ВІЛЬНИЙ ВИБІР ДИСЦИПЛІН

Вільний вибір дисциплін в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, затвердженого Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка 07 травня 2018 р. протокол № 10 і введеного в дію наказом ректора № 716-32 від 31 серпня 2018 р., а також відповідно до Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін, затвердженого 03 грудня 2018 р.

Відповідно до п. 7.4.6 Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, при конкурсному відборі при розподілі за спеціалізаціями та/або вибірковими дисциплінами, можуть використовуватися академічні рейтинги. 

 

За денною формою навчання студентам ОР Бакалавр «Право» в Навчально-науковому інституті права пропонуються такі переліки вибіркових дисциплін (з кожного переліку студент обирає одну дисципліну):

  2 курс

- Перелік вибіркових дисциплін у 1 семестрі 2 курсу:

 

Юридична деонтологія

Церковне право

Страхове право

Основи інтелектуальної власності

Основи порівняльного кримінального права

Правові проблеми місцевого самоврядування в Україні  та державах-членах ЄС

Інституційна характеристика сучасної держави

Історія правничої думки у Київському Університеті

Валютне право

Правове регулювання валютних операцій

 

- Перелік  вибіркових дисциплін у 2 семестрі 2 курсу:

Звичаєве право

Професійна етика (за фаховим спрямуванням)

Торгове право

Стандарти публічної служби в Україні

Соціолого-правові дослідження та їх роль в юридичній науці та практиці

Конфесійне право і державно-конфесійні відносини

Соціальні стандарти в країнах світу

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Митне право

 

- Перелік  вибіркових дисциплін у 2 семестрі 2 курсу:

Соціологія організацій

Транспортне право

Банкрутство в Україні та ЄС

Етичні стандарти та відповідальність у сфері правосуддя

Основи кримінально-правової політики

Еволюція цивільного права 

Теоретико-правові та практичні проблеми народовладдя

Авторське право на службові твори

Правовий і соціальний захист дітей та молоді

Митна політика та митні правовідносини

 

- Перелік  вибіркових дисциплін у 2 семестрі 2 курсу:

Економічна теорія

Міжнародно-правовий соціальний захист

Латинська мова

Основи ІТ-права

Енергетичне право

Основи європейського кримінального права

Теоретико-правові проблеми юридичного процесу

Мова права

Трудове законодавство країн Європейського Союзу

 

Вибір з переліку (студент обирає 2або більше дисциплін з кожного переліку)

Блок дисциплін №1

  1. Публічне адміністрування
  2. Публічне право країн ЄС

 Блок дисциплін №2

  1. Службове право
  2. Міжнародне публічне право

 3 курс

- Перелік  вибіркових дисциплін у 1 семестрі 3 курсу:

Судова медицина та психіатрія

Правова охорона культурної спадщини

Етика та естетика

Фінансово-бюджетна система України

Економіка фірми

Гроші і кредит

Реалізація та захист авторських прав

Біржове право

Паблік рилейшинз у публічній службі

Забезпечення права на справедливий суд

Нотаріальний процес

Основи міжнародного кримінального права

Правовий експеримент

Європейська трудовоправова юстиція

Правове регулювання у сфері управління персоналом

Корпоративна нормотворчість у соціальній сфері

Правові основи екологічного управління

Критичне мислення

Фінансові технології у цифровій економіці

Фінансові інструменти та фінансові технології

Права людини (цивільно-правові аспекти)

Цивільно-правова охорона та захист персональних даних

Охорона та захист персональних даних в Україні та ЄС (цивільно-правові аспекти)

 

- Перелік  вибіркових дисциплін у 2 семестрі 3 курсу:

Прокуратура в Україні

Основи редагування тексту

Юридична аргументація

Правове регулювання трудової міграції

Договори у сфері інтелектуальної власності та ІТ-права

Бізнес і держава: правові основи взаємодії

Актуальні питання призначення покарань

Генеза прав людини

Проблеми історії держави і права України та зарубіжних країн

Запобігання дискримінації та мобінгу у соціально-трудових відносинах

Соціальна безпека в Україні

Правове регулювання екологічної безпеки

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Риторика

Фінансові ризики у договірних відносинах

 

- Перелік  вибіркових дисциплін у 2 семестрі 3 курсу:

Теорія судової експертизи

Порівняльна політологія

Правове регулювання окремих видів господарської діяльності

Європейське соціальне право

Міжнародна охорона інтелектуальної власності

Акціонерне право

Виконавче провадження

Правові основи протидії корупції

Правовий моніторинг

Західна та східна традиція права

Методика та методологія організації наукової роботи студентів

Соціальна відповідальність бізнесу

Забезпечення екологічних прав людини бізнесом

Вирішення спортивних спорів

Еристика

Фінансові ризики у діяльності суб'єктів господарювання

Цивільно-правова охорона та захист прав споживачів

Криміналістика

  

4 курс

- Перелік  вибіркових дисциплін у 1 та 2 семестрах 4 курсу:

Вибір з переліку (студент обирає 2або більше дисциплін з переліку)

 

Блок дисциплін №1

Земельне право

Міжнародне приватне право

Сімейне право

 

Блок дисциплін №2

Правові засади використання та охорони земель

Приватно-правові відносини з іноземним елементом

Сімейне законодавство України: питання теорії і практики

 

 

За заочною формою навчання студентам ОР Бакалавр «Право» Навчально-наукового інституту права пропонуються такі переліки вибіркових дисциплін (з кожного переліку студент обирає одну дисципліну):

 

2 курс

- Перелік 1 вибіркових дисциплін у 1 семестрі 2 курсу:

 

Авторське право на службові твори

Валютне право

Латинська мова

Основи інтелектуальної власності

Основи кримінально-правової політики

Соціологія організацій

Транспортне право

Трудове законодавство країн Європейського Союзу

 

- Перелік 2 вибіркових дисциплін у 1 семестрі 2 курсу:

 

Історія правничої думки у Київському Університеті

Основи порівняльного кримінального права

Правове регулювання валютних операцій

Правовий і соціальний захист дітей та молоді

Соціальні стандарти в країнах світу

Стандарти публічної служби в Україні

Страхове право

Торгове право

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Церковне право

Юридична деонтологія

 

- Перелік вибіркових дисциплін у 2 семестрі 2 курсу:

 

Бізнес і держава: правові основи взаємодії

Договори у сфері інтелектуальної власності та ІТ-права

Економічна теорія

Європейська трудовоправова юстиція

Корпоративна нормотворчість у соціальній сфері

Митна політика та митні правовідносини

Міжнародно-правовий соціальний захист

Основи європейського кримінального права

Правове регулювання у сфері управління персоналом

Правові основи екологічного управління

 

- Перелік вибіркових дисциплін у 1 та 2 семестрах 2 курсу та 1 та 2 семестрах 3 курсу:

Вибір з переліку (студент обирає 2 дисципліни з переліку)

 

Блок дисциплін 1

Публічне адміністрування

Публічне право країн ЄС

Блок дисциплін 2

Міжнародне публічне право

Службове право

 

3 курс

- Перелік вибіркових дисциплін у 1 семестрі 3 курсу:

 

Звичаєве право

Митне право

Основи ІТ-права

Професійна етика (за фаховим спрямуванням)

 

- Перелік вибіркових дисциплін у 2 семестрі 3 курсу:

 

Біржове право

Забезпечення екологічних прав людини бізнесом

Запобігання дискримінації та мобінгу у соціально-трудових відносинах

Криміналістика

Критичне мислення

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Основи редагування тексту

Правові основи протидії корупції

Прокуратура в Україні

Реалізація та захист авторських прав

Соціальна безпека в Україні

Соціальна відповідальність бізнесу

Фінансові інструменти та фінансові технології

Фінансові технології у цифровій економіці

Юридична аргументація

 

4 курс

- Перелік вибіркових дисциплін у 1 семестрі 4 курсу:

 

Акціонерне право

Гроші і кредит

Економіка фірми

Етика та естетика

Міжнародна охорона інтелектуальної власності

Основи міжнародного кримінального права

Паблік рилейшнз у публічній службі

Правова охорона культурної спадщини

Риторика

Судова медицина та психіатрія

Фінансові ризики у договірних відносинах

Фінансово-бюджетна система України

 

5 курс

- Перелік 1 вибіркових дисциплін у 1 семестрі 5 курсу:

 

Актуальні питання призначення покарань

Банкрутство в Україні та ЄС

Еристика

Порівняльна політологія

Правове регулювання екологічної безпеки

Правове регулювання окремих видів господарської діяльності

Теорія судової експертизи

Фінансові ризики у діяльності суб’єктів господарювання

 

- Перелік 2 вибіркових дисциплін у 1 семестрі 5 курсу:

Вибір з переліку (студент обирає 3 дисципліни з переліку)

 

Блок дисциплін 1

Земельне право

Міжнародне приватне право

Сімейне право

Блок дисциплін 2

Правові засади використання та охорони земель

Приватно-правові відносини з іноземним елементом

Сімейне законодавство України: питання теорії і практики

 

 

 

 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua