HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Bazar, 17 May 2015 17:18

Список учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання державотворення в Україні»

Rate this item
(0 votes)

Список учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання державотворення в Україні». Просимо звернути увагу, що окремо визначено учасників, тези яких включено редакційною колегією до збірника матеріалів конференції, а також учасників, які запрошуються до виступу на конференції без публікації.

 

Список учасників Міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні питання державотворення в Україні»,
тези яких включено до збірника матеріалів конференції

 


С е к ц і я 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

1. Правовий режим окупованих територій: проблеми конституційно-правового регулювання
доповідач – Болюбаш Ілона Олександрівна – студентка 2-го курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., доц. Совгиря О.В.

2. Проблемні питання застосування міжнародних договорів України у зв’язку із військовою агресією Російської Федерації
доповідач – Горленко Віктор Вікторович – аспірант, ст. викладач Академії праці, соціальних відносин і туризму
науковий керівник – к.ю.н., доц. Кравченко С.С.

3. Проблеми конституційно-правового механізму формування місцевих державних адміністрацій в контексті децентралізації державного управління
доповідач – Дутка Радислав Олександрович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Кудрявцева О.М.

4. Місце та роль прокуратури у системі органів державної влади України
доповідач – Зороглян Артем Єремович – студент 4 курсу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
науковий керівник – к.ю.н., доц. Шандула О.О.

5. Люстрація: політичне рішення чи суспільні реалії?
доповідач – Косенкова Анастасія Геннадіївна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Сінькевич О.В.

6. Проблемні питання реалізації прав внутрішньо переміщених осіб
доповідач – Лутчин Уляна Андріївна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Кудрявцева О.М.

7. Проблемні аспекти застосування категорії «неспроможність держави» в концепції «обов’язку захищати»
доповідач – Любашенко В’ячеслав Ігорович – аспірант 2 курсу кафедри міжнародного права і міжнародних відносин Національного університету «Одеська Юридична академія»
науковий керівник – к.ю.н., доц. Пашковський М.І.

8. К идее создания институциональной системы регулирования суверенных банкротств
докладчик – Мануїлова Анна Іванівна – студентка 3 курсу факультету міжнародно-правових відносин Національного університету «Одеська юридична академія»
научный руководитель – к.ю.н., доц. Трояновський О.В.

9. Некоторые аспекты урегулирования института дипломатической защиты в международном праве
докладчик – Мануїлова Катерина Вікторівна – к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія»
научный руководитель – к.ю.н., доц. Трояновський О.В.

10. Реалізація права на повстання на початковому етапі формування громадянського суспільства в Україні: проблемні питання
доповідач – Марчук Богдана Василівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Васильченко О.П.

11. Місто Київ: від особливого правового режиму – до формування правової системи
доповідач – Мельничук Ольга Степанівна – к.ю.н., доцент кафедри теорії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія»

12. До питання про державне фінансування політичних партій в Україні
доповідач – Митник Олена Віталіївна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Васильченко О.П.

13. Напрямки вдосконалення конституційного правосуддя в Україні
доповідач – Нестор Віталій Романович – аспірант 3 року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н. проф. Мяловицька Н.А.

14. Люстрація по-українськи: проблематика реалізації унікального шансу реанімації влади в нашій державі
доповідач – Ревко Ігор Миколайович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Мяловицька Н.А.

15. Право на мирні зібрання як спосіб опору владі
доповідач – Скробач Соломія Любомирівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Сінькевич О.В.

16. Decentralization of power in the light of European integration
доповідач – Тодосієнко Вікторія Валеріївна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ
науковий керівник – к.ю.н., ст. викладач Григоренко І.А.

17. Право на публічний розгляд справи у практиці Європейського суду з прав людини
доповідач – Фещук Тетяна Сергіївна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Кухнюк Д.В.

18. Современные реалии обеспечения международной энергетической безопасности сквозь призму устойчивого развития
доповідач – Чіпко Марина Володимирівна – аспірант 3 року навчання Національного університету «Одеська юридична академія»
науковий керівник – к.ю.н. доц. Якубовська Н.О.

19. Конституційно-правові засади звернення як форми участі громадян у законодавчому процесі України
доповідач – Ющенко Олексій Олегович – здобувач кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Мяловицька Н.А.

20. Перспективы эволюции концепции международного права развития
докладчик – Якубовская Наталия Алексеевна – к.ю.н., доцент кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия», факультет международно-правовых отношений

С е к ц і я 2
АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

П і д с е к ц і я 1
АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

1. Окремі аспекти здійснення адміністративних (митних) формальностей фіскальних (митних) органів у внутрішніх водах України
доповідач – Аверочкіна Тетяна Володимирівна – доцент кафедри морського та митного права Національного університету «Одеська юридична академія»

2. Адміністративнй договір як спосіб реалізації принципу субсидіарності в діяльності публічно служби
доповідач – Антонюк Вікторія Олегівна – студентка 2 року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Бевзенко В.М.

3. Неконфліктні провадження: суть, ознаки та місце у системі адміністративно-процесуального права України
доповідач – Вавілова Марина Володимирівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н. проф. Бевзенко В.М.

4. Характеристика ознак адміністративного договору (порівняльно-правовий аспект)
доповідач – Вдовиченко Людмила Олександрівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Пухтецька А.А.

5. Реформування органів виконавчої влади, що регулюють діяльність у сфері охорони праці в Україні
доповідач – Дараганова Ніна Володимирівна – доцент кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету

6. Проблеми організації і отримання адміністративних послуг та способи їх розв'язання
доповідач – Даруга Владислав Олександрович – студент 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Бевзенко В.М.

7. Агенти як суб’єкти публічної адміністрації
доповідач - Дубенська Ірина Ігорівна - студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Пухтецька А.А.

8. Застосування заходів адміністративного примусу громадськими формуваннями з охорони громадського порядку
доповідач – Зозуля Поліна Василівна – студент 5 курсу юридичного факультету Запорізького національного університету
науковий керівник – д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О.

9. Державне регулювання цін та тарифів у сфері теплопостачання: проблеми та перспективи
доповідач – Казанцева Альона Олександрівна – аспірантка 1 року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н. Ващенко Ю.В.

10. Застосування норм адміністративного законодавства України: основні напрямки забезпечення ефективності
доповідач – Коломоєць Тетяна Олександрівна – декан юридичного факультету Запорізького національного університету

11. Статус державних службовців в органах прокуратури України: особливості законодавчого регулювання
доповідач – Левицький В’ячеслав Андрійович – кандидат філологічних наук, головний спеціаліст-редактор Генеральної прокуратури України

12. Характеристика змісту принципу деконцентрації на прикладі французької адміністративно-правової доктрини
доповідач – Макарчук Мирослава Павлівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Пухтецька А.А.

13. Забезпечення внутрішньо переміщених осіб безоплатною правовою допомогою: проблеми та шляхи вирішення
доповідач – Михайловський Віктор Ігорович – аспірант кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Берлач А.І.

14. Особливості використання зарубіжного досвіду механізмів адміністративно-правового регулювання забезпечення військовослужбовців житлом
доповідач – Мойсей Любомир Олексійович – ад’юнкт Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., Коропатнік І.М.

15. Управлінсько-правова природа принципу незалежності прокуратури
доповідач – Проневич Олексій Станіславович – головний науковий співробітник відділу наукового забезпечення організації роботи та управління в органах прокуратури

16. Вдосконалення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері освіти в контексті децентралізації
доповідач – Сахарук Ольга Петрівна – аспірант 4 року навчання кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України
науковий керівник – д.н.держ.упр., проф. Лебединська О. Ю.

17. Новела адміністративного права України: бездіяльність як акт суб’єкту публічної адміністрації
доповідач – Утченко Катерина Юріївна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Бевзенко В.М.

18. Problems and prospect for accession of the European Union to the European Convention on Human Rights in the context of analysis of case law and Opinion of ECJ of 18 December 2014 on the draft agreement on the accession of the EU to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
доповідач - Челобітченко Валерія Олександрівна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Пухтецька А.А.

19. Принципи адміністративного права в умовах сучасних державотворчих процесів
доповідач – Шарая Анна Анатоліївна – доцент кафедри цивільного права юридичного факультету Запорізького національного університету

20. Правова доктрина як джерело адміністративного права
доповідач – Шульга Юлія Олексіївна – студентка 5 курсу юридичного факультету Запорізького національного університету
науковий керівник – д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О.

21. Актуальні питання удосконалення прийняття адміністративних актів
доповідач – Ященко Тетяна Василівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Пухтецька А.А.


П і д с к е ц і я 2
АДМІНІСТАРТИВНИЙ ПРОЦЕС ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

1. Принципи адміністративно-правових примусових заходів в умовах надзвичайного стану
доповідач – Атаманчук Тарас Сергійович – студент 4-го курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Задирака Н.Ю.

2. Критерії визначення адміністративної юрисдикції спорів про захист службової інформації
доповідач – Барікова Анна Анатолієвна – студентка 2-го курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Задирака Н.Ю.

3. Договір як регулятор інформаційних відносин
доповідач – Бартків Наталія Ярославівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Заярний О.А.

4. Право бути забутим в Європейському Союзі
доповідач – Гнатів Катерина Володимирівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тарас Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Заярний О.А.

5. Недоліки одноінстанційного розгляду деяких категорій адміністративних справ
доповідач – Журавель Олександр Миколайович – студент 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Задирака Н.Ю.

6. Предмет адміністративного інформаційного правопорушення: деякі проблеми доктринального визначення та юридичної кваліфікації
доповідач – Заярний Олег Анатолійович – к.ю.н., асистент кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

7. Межі державного впливу на інтернет-відносини в контексті забезпечення інформаційної безпеки
доповідач – Костенко Андрій Олександрович – студент 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Заярний О.А.

8. Шляхи впровадження в національне законодавство відповідальності за порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності
доповідач – Кундрик Василь Романович – студент 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Задирака Н.Ю.

9. Загальна характеристика правової охорони дітей в умовах розвитку інформаційного суспільства
доповідач – Левченко Анастасія Олегівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістра» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Заярний О.А.

10. Правове регулювання діяльності органів адміністративної юстиції в Республіці Польща
доповідач – Мартинюк Віталій Ярославович – здобувач кафедри загальноправових дисциплін факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ
науковий керівник – д.ю.н., проф. Проневич О.С.

11. Основні проблеми правового регулювання журналістської діяльності
доповідач – Семенюк Світлана Юріївна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Заярний О.А.

12. Організація надання адміністративних послуг в зарубіжних країнах: досвід для України
доповідач – Топча Аліна Олегівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Задирака Н.Ю.

13. Деякі аспекти юридичної відповідальності за порушення режиму конфіденційності в соціальних мережах
доповідач – Чорноус Андрій Геннадійович – студент 1 курсу ОКР «Магістра» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Заярний О.А.

14. Розпорядники публічної інформації: класифікація та особливості правового статусу
доповідач – Яременко Олександр Іванович – кандидат наук з державного управління, доцент Інституту історії, етнології та права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського


С е к ц і я 3
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ

1. Фактори, що впливають на формування та реалізацію державної політики: теоретичні аспекти
доповідач – Авакян Тігран Ашотовіч – кандидат політичних наук, докторант кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ
науковий керівник – д.ю.н., проф. Гусарєв С.Д.

2. Законодавче регулювання відносин у сфері захисту неповнолітніх від негативного впливу інформації в мережі Інтернет
доповідач – Артемович Іванна Іванівна – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Дубов Г.О.

3. Проблема визнання природних прав тварин
доповідач – Бадьора Наталія Сергіївна – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Дубов Г.О.

4. Особливості функціонування «зелених кімнат» в Україні
доповідач – Булавіна Лариса Олександрівна – студент 5 курсу магістратури Київського університету імені Бориса Грінченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Чернега А.П.

5. Формалізація сучасного українського права
доповідач – Заморська Любов Ігорівна – д.ю.н., доцент кафедри Європейського права та порівняльного правознавства Чернівецького національного університет ім.. Ю. Федьковича

6. Правове регулювання функціонального призначення нотаріату в сучасних умовах взаємодії держави та громадянського суспільства
доповідач – Золотухіна Ольга Миколаївна – здобувач кафедри теорії права та держави Київського університету туризму, економіки і права
науковий керівник – к.ю.н., доц. Корієнко Т.Д.

7. Законодавство, як фундаментальна категорія правової системи України
доповідач – Кравченко Михайло Георгійович – к.ю.н., науковий співробітник НДС "Центр дослідження проблем прав людини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

8. Принципи і форми плюралізму у контексті державотворення: досвід США
доповідач – Кравченко Сергій Сергійович – к.ю.н., доцент кафедри правознавства Інституту суспільства Київського університету ім. Б. Грінченка

9. Механізм адаптації законодавства України до права ЄС: інституційні складові
доповідач – Рубан Дмитро Олександрович – студент 1 курсу юридичного факультету Національного університету державної податкової служби України
науковий керівник – к.ю.н., доц. Кармаліта М.В.

10. Вища управлінська еліта як один із головних факторів сучасного державотворення
доповідач – Палій Ярослава Миколаївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Національного університету податкової служби України
науковий керівник – к.ю.н., доц. Кармаліта М.В.

11. Ідея свободи у праці Ганса Кельзена «Про сутність і цінність демократії»
доповідач – Соловйов Борис Олегович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Теремцова Н.В.

12. Роль системного підходу при дослідженні інституту захисту прав споживачів
доповідач – Старицька Ольга Олексіївна – к.ю.н., старший викладач кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ

13. Принципи судочинства в системі принципів права як наукознавча проблематика
доповідач – Хопта Ольга Сергіївна – здобувач кафедри теорії права та держави Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Бобровник С.В.

14. Співвідношення суб’єктивного права та правоздатності
доповідач – Чернега Андрій Петрович – к.ю.н., доцент кафедри правознавства Київського університету імені Бориса Грінченка

15. Функції держави у контексті розвитку громадянського суспільства в Україні
доповідач – Шмигельська Оксана Дмитрівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Національного університету державної фіскальної служби України
науковий керівник – доц. Кармаліта М.В.

16. Обов’язок громадянина захищати Вітчизну: правові підстави та визначення поняття
доповідач – Штихно Володимир Олександрович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.юн., доц. Ковальчук О.М.

17. Сучасні тенденції взаємовпливу романо-германської та англо-американської правових сімей
доповідач – Шара Аліна Романівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Національного університету державної податкової служби України
науковий керівник – к.ю.н., доц. Кармаліта М.В.

18. Функції держави у контексті розвитку громадянського суспільства в Україні
доповідач – Шмигельська Оксана Дмитрівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Національного університету державної податкової служби України
науковий керівник – к.ю.н., доц. Кармаліта М.В.

С е к ц і я 4
ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ

1.Впровадження органами місцевого самоврядування Нового квартирного закону 1917 р. в Подільській губернії: соціальний аспект
доповідач – Вітюк Олександр Олегович – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри правознавства Вінницького соціально-економічного інституту ВНЗ Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

2. Закон України «Про вищу освіту»: практичний крок до вдосконалення нормативно-правового забезпечення освітньої галузі
доповідач – Головко Світлана Григорівна – к.і.н , доцент кафедри теорії та історії держави і права Національного авіаційного університету .

3. Юридичний механізм попередження безробіття в Україні в період непу: досвід для сучасної законодавчої практики
доповідач – Грабовський Віктор Вікторович - студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
науковий керівник – д. ю.н., доц., проф., Мірошниченко М.І.

4. «Кримінальне уложення Російської імперії 1903 року у парадигмі загальноімперського та радянського права»
доповідач – Доценко Олег Павлович - студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
науковий керівник – к.ю.н. , доц.., Вовк О.Й.

5. Альтернативне правосуддя в країнах англосаксонської правової сім’ї (на прикладі Великобританії і Нової Зеландії)
доповідач – Дубовик Ольга Ігорівна – здобувач кафедри історії права та держави Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
науковий керівник – к.ю.н. , доц.., Вовк О.Й

6. Духовна консисторія як орган адміністративної, судової і виконавчої влади в Київській єпархії ХІХ століття
доповідач – Кузнець Лілія Анатоліївна –– студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Захарченко П.П.

7. Правове регулювання матеріального становища православного духовенства в українських губерніях Російської імперії XIX століття»
доповідач – Кузнець Юлія Анатоліївна –– студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Захарченко П.П.

8. Політико-правова характеристика інституту національно-персональної автономії в УНР часів Центральної Ради та Директорії
доповідач – Скляренко Ігор Васильович – студент 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка .
науковий керівник – к.ю.н., доц., Орленко В. В.

9. Давньоруське законодавство в контексті сучасного правового поля: порівняльний аналіз
доповідач – Сорокіна Ксенія Ігорівна – студентка 3 курсу історичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
науковий керівник – д.і.н, проф. Гончарук Т.Г.

10. Історично – правові аспекти кримінальної відповідальності за вбивство у Київській Русі
доповідач – Федоченко Анастасія Ігорівна – студентка 2 курсу етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
науковий керівник – к.н. з держ. управл. , доц.,Яременко О.І.

11.Формування репресивного законодавства в Україні в 1932-1933 рр.
доповідач – Хлівний Ярослав Миколайович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н. Левчук М.В.

12. Парламентська діяльність українського представництва за надання західноукраїнським землям статусу автономії у складі Австрії та Австро – Угорщини ( 1848 – 1918 рр. )
доповідач - Цимбалюк Христина Олегівна - студентка 1 курсу Львівського національного університету імені Івана Франка
науковий керівник - проф., д.ю.н., Бойко І.Й


С е к ц і я 5
ЦИВІЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

П і д с е к ц і я 1


1. Щодо змісту заповіту з умовою
доповідач – Абрамович Наталія Олександрівна – студентка 4-го курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Рябоконь Є. О.

2. Окремі питання співвідношення заповідального розпорядження вкладника банку та заповіту
доповідач – Барсук Олена Олегівна – студентка 4-го курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Рябоконь Є. О.

3. Актуальні питання цивільного захисту прав та інтересів дітей прокурором
доповідач – Белікова Cвітлана Олександрівна – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України, радник юстиції
науковий керівник – д.ю.н., проф. Стефанчук Р. О.

4. Генеза права на життя як абсолютного цивільного права та його місце у системі поколінь прав людини: поняття та основні етапи розвитку
доповідач – Бойко Поліна Олександрівна – студентка 2-го курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., доц. Отраднова О. О.

5. Особливості інституту передоручення за цивільним законодавством
доповідач – Бондаренко Катерина Олегівна – студентка 2-го курсу юридичного факультету Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»
науковий керівник – к.ю.н., доц. Мельник Я. Я.

6. Единство и расщепление договорного статута
доповідач – Борт Олександр Петрович – здобувач кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія»
науковий керівник – к.ю.н., доц. Трояновський О.В.

7. Інститут емфітевзису: римське право та сучасна цивілістика в Україні
доповідач – Бохан Олексій Сергійович – студент 1-го курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Рябоконь Є. О.

8. До питання про місце постанов Верховного Суду України в цивільному законодавстві, як формі (джерелах) цивільного права України
доповідач – Вакуленко Катерина – студентка 2-го курсу юридичного факультету Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»
науковий керівник – к.ю.н., доц. Мельник Я. Я.

9. Проблеми, які виникають при вирішенні справ про визнання особи обмежено дієздатною та недієздатною
доповідач – Волощук Роксолана Романівна – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України
науковий керівник – к.ю.н., доц. Майданик Н. І.

10. Правова природа кредитного договору
доповідач – Гриник Лілія Ігорівна – аспірант 1 року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., доц. Діковська І. А.

11. Автономія як елемент цивільно-правового статусу вищого навчального закладу: деякі зауваження
доповідач – Давидова Наталія Олександрівна – к.ю.н., доцент кафедри державного управління та управління освітою Інституту суспільства Університету імені Бориса Грінченка

12. Зниження кворуму для проведення загальних зборів згідно змін до ЗУ «Про акціонерні товариства»
доповідач – Дзьоба Дмитро Федорович – студент 1-го курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Сабодаш Р. Б.

13. Сімейно – правовий договір: поняття та правова природа
доповідач – Залізко Оксана Миколаївна – студентка 2-го курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Кохановська О. В.

14. Поняття цивільно-правового договору в ЦК України
доповідач – Ковтун Анастасія Андріївна – студентка 4-го курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Рябоконь Є. О.

15. Вплив збільшення основного зобов'язання у кредитному договорі на чинність правовідносин поруки
доповідач – Кольченко Богдан Дмитрович – студент 2-го курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Рябоконь Є. О.

16. Окремі аспекти застави майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва
доповідач – Корнієнко Юлія Ігорівна – науковий співробітник відділу правових проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

17. Принцип моральності в контексті свободи літературної, художньої, наукової і технічної творчості
доповідач – Коршун Ангеліна Віталіївна – студентка 2-го курсу відділення загальної юридичної підготовки Академії адвокатури України
науковий керівник – к.ю.н., доц. Музика Л. А.

18. Правове регулювання надання дитиною згоди на усиновлення та можливості відкликання такої згоди
доповідач – Костенко Марія Сергіївна – студентка 4-го курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Боднар Т. В.

19. Класифікація видів туризму і туристичних подорожей та її цивільно-правове значення
доповідач – Кохановський Велеонін Олексійович – студент 2-го курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Майданик Р. А.

20. Правова природа відносин відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок протиправних рішень, дій чи бездіяльності суду
доповідач – Куліцька Софія Вікторівна – аспірант 1 року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., доц. Отраднова О. О.

21. Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість за Законом України «Про внесення про змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів»: вплив на систему проявів та протидію зловживанню правом в корпоративних правовідносинах
доповідач – Кучмієнко Ольга Володимирівна – здобувач юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Безклубий І. А.

22. Правовое регулирование заключения договоров по подготовке специалистов с высшим образованием для Вооруженных Сил в магистратуре
доповідач – Ласкевич Александр Сергеевич – аспирант кафедры гражданского права юридического факультета Белорусского государственного университета
науковий керівник – д.ю.н., проф. Годунов В. Н.

23. Моральні засади суспільства як оціночна категорія цивільного права
доповідач – Лукіша Катерина Юріївна – студентка 2-го курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Безклубий І. А.

П і д с е к ц і я 2

1. Особливості правового регулювання трансплантації органів від померлого донора
доповідач – Машталер Олеся Ігорівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Кохановська О.О.

2. Щодо співвідношення приватного права й цивільного права
доповідач – Машуков Роман Олександрович – к.ю.н., завідувач кафедри цивільного права і процесу Національного авіаційного університету

3. Особливості визначення суверенітету народу і суверенітету нації у праці Миколи Міхновського «Самостійна Україна
доповідач – Мельник Марія Богданівна – аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України
науковий керівник – к.ю.н., доц. Мельник Я.Я.

4. Юридичне значення обмеження договірної свободи сторін цивільно-правового договору
доповідач – Мельниченко Руслан Володимирович – студент ІІ року навчання за ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Майданик Р.А.

5. Доктринальні та практичні проблеми оборотоздатності особистих немайнових прав
доповідач – Мільман Марія Дмитрівна – студентка ІІ року навчання за ОКР «Магістр» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Кохановська О.В.

6. Проблеми компенсації моральної шкоди в договірних зобов'язаннях
доповідач – Наконечний Володимир Володимирович – студент 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Москаленко К.В.

7. Суб’єкти договору будівельного підряду
доповідач – Недошовенко Андрій Олексійович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Хоменко М.М.

8. Актуальні питання реалізації права особи на таємницю про стан здоров’я
доповідач – Островська Аліса Олександрівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н, проф. Кохановська О.В.

9. Право дитини на інформацію про її біологічних батьків
доповідач – Романенко Ірина Геннадіївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н, проф. Кохановська О.В.

10. Проблеми захисту дітей в умовах збройного конфлікту на території України
доповідач – Севрук Оксана Романівна - к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України

11. Значення медичної доктрини для правового регулювання інституту відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я
доповідач – Сопільняк Богдан Петрович – студент 4 курсу юридичного факультету Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»
науковий керівник – к.ю.н., доц. Мельник Я.Я.

12. Принцип добросовісності в переддоговірних зобов’язаннях
доповідач – Старинець Катерина Олександрівна – аспірант 1 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Калакура В.Я.

13. Средства правовой защиты при нарушении договора международной купли-продажи товаров
доповідач – Трояновський Олександр Васильович – к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія»

14. Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства до відносин найму житла: вступ до проблематики
доповідач – Фасій Богдан Володимирович – аспірант кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»
науковий керівник – д.ю.н., проф. Харитонов Є.О.

15. Особливості укладення договору про надання юридичних послуг адвокатом
доповідач – Ходирєва Ангеліна Вячеславівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н. доц. Первомайський О.О.

16. Джерела регулювання арбітражних угод. Порівняльний аналіз та проблематика
доповідач – Хопта Тетяна Сергіївна – студентка ІІ року навчання за ОКР «Магістр» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Діковська І.А.

17. Правове регулювання отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
доповідач – Чеховська Дар'я Ростиславівна – студентка ІІ року навчання за ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Цюра В.В.

18. Окремі питання спадкування за договором довічного утримання
доповідач – Щербина Богдан Сергійович – студент ІІ року навчання за ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Рябоконь Є.О.

С е к ц і я 6
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

1. Державні закупівлі у сфері охорони здоров’я: на шляху до змін
доповідач – Бербат Наталія Олександрівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Рєзнікова В. В.

2. Проблема черговості задоволення вимог кредиторів, що не забезпечені заставою
доповідач – Бердниченко Ірина Анатоліївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Кологойда О.В.

3. Співвідношення правового становища комплементаріїв та акціонерів в акціонерній командиті
доповідач – Вашуленко Ольга Ігорівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Лукач І.В.

4. Перестрахова діяльність як самостійний вид господарської діяльності в Україні : проблемні питання
доповідач – Власюк Оксана Миколаївна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., доц. Пацурія Н.Б.

5. Перестрахування: поняття та правова природа
доповідач – Войцеховська Ірина Михайлівна – аспірант 1 року навчання кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., доц. Пацурія Н.Б.

6. Захист прав інвесторів в Україні
доповідач – Гарагонич Олександр Васильович – к.ю.н., доц., професор кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України.

7. Принципи страхової посередницької діяльності
доповідач – Головачова Анастасія Сергіївна – здобувач кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., доц. Пацурія Н.Б.

8. Звітність із корпоративної соціальної відповідальності в Україні
доповідач – Гром Олександра Олександрівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Лукач І.В.

9. Судові акти в системі джерел господарського права України
доповідач – Джуринський Олександр Віталійович – аспірант кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Щербина В.С.

10. Принципи формальної істини та об’єктивної істини в господарському процесі: проблеми співвідношення
доповідач – Єрема Микола Ростиславович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., доц. Пацурія Н.Б.

11. Прогалини правового регулювання електронної комерції в Україні
доповідач – Желіховський Владислав Вячеславович – студент 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., доц. Пацурія Н.Б.

12. Перспектива імплементації інституту незалежних директорів в українське законодавство
доповідач – Затулко Катерина Андріївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Лукач І.В.

13. Особливості здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану
доповідач – Карапетян Давид Самвелович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Лукач І.В.

14. Холдингова компанія як центр господарської системи
доповідач – Кравець Ірина Мирославівна – к.ю.н., доц. кафедри господарського права
юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

15. Загальні принципи господарювання в механізмі реалізації державної регуляторної політики
доповідач – Малига Вікторія Анатоліївна – к.ю.н., доц. кафедри міжнародних відносин та дипломатичної служби факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка.

16. Правові питання репатріації іноземних інвестицій
доповідач – Мінакерман Наталія Сергіївна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Рєзнікова В. В.

17. Збільшення статутного капіталу як спосіб виключення учасника з ТОВ
доповідач – Нечваль Ян Вадимович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., доц. Пацурія Н.Б.

18. Порівняння правового становища біржового брокера та дилера за законодавством США та України
доповідач – Орленко Борис Миколайович – аспірант кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Рєзнікова В. В.

19. Правове регулювання діяльності товариств з обмеженою відповідальністю в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
доповідач – Рудь Ганна Ігорівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., доц. Пацурія Н.Б.

20. Особливості правового регулювання договору контрактації сільськогосподарської продукції між суб’єктами господарювання
доповідач – Скиба Марія Сергіївна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., доц. Пацурія Н.Б.

21. Problems of the State’s dividends governmental regulation
доповідач – Стеценко Володимир Володимирович – студент 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Воєводін Б.В.

22. Тарифне регулювання як господарсько-правова складова митно-тарифного регулювання
доповідач – Феделеш Еміль Михайлович – аспірант 1 року навчання кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., доц.. Поєдинок В. В.

23. Особливості участі прокурора в господарському процесі
доповідач – Фур’яка Ярослав Анатолійович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Рєзнікова В. В.

24. Проблеми поширення групового винятку на узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності
доповідач – Худенко Олександр Олександрович – здобувач кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Рєзнікова В. В.


С е к ц і я 7
ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Трудова дієздатність: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні
доповідач – Вавженчук Сергій Ярославович – д.ю.н., доцент, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2. Вдосконалення навчального процесу як захід підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці
доповідач – Волинець Соломія Ігорівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

3. Проблемні аспекти визнання сім'ї суб'єктом соціально-забезпечувальних відносин
доповідач – Дідоренко Анастасія Олександрівна – студентка 5 курсу соціально-правового факультету Національного університету "Одеська юридична академія"
науковий керівник – к.ю.н., доц. Андронова В.А.

4. Досвід і стаж роботи як професійні характеристики працівника
доповідач – Залевська Ольга Анатоліївна – аспірант ІІ року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Іншин М.І.

5. Поняття та загальна характеристика принципів конкурсного відбору в державній службі України
доповідач – Зеленський Віталій Миколайович – аспірант ІІ року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Ярошенко О.М.

6. Щодо системи оплати праці в Україні
доповідач – Кабаченко Марина Олександрівна – аспірант І року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Ярошенко О.М.

7. Визначення трудової функції в проектах Трудового кодексу України
доповідач – Коваленко Руслан Іванович – аспірант ІІ року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Ярошенко О.М.

8. Правове регулювання позикової праці в Україні та Канаді: порівняльний аспект
доповідач – Когут Оксана Олександрівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

9. Коеволюція гуманізму у доктрині трудового права
доповідач – Кожушко Світлана Іванівна – к.ю.н., докторант кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка

10. Правовий статус керівника комунального підприємства в системі трудових відносин: особливості правової регламентації
доповідач – Кравчук Вікторія Русланівна – студентка 5 курсу соціально-правового факультету Національного університету "Одеська юридична академія"
науковий керівник – к.ю.н., доц. Краснов Є.В.

11. Страховий випадок за соціальним страхуванням від нещасних випадків: проблема визначення поняття
доповідач – Кучма Ольга Леонідівна – к.ю.н., доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка

12. Перспективи розвитку соціального захисту в Україні
доповідач – Макушинський Владислав Іванович - студент 5 курсу соціально-правового факультету Національного університету "Одеська юридична академія"
науковий керівник – к.ю.н., доц. Єзеров А.А.

13. Пріоритетні напрямки вдосконалення законодавства про соціальний захист інвалідів та громадян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС
доповідач – Малюга Леся Юріївна – к.ю.н.

14. Антидискримінаційний моніторинг у сфері праці: сучасний стан та перспективи вдосконалення в Україні
доповідач – Мельниченко Таїсія Вікторівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

15. Реформування трудового законодавства щодо визначення процедури укладення трудового договору
доповідач – Пишнюк Денис Сергійович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

16. Деякі проблеми соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що мають інвалідність
доповідач – Прачук Марія Павлівна – студентка 5 курсу соціально-правового факультету Національного університету "Одеська юридична академія"
науковий керівник – к.ю.н., доц. Тарасенко В.С.

17. Правові засади працевлаштування осіб з обмеженою працездатністю
доповідач – Салей Юлія Павлівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

18. Механізм реалізації принципу недопущення дискримінації у сфері праці
доповідач – Сахарук Ірина Сергіївна – к.ю.н., ас. кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка

19. Законодавче закріплення додаткових умов трудового договору: досвід зарубіжних країн
доповідач – Сидоренко Євгенія Вікторівна – аспірант 2-го року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Іншин М.І.

20. До питання про значення функцій права соціального забезпечення в сучасних умовах
доповідач – Сіньова Людмила Миколаївна – к.ю.н., ас. кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка

21. Необґрунтована відмова у прийнятті на роботу: правовий зміст поняття
доповідач – Слончак Вадим Олександрович – студент 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

22. Застосування закордонного досвіду щодо протидії мобінгу у сфері праці в Україні
доповідач – Федорова Дарина Олегівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

23. Недійсність договорів у трудовому праві: проблемні питання
доповідач – Фулей Галина Іванівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
науковий керівник – д.ю.н., проф. Вавженчук С.Я.

24. Правовий процес, процес в праві чи процедура: до питання про співвідношення понять
доповідач – Черноус Світлана Миколаївна – к.ю.н., доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка

25. Проблемні аспекти трудових правовідносин між роботодавцями та працівниками Збройних сил України, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції
доповідач – Щербина Іван Матвійович – студент 3 курсу військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.е.н. Сизов А.І.

26. Вдосконалення правового регулювання дистанційної зайнятості в Україні
доповідач – Яковенко Олена Анатоліївна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Сахарук І.С.

С е к ц і я 8
ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

1. Особливості реформи системи органів державного управління земельними ресурсами в Україні
доповідач – Бахуринська Марія Михайлівна – к.ю.н., доцент кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2. Проблеми правової охорони лісів в Україні
доповідач – Бондар Віталіна Володимирівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Позняк Е.В.

3. Зарубіжний досвід правової охорони диких тварин від жорстокого поводження: проблеми юридичної відповідальності
доповідач – Булайчук Ірина Юріївна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Бевз О.В.

4. Проблеми функціонально-правового забезпечення дозвільної системи у сфері використання надр
доповідач – Дудар Марта Ігорівна – магістр 2 року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Євстігнєєв А.С.

5. Проблеми правового регулювання поводження з медичними відходами
доповідач – Ербелідзе Алла Олександрівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Позняк Е.В.

6. Допустимість зміни цільового призначення сільськогосподарських земель за законодавством деяких зарубіжних країн
доповідач – Жовтяк Лідія Євгенівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Мірошниченко А.М.

7. Інтеграція лісового законодавства України у відповідності до засад, визначених ЄС
доповідач – Касьян Людмила Вікторівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Позняк Е.В.

8. До питання про способи відновлення земельних прав репатріантів
доповідач – Михайлюк Юлія Олегівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Саркісова Т.Б.

9. Правові аспекти екологічних ризиків у військовій сфері
доповідач – Потернак Віктор Вікторович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Краснова М.В.

10. Особливості правового статусу фізичних осіб як суб’єктів аграрного права
доповідач – Суліма Юлія Олегівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., доц. Коваленко Т.О.

11. Правове регулювання видобутку бурштину в Україні
доповідач – Сусь Юлія Степанівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Краснова М.В.

12. Застосування санкцій за вчинення деліктів negligence та nuisance у США та його значення для вдосконалення правил добросусідства в Україні
доповідач – Третяк Тарас Олексійович – к.ю.н., доцент кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

13. Правова природа поняття «штучний водний об’єкт»
доповідач – Черкасов Денис Олегович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Євстігнєєв А.С.

14. Пропозиції щодо використання зарубіжного досвіду для вдосконалення законодавства України з питань обороту земель сільськогосподарського призначення
доповідач – Чернявська Богдана Вадимівна – магістр 1 року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Мірошниченко А.М.

15. Some Aspects of Legal Regulation of the Use of Alternative Energy in the Republic of Kazakhstan and Foreign Countries
доповідач – Telewev Galym Baygazievich – 1st year PhD student at the Faculty of Law of the Zhetysu State University named after I. Zhansugurov, Taldykorgan city, the Republic of Kazakhstan


С е к ц і я 9
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

1. Про юридичну природу помилки в характері діяння
доповідач – Айдинян Анжела Василівна – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., проф. Шапченко С. Д.

2. Призначення покарання за правилами ч. 4 ст. 70 КК України при звільненні від відбування покарання з випробуванням за попереднім вироком
доповідач – Арманов Микола Григорович – к.ю.н., доцент кафедри кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії прокуратури України

3. Джерела кримінального права на землях Слобідської України
доповідач – Беніцький Андрій Сергійович – к.ю.н., професор кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ

4. Щодо тлумачення поняття «сховище» у кримінальному праві України
доповідач – Герман Денис Олександрович – студент 3 курсу Полтавського юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
науковий керівник – к.ю.н., ас. Михайліченко Т. О.

5. Проблемні питання імплементації положень Конвенції Ради Європи про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством від 2011 року щодо криміналізації примусового шлюбу
доповідач – Журавльова Єлизавета Вікторівна – студентка магістратури 1 року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник - к.ю.н., доц. Задоя К. П.

6. Змістовно-правова еквівалентність тексту кримінального закону України
доповідач – Загиней Зоя Аполлінаріївна – к.ю.н., доц., начальник відділу досліджень проблем злочинності у сфері службової діяльності та корупції Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України

7. Проблемні аспекти застосування поняття «екстремістська організація» в судово-слідчій практиці
доповідач – Кравчук Степан Йосипович – к.ю.н. доц. кафедри права Хмельницького національного університету

8. Норма про незаконне збагачення і принцип презумпції невинуватості
доповідач – Михайленко Дмитро Григорович – к.ю.н., доц., докторант кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія»

9. Предмет злочинів проти власності: питання для переосмислення
доповідач – Михайліченко Тетяна Олександрівна – к.ю.н. ас. кафедри кримінального, адміністративного та трудового права Полтавського юридичного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

10. Взаємодія органів внутрішніх справ України з міжнародними організаціями у запобіганні сексуальної експлуатації
доповідач – Небитов Андрій Анатолійович – к.ю.н., докторант кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ

11. Поняття «грубого порушення законодавства про працю»: проблемні питання
доповідач – Оніщенко Вероніка Вікторівна – студентка 3 курсу Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
науковий керівник – к.ю.н., ас. Михайліченко Т. О.

12. Відповідальність за контрабанду крізь призму змін: постановка проблемних питань
доповідач – Предибайло Алла Ігорівна – студентка 3 курсу Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
науковий керівник – к.ю.н., ас. Михайліченко Т. О.

13. Окремі правила кваліфікації замаху на злочин за кримінальним правом України та Німеччини
доповідач – Сегеді Тімеа Йосипівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Задоя К. П.

14. Щодо судової практики у справах про екологічні злочини
доповідач – Турлова Юлія Анатоліївна – к.ю.н., головний науковий співробітник відділу досліджень проблем діяльності прокуратури щодо представництва інтересів громадянина та держави в суді Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, докторант відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України

15. До питання використання обману як конститутивної ознаки зґвалтування
доповідач – Челебій-Кравченко Юлія Костянтинівна – студентка 3 курсу Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
науковий керівник – к.ю.н., ас. Михайліченко Т. О.

16. Про недоліки законодавчого визначення умов звільнення «хабародавця» від кримінальної відповідальності
доповідач – Ярмиш Наталія Миколаївна – д.ю.н., професор кафедри кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії прокуратури України


С е к ц і я 10
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

1. Проблема реалізації народом права на участь у здійсненні правосуддя
доповідач – Алєксєєва Анастасія Олександрівна – аспірант Академії адвокатури України
науковий керівник – к.ю.н., доц. Легких К. В.

2. Щодо відсторонення від посади службової особи правоохоронного органу за чинним КПК України
доповідач – Арланова Руслана Дмитрівна – аспірант Академії адвокатури України
науковий керівник – к.ю.н., проф. Бояров В.І.

3. Міжнародні стандарти забезпечення прав і свобод осіб при застосуванні примусових заходів медичного характеру
доповідач – Арушанян Кристина Карленівна – к.ю.н., доцент кафедри нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування Національної академії прокуратури України

4. Тактико-психологічні та етичні засади особистого обшуку
доповідач – Бишевець Олена Володимирівна – к.ю.н., асистент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

5. Щодо складових емоційного стану учасників кримінального провадження
доповідач – Ващук Олеся Петрівна – к.ю.н., доц. кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»

6. Відображення принципу гласності і відкритості судового провадження та його повного фіксування технічними засобами у кримінальному провадженні
доповідач – Волошина Владлена Костянтинівна – к.ю.н., доц. кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія»

7. Деякі питання застосування статті 245 Кримінального процесуального кодексу України
доповідач – Гловюк Ірина Василівна – к.ю.н., доц.. кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія»

8. Касаційне оскарження та перевірка як засіб забезпечення законності ухвал, постановлених в порядку виконання судових рішень в кримінальному провадженні
доповідач – Костюченко Олена Юріївна – к.ю.н., доц. кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

9. Залучення захисника при здійсненні спеціального досудового розслідування
доповідач – Маленко Олександр Васильович – аспірант 1 року навчання кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України
науковий керівник – д.ю.н., проф. Колесник В.А.

10. Огляд місця події із застосуванням вогнепальної зброї за стріляними гільзами
доповідач – Мельник Роман Володимирович – к.ю.н., головний експерт сектору експертизи зброї відділу експертизи зброї та трасологічної експертизи лабораторії криміналістичної експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

11. Засади прокурорської діяльності
доповідач – Малюга Віктор Іванович – к.ю.н., доц. кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка

12. Кримінально-процесуальна відповідальність за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
доповідач – Мурзановська Аліна Владиславівна – старший викладач кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія»
науковий керівник – д.ю.н., проф. Аленін Ю.П.

13. Окремі аспекти організації діяльності прокурора при пред’явленні цивільного позову у кримінальному провадженні
доповідач – Назарук Олена Ігорівна – к.ю.н., доц. кафедри організації роботи та управління в органах прокуратури Національної академії прокуратури України

14. Щодо злочинів, пов’язаних із отриманням рейдерами пакетів акцій при здійсненні недружнього поглинання підприємства
доповідач – Немно Юлія Миколаївна – фахівець 3-ї категорії науково-дослідної частини, Національний університет «Одеська юридична академія»
науковий керівник – к.ю.н., доц. Ващук О.П.

15. Зростання значення мережі Інтернет у вчиненні злочинних діянь
доповідач – Панасюк Артур Олексійович – аспірант 2 року навчання кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»
науковий керівник – к.ю.н., доц. Ващук О.П.

16. Вирішення питання про недопустимість доказів у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування
доповідач – Панасюк Олександр Анатолійович – асистент кафедри правосуддя Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
науковий керівник – д.ю.н., проф. Капліна О.В.

17. Міжнародні стандарти у галузі ювенальної юстиції
доповідач – Пасека Мирослава Олексіївна – к.ю.н., асистент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

18. Практика Європейського суду з прав людини у діяльності органів прокуратури України із захисту прав дітей
доповідач – Попов Георгій Володимирович – к.ю.н., директор Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України

19. Дослідження речових доказів в контексті принципу безпосередності дослідження речових доказів
доповідач – Роговик Марта Миколаївна – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Задоєнко О.В.

20. Проблеми нормативного врегулювання повноти повноважень прокурора у кримінальному провадженні
доповідач – Сапін Олександр Валерійович – к.ю.н., професор кафедри підтримання державного обвинувачення Національної академії прокуратури України

21. Щодо розкриття злочину як основного завдання розслідування кримінального провадження
доповідач – Тіщенко Валерій Володимирович – д.ю.н.. професор, завідувач кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»

22. Відмова потерпілого від обвинувачення як підстава закриття кримінального провадження
доповідач – Торбас Олександр Олександрович – асистент кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія»
науковий керівник – д.ю.н., проф. Аленін Ю.П.

23. Юридична сутність процесуального рішення у вигляді повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення
доповідач – Шульгін Сергій Олександрович – слідчий в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здобувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ
науковий керівник – доц. Каткова Т.В.

С е к ц і я 11
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

1. Розумність строків як гарантія своєчасного розгляду та вирішення цивільної справи
доповідач – Абрамова Ольга Петрівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Васильєва-Шаламова Ж.В.

2. Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд»: новий етап судової реформи чи черговий її провал?
доповідач – Амборський Андрій Вікторович – студент 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц.. Захарова О.С.

3. Достовірність та достатність як критерії доказів
доповідач – Бойко Анна Миколаївна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Васильєва-Шаламова Ж.В

4. Колегіальний розгляд цивільних справ у суді першої інстанції: проблеми та перспективи
доповідач – Гусєв Олексій Юрійович – студент 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Васильєва-Шаламова Ж.В

5. Виконання судових рішень в цивільних справах
доповідач – Дудко Ольга Василівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Ізарова І.О.

6. Практика застосування процедури медіації в Україні
доповідач – Жук Марія Олександрівна – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Ізарова І.О.

7. Гармонізація цивільного процесу України та ЄС в умовах підписання угоди про асоціацію
доповідач – Ізарова Ірина Олександрівна – к.ю.н., доц.. кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

8. До питання про сферу дії режиму цивільної процесуальної безпеки під час повороту виконання судових рішень у цивільному судочинстві
доповідач – Мельник Ярослав Ярославович – к.ю.н, докторант Інституту законодавства Верховної Ради України

9. Попереднє судове засідання як спосіб оптимізації цивільного процесу
доповідач – Поліщук Наталія Володимирівна – студент 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Васильєва-Шаламова Ж.В

10. Правова природа провадження у справі до судового розгляду у цивільному процесі
доповідач – Прокопенко Марія Володимирівна – студентка 2-го курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Ізарова І.О.

11. Реформа інституту юрисдикції в новому регламенті ЄС №1215/2012 від 12.12.2012 «Про юрисдикцію, визнання і виконання судових рішень в цивільних і комерційних справах»
доповідач – Сергієнко Владислав Сергійович – студент 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., доц. Ізарова І.О.

12. Спеціальні знання експерта та спеціаліста: співвідношення понять
доповідач – Скорич Олена Олегівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Кіреєва Н.О.

13. Правова природа провадження у справах про оскарження рішень третейських судів
доповідач – Сулима Анна Андріївна – студентка 2-го курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Ізарова І.О.

14. Оплата правової допомоги адвоката у цивільному процесі
доповідач – Ткачук Анжеліка Олегівна - студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Васильєва-Шаламова Ж.В

15. Істина, що встановлюється в цивільному судочинстві
доповідач – Штефан Анна Сергіївна – к.ю.н., завідувач сектора авторського права відділу авторського права і суміжних прав Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

С е к ц і я 12
НОТАРІАЛЬНИЙ, ВИКОНАВЧИЙ ПРОЦЕСИ ТА АДВОКАТУРА

П і д с е к ц і я 1
НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

1. Особливості участі нотаріуса у цивільному судочинстві
доповідач – Гродзинська Ксенія Миколаївна - студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Бондарєва М.В.

2. Актуальні питання вчинення нотаріусом виконавчого напису на аліментному договорі
доповідач – Дерій Олена Олександрівна – асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

3. Щодо проблем отримання нотаріусом окремих документів при посвідченні договорів іпотеки земельних ділянок
доповідач – Крива Людмила Вікторівна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Снідевич О.С.

4. Проблеми нотаріального посвідчення спадкового договору
доповідач – Куліш Олександра Юріївна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Бондарєва М.В.

5. Відмова в нотаріальному посвідченні правочинів про відчуження житла
доповідач – Парубець Роман ікторович – студент 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., доц. Кармаза О.О.

6. Особливості нотаріального посвідчення аліментного договору
доповідач – Попович Анна Євгеніївна - студент 1 курсу ОКР «Спеціаліст» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Горбань Н.С.

7. Деякі аспекти доказування в судовому процесі
доповідач – Рабовська Світлана Янівна – к.ю.н., доц. кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

8. Проблеми складання заповіту неповнолітніми особами
доповідач – Рудик Анна Анатоліївна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Бондарєва Марія Володимирівна

9. Проблеми правового визначення нотаріусом поняття «нежитлове приміщення»
доповідач – Федотов Артем Володимирович – студент 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Мельник Ірина Степанівна


П і д с е к ц і я 2
АДВОКАТУРА ТА ВИКОНАВЧИЙ ПРОЦЕС

1. Монополія адвокатів: зарубіжний досвід та перспективи впровадження в Україні
доповідач – Аліменко Олександр Юрійович – студент 1 року навчання ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Кухнюк Д.В.

2. Особливості звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб
доповідач – Бурлака Богдан Олегович – студент 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Снідевіч О.С

3. Проблематика права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця
доповідач – Галкіна Марина Ігорівна – студентка 1-го курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Снідевіч О.С.

4. Про особливості тлумачення адвокатської та нотаріальної таємниці
доповідач – Горбань Наталія Сергіївна – к.ю.н., асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

5. Особливості участі нотаріуса у цивільному судочинстві
доповідач – Денисенко Тетяна Олександрівна – студентка 1-го курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас.. Кухнюк Д.В

6. Роль та значення гарантій адвокатської діяльності
доповідач – Новіцький Владислав Валерійович – студент 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Кучер Т.М.

7. Проблемні питання підвищення кваліфікації адвокатів
доповідач – Полякова Валентина Сергіївна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н.,доц. Кухнюк Д.В.

8. Деякі питання нотаріального посвідчення довіреностей
доповідач – Сєрая Анастасія Костянтинівна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Кучер Т.М..

9. Основні напрямки реформування адвокатури в Україні
доповідач – Слива Людмила Володимирівна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Кухнюк Д.В.

10. Інститут присяжних виконавців: порівняльні аспекти окремих положень законопроекту України та проекту Глобального кодексу примусового виконання
доповідач – Ткачук Павло Олександрович – студент 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Снідевіч О.С

11. Деякі аспекти укладення мирової угоди у процесі звернення стягнення на майно боржника
доповідач – Угрінчук Олексій Едуардович – студент 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Снідевіч О.С.


С е к ц і я 13
ФІНАНСОВЕ ПРАВО

1. Перспективи створення Служби фінансових розслідувань
доповідач – Бузницький Андрій Олегович, студент 4 курсу Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К.

2. Порушення принципу стабільності податкового законодавства України
доповідач – Гуренко Віталій Анатолійович, студент 2 курсу Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К.

3. Ставка податку на доходи фізичних осіб в Україні у контексті внесення змін до Податкового кодексу та у порівнянні зі світовим досвідом
доповідач – Дуда Таїсія Сергіївна, студентка 3 курсу Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К.

4. Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
доповідач – Клочок Вікторія Валеріївна, студентка 2 курсу Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К.

5. Trends of tax control framework regarding small and medium-sized enterprises in Ukraine
доповідач – Кобрін Артем Євгенович – студент 2-го курсу магістратури Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Університет Осло, Факультет права 2 курс магістратури
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К

6. Правове регулювання оподаткування сільського господарства в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення законодавства
доповідач – Коваль Юлія Анатоліївна, студентка 4 курсу Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К.

7. Податкова реформа чи фінансова мобілізація
доповідач – Масякін Ігор Ігорович, студент 2 курсу Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К.

8. Проблемні питання реалізації платниками податків права на судовий захист від зловживань з боку органів фінансового контролю
доповідач – Сидоренко Тетяна Юріївна – студентка 3 курсу Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
науковий керівник – к.ю.н., ас. Шевчик О.С.

9. Перспективи розвитку інституту податкового компромісу в Україні
доповідач – Синявська Надія Сергіївна, студентка 2 курсу Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К.

10. Особливості формування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах децентралізації місцевого самоврядування
доповідач – Скрипник Андрій Володимирович – студент 3 курсу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
науковий керівник – к.ю.н., ас. Шевчик О.С.

11. Окремі питання регулювання аудиторської діяльності в Україні
доповідач – Устинова Ірина Петрівна – Кандидат юридичних наук Доцент кафедри конституційного та адміністративного права Національного авіаційного Університету

12. Порівняння бюджетного процесу в США та в Україні на етапах розробки та прийняття федерального і державного бюджетів
доповідач – Фалендиш Андрій Вячеславович, студент 2 курсу Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К.

13. Оподаткування грального бізнесу в Україні: за та проти
доповідач – Христенко Стефан Володимирович, студент 3 курсу Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К.

14. Правовий статус податкового агента
доповідач – Юрченко Руслан Володимирович, студент 3 курсу Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К.

15. Бюджетний дефіцит держави в умовах соціальної, економічної та політичної кризи
доповідач – Ярош Ярослав Сергійович, студент 2 курсу Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К.


С е к ц і я 14
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

1. Право интеллектуальной собственности при осуществлении космической деятельности
докладчик – Антоненко Николай Николаевич – аспирант 3 года обучения юридического института Национального авиационного университета
научный руководитель – к.ю.н., доц. Корнеев Ю.В.

2. Особливості суб’єктів права на засоби індивідуалізації учасників цивільних правовідносин, товарів та послуг у сфері охорони здоров’я
доповідач – Дмитренко Вікторія Вікторівна – заступник начальника навчального відділу Інституту інтелектуальної власності НУ «ОЮА» в м. Києві
науковий керівник –к.ю.н., доц. Кашинцева О. Ю.

3. Проблемні аспекти правової охорони корисних моделей в Україні
доповідач – Довга Лілія Миколаївна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Кодинець А. О.

4. Актуальність впровадження в Україні системи патентного судочинства
доповідач – Залукаєва Анастасія Іванівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Кодинець А. О.

5. Технічні засоби захисту авторського права: питання захисту чи охорони?
доповідач – Зеров Костянтин Олександрович – аспірант юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Орлюк О. П.

6. Нотаріальне забезпечення доказів при порушенні авторських прав в мережі Інтернет
доповідач – Качуровський Вадим Валерійович – здобувач 1 року навчання НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ
науковий керівник – к.ю.н., доц. Мальцев Д. О.

7. «Ноу-хау» як об’єкт права інтелектуальної власності в Україні
доповідач – Кирик Анна Валеріївна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Носік Ю. В.

8. Реформа авторського права в Польщі в контексті апроксимації авторського права ЄС (основні тенденції)
доповідач – Комзюк Леонід Трохимович – к.ю.н., доцент кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

9. Відмежування поняття «ноу-хау» від суміжних понять
доповідач – Косяк Тетяна Петрівна - студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Кривошеїна І. В.

10. Право інтелектуальної власності як конституційне право людини
доповідач – Матат Андрій Володимирович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського університету права НАН України
науковий керівник – д.ю.н., проф. Оніщенко Н. М.

11. Ціна як істотна умова договорів щодо розпоряджання майновими правами на торговельні марки
доповідач – Падох Оксана Іванівна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Кривошеїна І. В.

12. Актуальні питання патентування біотехнологій в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
доповідач – Писарюк Аліна Костянтинівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Майданик Л. Р.

13. Суб’єкти відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності на Інтернет-аукціонах
доповідач – Позова Діна Дмитрівна – к.ю.н. молодший науковий співробітник науково-дослідницької частини Національного університету «Одеська юридична академія»

14. Місце ліцензійних договорів про передачу ноу-хау у законодавстві України. Співвідношення понять «ноу-хау» та «комерційна таємниця»
доповідач – Татарова Маргарита Вадимівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Котенко М. В.

15. Тимчасове відтворення творів у мережі Інтернет
доповідач – Троцька Валентина Миколаївна – здобувач Науково-дослідницького інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України
науковий керівник – д.ю.н., доц. Мироненко Н. М.

16. Перспективи правового регулювання Інтернет-засобів масової інформації
доповідач – Фірсанова Віра Дмитрівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Котенко М. В.

17. Об’єкти права інтелектуальної власності дослідницьких університетів
доповідач – Чередник Наталія В’ячеславівна – аспірант кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф., в.о. зав. кафедрою Орлюк О. П.

 

Список учасників Міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні питання державотворення в Україні»,
які запрошуються до виступу на конференції
(без включення тез до збірника)

 

С е к ц і я 1
КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

1. Окремі аспекти проблематики правового регулювання порядку здійснення делегованих повноважень
доповідач – Бурч Іванна Михайлівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Академії праці, соціальних відносин і туризму
науковий керівник – к.ю.н., доц. Кравченко С.С.

2. Україна і Арктика в контексті міжнародно-правового співробітництва держав полярного регіону
доповідач – Павко Яна Анатоліївна – магістр міжнародного права‚ аспірантка Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Мицик В.В.

3. Проблема багатогромадянства: Україна і світ
доповідач – Слабоуз Яна Василівна – студентка 2 курсу Національного університету державної податкової служби України
науковий керівник – ст. викладач Павлюх О.А.

4. Лобізм як політична технологія. Перспективи цивілізованого лобіювання.
доповідач – Стукан Наталія Петрівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Москалюк О.В.

С е к ц і я 2
АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

П і д с е к ц і я 1
АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

1. Реалізація Державною службою фінанасового моніторингу України окремих положень Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
доповідач – Берізко Володимир Миколайович - студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Берлач А.І.

2. Адміністративний договір: поняття і ознаки
Доповідач – Патіота Богдан – студент 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Задирака Н.Ю.

3. Звернення громадян як інститут забезпечення прав і свобод громадянина
доповідач - Подхолюзіна Валентина Олександрівна – студент 2 курсу інституту права Національного Університету ДПС України
науковий керівник – д.ю.н. Назаров В.В.

4. Адміністративний договір: порівняльно-правовий аналіз
доповідач - Суліма Юлія Олегівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Пухтецька А.А.

П і д с е к ц і я 2
АДМІНІСТАРТИВНИЙ ПРОЦЕС ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

1. Нормативно-правове закріплення надання адміністративних послуг: сучасний стан та перспективи розвитку
доповідач – Васюк Микола Миколайович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Задирака Н.Ю.

2. Проблеми адміністративної реформи місцевої публічної влади на шляху до європейської інтеграції
доповідач – Гай Катерина Віталіївна – студент 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Задирака Н.Ю.

3. Проблеми та перспективи становлення і розвитку адміністративної юстиції Україні
доповідач – Гортовенко Альона Ігорівна – студентка 2 курсу юридичного факультету НУДПСУ
науковий керівник – к.ю.н., доц. Бабич В.А.

4. Окремі питання якості надання адміністративних послуг в Україні
доповідач – Реутська Тетяна Олегівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Задирака Н.Ю.

С е к ц і я 3
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ

1. Правовий обов’язок та повинність за «чистою» теорією права Г. Кельзена
доповідач – Козакевич Валерія Юріївна студент 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Костенко О.Б.

2. Правовий нігілізм в Україні
доповідач – Курус Вікторія Максимівна – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., проф. Котюк В.О.

3. Народна законотворчість: яким чином впровадити в Україні?
доповідач – Олексюк Аліна Олександрівна – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Теремцова Н.В.

4. Поняття правомірної поведінки в тоталітарній моделі держави (за романом Джорджа Орвелла «1984»)
доповідач – Сергієнко Вікторія Сергіївна - студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Дубов Г.О.

5. Правовий нігілізм як деформація правосвідомості українських підлітків та шляхи його подолання
доповідач – Сергієнко Вікторія Вячеславівна – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Дубов Г.О.

6. Проблема реалізації процедури імпічменту в Україні
доповідач – Шуляк Валерія Віталіївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.юн., ас. Дубов Г.О.

С е к ц і я 4
ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ

1. Особливості здійснення попереднього слідства у Київській Русі і Великому Князівстві Литовському
доповідач – Володіна Тамара Сергіївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Орленко В.В.

2. Основные причины возникновения реформационного движения в Великом Княжестве Литовском
доповідач – Жук Дмитро Сергійович – аспірант кафедри теорії держави і права в Білоруському національному університеті.
науковий керівник – к.ю.н., доц., Голубева Л.Л.

3. Історико-правовий аспект становлення судового прецеденту у правовій системі США
доповідач – Калабська Анна Володимирівна –– студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц., Цвєткова Ю.В.

4. Віленський привілей 1447 року . Вплив на розвиток правових відносин на території Великого Князівства Литовського.
доповідач – Корчак Роман Ігорович - студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
науковий керівник – к.ю.н., доц., Орленко В. В.

5. Історико-порівняльний аналіз «Декларації незалежності США», «Декларації прав людини і громадянина» та «Декларації прав і обов’язків трудящого і експлуатованого народу України»
доповідач – Лебеденко Єгор Юрійович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
науковий керівник – д. ю.н., доц. ,проф. Мірошниченко М.І.

6. Порівняльно-юридична характеристика «Декларації прав трудящого і експлуатованого народу» (РСФРР 1918 р.) та «Декларації прав людини і громадянина» ( Франція, 1789 р) у контексті історичного та логічного в праві.
доповідач – Ляшенко Олена Юріївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
науковий керівник – д. ю.н., доц. ,проф. Мірошниченко М.І.

7. Магдебурзьке право та його роль у розвитку української правової системи
доповідач – Петрова Анастасія Володимирівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Захарченко П.П.

8. Генеза інституту адвокатури Російської імперії в контексті судової реформи 1864 р
доповідач – Прус Ігор Миколайович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – Безклубий Олег Ігорович.

9. Правові аспекти українсько-російських відносин 1919 – 1923 рр. і втрата Україною суверенітету
доповідач – Сокирська Наталія Анатоліївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Захарченко П.П.

10. Ф. І. Леонтович як представник Київської історичної школи права
доповідач – Соловйов Борис Олегович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Захарченко П.П

С е к ц і я 5
ЦИВІЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

П і д с е к ц і я 1

1. До питання про методологічні проблеми природи форм судового захисту цивільного права як основоположної засади цивільного законодавства
доповідачі – Барановський Ігор Юрійович – студент 2-го курсу юридичного факультету Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж», Ткаченко Павло – студент 2-го курсу юридичного факультету Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»
науковий керівник – к.ю.н., доц. Мельник Я. Я.

2. Поняття та ознаки дошкільних навчальних закладів як учасників цивільних відносин
доповідач – Бесарабчик Влада Олександрівна – молодший науковий співробітник відділу проблем договірного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України
науковий керівник – д.ю.н., проф. Галянтич М. К.

3. Договір морського круїзу
доповідач – Голютяк Анна Русланівна – студентка 3-го курсу соціально-правового факультету Національного університету «Одеська юридична академія»
науковий керівник – ас. Токарева В. О.

4. Місце права на комерційну таємницю в системі права України
доповідач – Дейнеко Ольга Сергіївна – студентка 2-го курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Носік Ю. В.

5. До проблеми форми захисту цивільних прав, що засновані на звичаєвих цивільних правовідносинах
доповідач – Євтушенко Марина – студентка 2-го курсу юридичного факультету Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»
науковий керівник – к.ю.н., доц. Мельник Я. Я.

П і д с е к ц і я 2

1. До питання про теоретико-правовий каркас оціночних понять під час відшкодування моральної шкоди за цивільним законодавством України
доповідач – Маковій Ольга Сергіївна – студентка 3 курсу Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Мельник Я.Я.

2. Щодо місця та значення категорії «любов» за сімейним законодавством України
доповідач – Сідлецька Катрина Олександрівна, Гатак Анелія Ігорівна – студенти 4 курсу юридичного факультету Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»
науковий керівник – к.ю.н., доц. Мельник Я.Я.

3. Проблеми забезпечення права власності на тимчасово окупованих територіях, зокрема в АРК Крим
доповідач – Федорченко Ірина Анатоліївна – студентка 3 курсу юридичного факультету Академії праці, соціальних відносин і туризму
науковий керівник – к.ю.н., доц. Кравченко С.С.

4. Зміни до ЗУ «Про акціонерні товариства» - крок до захисту прав інвестора за міжнародними стандартами
доповідач – Хавалко Степан Васильович – студент 5 курсу Навчально-наукового інституту контррозвідувальної діяльності Національної академії Служби безпеки України
науковий керівник – д.ю.н., проф. Стрельбицька Л.М.

5. Проблеми співвідношення земельного та цивільного законодавства
доповідач – Хіміч Світлана Павлівна – молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України
науковий керівник – д.ю.н., проф. Галянтич М.К.

С е к ц і я 6
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

1. Право акціонера (учасника) на визнання, укладеного господарським товариством, договору недійсним в судовому порядку
доповідач – Гелеверя Вікторія Вікторівна – помічник судді Вищого господарського суду України
науковий керівник – к.ю.н. Стратієнко Л.В.

С е к ц і я 7
ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Реалізація принципів об’єктивності, рівності та заборони дискримінації під час випробування при прийнятті на роботу
доповідач – Денисевич Антон Вікторович – аспірант І року навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Ярошенко О.М.

