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62

Планування наукової роботи

Rate this item
(1 Vote)

Підготовка здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі/ад’юнктурі відбувається за індивідуальним планом роботи аспіранта, який складається з двох складових:

  • Індивідуальний навчальний план аспіранта, який повинен містити перелік дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС.

Аспірант має право змінювати свій індивідуальний навчальний план за погодженням із своїм науковим керівником у встановленому порядку.

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою аспірантури університету.

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану. 

  • Індивідуальний план наукової роботи аспіранта, який повинен містити чітке планування проведення власного наукового дослідження під керівництвом наукового керівника, оприлюднення його у відповідних публікаціях, оформлення його результатів у вигляді дисертації та захист наукових досягнень в термін підготовки в аспірантурі.

Індивідуальний план наукової роботи погоджується аспірантом з його науковим керівником та затверджується Вченою радою юридичного факультету  протягом двох місяців з дня зарахування до аспірантури/ад’юнктури.

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання аспірантом і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи.

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення Вченою радою вищого навчального закладу рішення про відрахування аспіранта.

Індивідуальний план роботи аспіранта зберігається в особовій справі у Відділі аспірантури та докторантури юридичного факультету (ауд. 140).
Зразок індивідуального плану роботи аспіранта 

Тема дисертаційного дослідження затверджується Вченою радою юридичного факультету протягом 2-х місяців після зарахування аспірантів до аспірантури. Затвердженню теми дисертації на Вченій раді юридичного факультету передує її обговорення та затвердження на засіданні випускаючої кафедри на підставі «Обґрунтування теми дисертаційної роботи аспіранта», що готується аспірантом.

За умови затвердження теми дисертаційного дослідження на Вченій раді Витяг з протоколу Вченої ради юридичного факультету зберігається на кафедрі та в особовій справі аспіранта у Відділі аспірантури та докторантури. 

Read 19111 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.