HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Михальнюк Оксана Василівна
к.ю.н. доцент кафедри Цивільного права

не має

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Хороші комунікаційні навички отримала впродовж роботи зі студентами та колегами в університеті
Організаційно-управлінська компетентність: Впродовж 5 років обіймала посаду директора юридичної фірми “УкрІнЮріс”
Інші професійні навички: Добре обізнана з процедурними питаннями ведення справ у загальних та господарських судах (в даний час представляю інтереси сторін у суді в якості адвоката)
Області професійних інтересів: Цивільне та сімейне право, сімейні договори, зобов’язальне право, кредитні правовідносини, порука, іпотека

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Сімейне право України
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права
2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври,
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Сімейне право: доктрина та судова практика
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Сімейне право України
2015/16 навчальний рік, 2 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права, магістратура
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Сімейне право: доктрина та судова практика

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 07.2009 до 2018 - Доцент кафедри цивільного права юридичного факультету , КНУ імені Тараса Шевченка , Освіта
з 09.2003 до 05.2009 - Асистент кафедри цивільного права юридичного факультету , КНУ імені Тараса Шевченка , Освіта

Іноземна мова

Англійська B2
Російська C1

Додаткова інформація

Публікація - Сімейне право України: Підручник / за ред. Дзери О.В. та Боднар Т.В. - К: ЮрІнком Інтер. – 2016. – С. 234-278, С. 348-371
Публікація - Договори в сімейному праві України // Бюлетень міністерства юстиції України. –№ 10. - 2013. – С.84-91.
Публікація - Поняття та особливості сімейно-правового договору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. –2013. – № 98. - С. 27-33.
Публікація - Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: Видання 5-е, переробл. та доповн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця та ін. - К: Юрінком Інтер, 2013. – Т.1. – С. 102-115.
Публікація - Договірне регулювання особистих немайнових відносин у сімейній сфері // Бюлетень міністерства юстиції України. –№ 1. - 2014. – С. 86-93.
Публікація - Сімейно-правові договори в судовій практиці України // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 2. – С. 116-119 [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pap.in.ua/2_2014/32.pdf.
Публікація - Договір подружжя про надання утримання // Юридична Україна. – 2015. – № 2. - С. 19-25.
Публікація - Договори подружжя стосовно їх спільного та роздільного майна // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 3. - С. 66-70 [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/3_2015/19.pdf.
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Методологія цивільного (приватного) права України в умовах європеїзації (Матвєєвські цивілістичні читання)” (м. Київ, 27 жовтня 2017 року).
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті (Матвєєвські цивілістичні читання)” (м. Київ, 8 листопада 2017 року).
Конференція -
Конференція - Міжнародний цивілістичний форум «Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи» (14-15 квітня 2016 року).
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Матвєєвські читання: звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях» (м. Київ, 20 листопада 2015 року).
Конференція - Міжнародний цивілістичний форум: “Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства» (м. Київ, 3 жовтня 2014 року).
Конференція - Міжнародна наукова конференція “Дванандцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 8-9 листопада 2013 р.).
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання)» (м. Київ, 3 жовтня 2013 р.).
Конференція - Міжнародний цивілістичний форум: “Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення» (м. Київ, 25-26 квітня 2013 р.).
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція “Матвєєвські читання: актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права» (м. Київ, 19 жовтня 2012 р.).
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція “Матвєєвські цивілістичні читання: актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права» (м. Київ, 10 листопада 2011 р.).
Семінар - Круглий стіл, присвячений пам’яті професора О.А.Підопригори «Рецепція римського права» (м. Київ, 24 червня 2015 року).
Семінар - Круглий стіл «Права людини в сфері охорони здоров’я України: проблеми доктрини і практики» (м.Київ, 24 вересня 2013 р.).
Членство в організації - Партнер Юридичної фірми “УкрЛегіс-практика сімейного права”, Член Адвокатського об’єднання “Абсольво”
Сертифікат - Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4256 Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30.11.2010 р.)

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net