2. Рестрикціонізм та засоби боротьби з ним
доповідач – Жук Марія Олександрівна – 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Щербина В.І.

3. Особливості правового регулювання праці жінок у проекті Трудового Кодексу України
доповідач – Кашперський Роман Вікторович – студент 6 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Черноус С.М.

С е к ц і я 8
ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

1. Проблеми вдосконалення аграрного законодавства України
доповідач – Штанченко Тетяна Єдуардівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Національного університету «Одеська юридична академія»
науковий керівник – доц. Годованюк А.І.


С е к ц і я 9
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

1. Причини та умови злочинності у сфері службової діяльності в органах прокуратури
доповідач – Люлько Сергій Петрович – провідний науковий співробітник відділу досліджень проблем злочинності у сфері службової діяльності та корупції Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України
науковий керівник – к.ю.н. Шамара О. В.

2. До проблеми поняття кримінального проступку через призму законодавства України та Франції
доповідач – Соловйова Алєся Борисівна - студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., проф. Андрушко П. П.

3. Характеристика фінансового шахрайства в інвестиційно-будівельній сфері як прояву злочинної діяльності
доповідач – Чернишов Георгій Михайлович – асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету “Одеська юридична академія”
науковий керівник – д.ю.н., проф. Дрьомін В. М.


С е к ц і я 10
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

1. Проблеми реалізації представницької функції прокуратури України
доповідач – Бєлялов Нурі Русланович – студент 4 курсу 2 групи 6 факультету Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого
науковий керівник – к.ю.н., доц. Шандула О.О.

2. Статус захисника та представника фізичної особи в кримінальному процесі України
доповідач – Бурий Владислав Олексійович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Малюга В.І.

3. Прокурорський нагляд за дотриманням конституційних прав і свобод неповнолітніх під час проведення оперативно-розшукових заходів у місцях позбавлення волі
доповідач – Влад Сергій Федорович – юрист 2 класу, аспірант денної форми навчання Національної академії прокуратури України
науковий керівник – к.ю.н., молодший радник юстиції, Директор Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України

4. Визначення меж судового розгляду у кримінальному процесі
доповідач – Жук Дар’я Вікторівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Задоєнко О.В.

5. Деякі психологічні аспекти використання слідчим тактичних прийомів
доповідач – Кузнєцова Наталія Володимирівна – студентка 5 курсу Академії адвокатури України
науковий керівник – к.ю.н., проф. Бояров В.І.

6. Форми примирення потерпілого з підозрюваним (обвинуваченим): порівняльно-правовий аспект
доповідач – Кухар Катерина Віталіївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Задоєнко О.В.

7. Правові наслідки відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення
доповідач – Маілунц Белла Еріківна – аспірант кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія»
науковий керівник – к.ю.н., доц. Гловюк І.В.

8. Інститут сприяння захисту у кримінальному процесуальному праві України
доповідач – Малахова Ольга Валентинівна – аспірант 2 курсу навчання кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія»
науковий керівник – к.ю.н., доц. Гловюк І.В.

9. Право сторони захисту на оскарження рішень, дій чи бездіяльності процесуальних осіб на стадії відкриття матеріалів кримінального провадження
доповідач – Ольховська Марина Миколаївна – аспірант 2 курсу Академії адвокатури України
науковий керівник – к.ю.н., доц. Сисоєнко Г.І.

10. Розвиток медіації в кримінальному провадженні України
доповідач – Саєнко Галина Юріївна – здобувач Національної академії внутрішніх справ
науковий керівник – к.ю.н., проф. Письменний Д.П.

11. Повідомлення у кримінальному провадженні
доповідач – Сіверський Олександр Михайлович – здобувач, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Костюченко О.Ю.

12. Суб’єкти шахрайства у сфері працевлаштування та основні злочинні схеми
доповідач – Шкрибайло Марія Володимирівна – аспірант кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»
науковий керівник – к.ю.н., доц. Ващук О.П.

С е к ц і я 11
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

1. Проблемні питання проведення електронних торгів
доповідач – Белікова Аліна Олегівна – студентка 4 курсу Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
науковий керівник – д.ю.н., проф. Майданик Н.І.

2. Змагальні засади цивільного процесу
доповідач – Белінська Христина Олегівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Васильєва-Шаламова Ж.В

3. Процесуальні гарантії закріплені у принципах цивільного процесу
доповідач – Голопапа Дарина Ігорівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. доц. - Васильєва-Шаламова Ж.В

4. Цивільно-процесуальна форма як гарантія дотримання належної процедури захисту права
доповідач – Наконечна Ірина Вадимівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Васильєва-Шаламова Ж.В.


С е к ц і я 12
НОТАРІАЛЬНИЙ, ВИКОНАВЧИЙ ПРОЦЕСИ ТА АДВОКАТУРА

П і д с е к ц і я 1
НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

1. Докази в нотаріальному процесі
доповідач – Безфамільний Вадим Олегович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Бондарєва М.В.

2. Цивільно-правова відповідальність державних нотаріусів
доповідач – Жук Марія Олександрівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Фурса С.Я.

3. Запровадження інституту приватних виконавців в Україні
доповідач – Журавський Альберт Павлович – студент 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Снідевич О.С.

4. Нотаріальна реформа в Україні
доповідач – Лушпієнко Юлія Олегівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Бондарєва М.В.

5. Оскарження виконавчого напису нотаріуса
доповідач – Маркова Аліна Олексіївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Мельник І.С.

6. Представництво в нотаріальному процесі
доповідач – Марчак Едгар Сергійович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Бондарєва М.В.

7. Проблемні питання визначення юрисдикції справ при оскарженні нотаріальних дій
доповідач – Панасюк Катерина Валеріївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Мельник І.С.

8. Договір купівлі-продажу в процедурі банкрутства та в нотаріальному процесі
доповідач – Сусь Юлія Степанівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Бондарєва Марія Володимирівна

П і д с е к ц і я 2
АДВОКАТУРА ТА ВИКОНАВЧИЙ ПРОЦЕС

1. Принцип верховенства права у виконавчому процесі
доповідач – Алексєєва Вікторія Сергіївна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Снідевіч О.С.

2. Проблеми віднесення мирової угоди до виконавчих документів
доповідач – Бисько Яна Владиславівна – студентка 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Снідевіч О.С

3. Участь адвоката в нотаріальному процесі
доповідач – Кодола Богдана Сергіївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Кучер Т.М

4. Загальна характеристика провадження у цивільних справах, що виникають з оскарження діяльності державної виконавчої служби.
доповідач – Луцкова Ольга Ігорівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Кучер Т.М

5. Принцип гласності у виконавчому процесі
доповідач – Мороз Вікторія Вікторівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Снідевіч О.С.

6. Проблеми правового статусу адвокатів іноземних держав в Україні
доповідач – Рудковська Марія Олегівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н.,доц. Кухнюк Д.В.

7. Принцип своєчасного та неупередженого розгляду справи державним виконавцем
доповідач – Халус Владислав Васильович – студент 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., доц. Снідевіч О.С

8. Державна мова виконавчого провадження
доповідач – Хосровлу Фікрет Ісраіл огли – студент 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н.,. доц. Снідевіч О.С.


С е к ц і я 13
ФІНАНСОВЕ ПРАВО

1. Заходи щодо покращення фінансового становища банків та недопущення їх неплатоспроможності.
доповідач - Гвоздій Оксана Юріївна, студентка 4 курсу Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К.

2. Відновлення податкової системи через повернення її до чотирьох Максимів А. Сміта
доповідач – Гринець Михайло Олександрович, студент 2 курсу Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К.

3. Правове регулювання діяльності кредитних установ
доповідач – Гура Олександр Валерійович, студент 4 курсу Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К.

4. Незалежність центрального банку країни: аналіз сучасного стану в Україні та зарубіжного досвіду
доповідач – Кириченко Катерина Андріївна, студентка 4 курсу Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К.

5. Зміни в законодавстві як реакція на банківську кризу 2014-2015 років
доповідач – Мушка Ростислав Іванович, студент 2 курсу Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К.

6. Проблеми реформування банківського сектору в Україні
доповідач – Наум Анастасія Альбертівна, студентка 2 курсу Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К.

7. Проблеми формування місцевих бюджетів в правовій системі України
доповідач – Псутурі Бека Демурійович – студент 2-го курсу Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Лещенко Р.М.

8. Система фінансових органів та їх повноваження
доповідач – Рудик Данило Артемович, студент 2 курсу Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К.

9. Проблеми сплати пільги при оподаткуванні податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
доповідач – Федорко Дмитро Євгенович, студент 2 курсу Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К.

С е к ц і я 14
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

1. Удосконалення національного законодавства як механізм забезпечення добросовісної конкуренції на ринку лікарських засобів
доповідач – Волинець Інна Павлівна – студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Ковальчук О. О.

2. Захист авторського права на об'єкти архітектури: міжнародний досвід, перспективи для України
доповідач – Гаврик Антон Вікторович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Воєводін Б. В.

3. Тенденції розвитку правового регулювання інтелектуальної власності в Україні
доповідач – Даховський Микита Андрійович – студент 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Котенко М. В.

4. Актуальні проблеми використання примусових ліцензій у фармацевтиці
доповідач – Дика Наталія Юріївна – студент 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
науковий керівник – к.ю.н., ас. Котенко М. В.

Read 11835 times Last modified on Bazar ertəsi, 08 İyun 2015 14:38

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.