ВИБІРКОВІ БЛОКИ ДИСЦИПЛІН ОС "БАКАЛАВР"

 

Вільний вибір дисциплін в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, затвердженого Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка 07 травня 2018 р. протокол № 10 і введеного в дію наказом ректора № 716-32 від 31 серпня 2018 р., а також відповідно до Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін, затвердженого 03 грудня 2018 р.

Відповідно до п. 7.4.6 Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, при конкурсному відборі при розподілі за спеціалізаціями та/або вибірковими дисциплінами, можуть використовуватися академічні рейтинги. 

На 3 курсі навчання за ОС "Бакалавр" студентам пропонуються до вибору вибіркові блоки дисциплін. На денній формі навчання вибіркові блоки дисциплін вивчаються на 4 курсі, а на заочній формі навчання - на 4-5 курсах.

 Назви вибіркових блоків ОС Бакалавр

Список вибіркових блоків ОС «Бакалавр» ОПП "Право" (денна форма навчання)

 1. Адміністративне право
 2. Цивільне право
 3. Трудове право
 4. Конституційне право
 5. Фінансове право
 6. Земельне право
 7. Екологічне та природоресурсне право
 8. Адвокатура
 9. Кримінальне право
 10. Кримінальне судочинство
 11. Суд та прокуратура
 12. Економічне право
 13. Цивільне судочинство
 14. Правове регулювання трудових відносин у бізнесі
 15. Виконавче право та процес
 16. Нотаріат
 17. Нормопроектування та юридична техніка
 18. Економічне судочинство
 19. Економічне право ЄС
 20. Право інтелектуальної власності
 21. ІТ право
 22. Еколого-правовий консалтинг бізнесу
 23. Медичне і фармацевтичне право
 24. Публічна служба в Україні
 25. Європейські соціальні стандарти
 26. Регулювання ринку праці, зайнятості та трудової міграції
 27. Правове забезпечення протидії корупції
 28. Міжнародні механізми захисту прав людини
 29. Правові системи сучасності
 30. Правова медіація
 31. Місцеве самоврядування в Україні
 32. Договірне право

 

Список вибіркових блоків ОС «Бакалавр» ОПП "Право/ Правознавство"  (заочна форма навчання)

 1. Адміністративне право
 2. Цивільне право
 3. Трудове право
 4. Конституційне право
 5. Фінансове право
 6. Земельне право
 7. Екологічне та природоресурсне право
 8. Адвокатура
 9. Кримінальне право
 10. Кримінальне судочинство
 11. Суд та прокуратура
 12. Господарське право
 13. Цивільне судочинство
 14. Правове регулювання трудових відносин у бізнесі
 15. Виконавче право та процес
 16. Нотаріат
 17. Нормопроектування та юридична техніка
 18. Правове забезпечення вирішення економічних спорів
 19. Економічне право ЄС
 20. Право інтелектуальної власності
 21. ІТ право
 22. Медичне і фармацевтичне право
 23. Публічна служба в Україні
 24. Європейські соціальні стандарти
 25. Регулювання ринку праці, зайнятості та трудової міграції
 26. Правове забезпечення протидії корупції
 27. Міжнародні механізми захисту прав людини
 28. Договірне право
Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua