ВИБІРКОВІ БЛОКИ ДИСЦИПЛІН ОС "МАГІСТР"

Вільний вибір дисциплін в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, затвердженого Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка 07 травня 2018 р. протокол № 10 і введеного в дію наказом ректора № 716-32 від 31 серпня 2018 р., а також відповідно до Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін, затвердженого 03 грудня 2018 р.

Відповідно до п. 7.4.6 Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, при конкурсному відборі при розподілі за спеціалізаціями та/або вибірковими дисциплінами, можуть використовуватися академічні рейтинги. 

Назви вибіркових блоків за ОС Магістр

Список вибіркових блоків ОC «Магістр» ОНП "Право" (денна форма навчання)

 1. Адвокатура
 2. Адміністративне судочинство та статус суддів
 3. Право охорони здоров'я
 4. Виконавче право та процес
 5. Економічне право
 6. Економічне судочинство
 7. Екологічне та природоресурсне право
 8. Енергетичне право
 9. Земельне та аграрне право
 10. Право інтелектуальної власності
 11. Інформаційне право
 12. Історія права
 13. Конституційне право
 14. Криміналістика
 15. Кримінальне право
 16. Кримінальне судочинство
 17. Нотаріат
 18. Податковий юрист
 19. Право Європейського Союзу та правова система України
 20. Право соціального захисту
 21. Правові моделі управління трудовими ресурсами
 22. Правовий бізнес консалтинг
 23. Публічна адміністрація
 24. Сучасне правотворення та правове регулювання
 25. Трудове право
 26. Фінансово-правовий радник
 27. Приватне право
 28. Цивільне судочинство
 29. Контрактне право
 30. Корпоративне право
 31. Комерційне право
 32. Правове забезпечення безпеки бізнесу
 33. Історія європейського права
 34. Виборче право
 35. Права людини / Human rights
 36. Юридична практика / Legal Practice
 37. Управління соціальною сферою
 38. Право екологічної безпеки
 39. Права людини та адміністративне право
 40. Соціальна безпека
 41. Сучасна компаративістика
 42. Конституційні процедури


Список вибіркових блоків ОC «Магістр» ОПП "Право" (заочна форма навчання) 

 1. Адвокатура
 2. Адміністративне судочинство та статус суддів
 3. Право охорони здоров'я
 4. Виконавче право та процес
 5. Економічне право
 6. Економічне судочинство
 7. Екологічне та природоресурсне право
 8. Енергетичне право
 9. Земельне та аграрне право
 10. Право інтелектуальної власності
 11. Історія права
 12. Криміналістика
 13. Кримінальне право
 14. Кримінальне судочинство
 15. Нотаріат
 16. Податковий юрист
 17. Порівняльне правознавство
 18. Право соціального захисту
 19. Правові моделі управління трудовими ресурсами
 20. Правовий бізнес консалтинг
 21. Публічна адміністрація
 22. Сучасне правотворення та правове регулювання
 23. Трудове право
 24. Фінансово-правовий радник
 25. Приватне право
 26. Цивільне судочинство
 27. Контрактне право
 28. Корпоративне право
 29. Комерційне право
 30. Правове забезпечення безпеки бізнесу
 31. Історія європейського права
 32. Виборче право
 33. Інформаційне право
 34. Конституційне право
 35. Управління соціальною сферою
 36. Соціальна безпека
 37. Права людини та адміністративне право

 

Список вибіркових блоків ОC «Магістр» ОНП "Інтелектуальна власність" (денна форма навчання)

 1. ІТ-право
 2. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності та трансфер технологій
 3. Правова охорона й захист прав інтелектуальної власності

 

Список вибіркових блоків ОC «Магістр» ОПП "Інтелектуальна власність" (заочна форма навчання)

 1. ІТ-право
 2. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності та трансфер технологій
 3. Правова охорона й захист прав інтелектуальної власності

 

Список вибіркових блоків ОC «Магістр» ОНП «Україно-Європейські правничі студії (Програма подвійного дипломування з Університетом ім.Миколаса Ромеріса в м.Вільнюс, Литва) (мова навчання англійська)» / “Ukrainian and European Legal Studies (Double Diploma Program in Association with the Mykolas Romeris University (Vilnius, Lithuania) (language of study: English)”» (денна форма навчання)

 1. Право інтелектуальної власності / Intellectual Property Law
 2. Правове регулювання публічної адміністрації та права людини / Legal Regulation of Public Administration and Human Rights
 3. Приватне право / Private Law

 

Список вибіркових блоків ОC «Магістр» ОНП «Законодавча діяльність та нормопроектування в Україні» (денна форма навчання)

 1. Технологія нормопроектування
 2. Конституційне нормопроектування

 

 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua