HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Сабодаш Роман Богданович
к.ю.н. доцент кафедри Цивільного права

Індивідуальна адвокатська діяльність

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримав під час роботи юристом та адвокатом.
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснюю керівництво підготовкою магістерських, дипломних та курсових робіт.
Інші професійні навички: -
Області професійних інтересів: Джерела приватного права, правова природа практики Європейського суду з прав людини, узагальнення та аналіз практики Європейського суду з прав людини, вчення про юридичні особи, корпоративне право, банкрутство

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Цивільне право.
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Цивільні права у практиці Європейського суду з прав людини
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Корпоративні права. Правові аспекти злиття і поглинання.
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Захист цивільних прав у міжнародних судах /Civil rights protection in international courts.
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Domestic and international procedures for the victims of discrimination and violation of human rights.
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Корпоративні права
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Цивільне право.
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Цивільні права у практиці Європейського суду з прав людини.
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Правочини у банківські діяльності
2013/14 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Правове регулювання фондового ринку

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 20.12.2013 до 2018 - Доцент кафедри цивільного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 25.01.2008 до 25.12.2013 - Асистент кафедри цивільного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.09.2009 до 2018 - адвокат, Індивідуальна адвокатська діяльність , Освіта
з 05.11.2005 до 01.06.2009 - юрисконсульт, ТОВ "Ю.Ф." (юридична компанія), Київ, Освіта

Іноземна мова

Англійська B2

Додаткова інформація

Публікація - Сабодаш Р. Проникнення під корпоративну вуаль у практиці Європейського суду з прав людини // Корпоративне право України та Європейських країн: питання теорії та практики. Збірник наукових праць за матеріалами XV Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 2017 року, м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права та підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В. Луця. – Івано-Фран
Публікація - Сабодаш Р. Практика Европейского суда по правам человека как источник гражданского права Украины // Альманах цивилистики: Сборник статей / под ред. Р.А. Майданика. - 2015. № 6. - C. 112-126;
Публікація - Сабодаш Р. Правотворча функція рішень Європейського суду з прав людини як джерела права // Міжнародна науково-практична конференція "Матвєєвські читання: звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних умовах". - м. Київ: Національна академія правових наук; Асоціація цивілістів України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015;
Публікація - Сабодаш Р. Відповідальність держави за зобов'язаннями юридичних осіб у рішеннях Європейського суду з прав людини // Відповідальність у приватному праві: монографія / за заг. ред. І. Безклубого Грамота, 2014. - C. 378-383;
Публікація - Сабодаш Р. Рішення Європейського суду з прав людини в системі джерел цивільного права України // Міжнародний цивілістичний форум "Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв'язки, шляхи вдосконалення". - м. Київ: Національна академія правових наук; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013;
Публікація - Сабодаш Р. Право акционеров (участников) компании на «непрямой» иск (в контексте практики Европейского суда по правам человека и Конституционного суда Украины) // Vzor citacie: SUCHOZA, J., HUSAR, J/ (eds.): Pravo, obchod, ekonomika II. - 2013. № ІІІ. - C. 545-555;
Публікація - Сабодаш Р. Науково-практичний коментар до статей 22 -23 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» // Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно. Коментар. Законодавство. Методичні матеріали: науково-практичний посібникЮрінком Інтер, 2013. - C. 98-110;
Публікація - Сабодаш Р. Рівність учасників цивільних правовідносин: окремі аспекти // Європейські перспективи. - 2013. № 8. - C. 170-174;
Публікація - Сабодаш Р. Проблеми відповідальності юридичних осіб публічного права за невиконання грошових зобов'язань // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - 2013. № 32. - C. 124-134;
Публікація - Сабодаш Р. К вопросу о юридическом равенстве сторон в гражданских правоотношениях с участием юридических лиц публичного права // Альманах цивилистики: Сборник статей / под ред. Р.А. Майданика. - 2012. № 5;
Публікація - Сабодаш Р. Некоторые особенности договорной ответственности юридических лиц публичного права // Vzor citacie: SUCHOZA, J., HUSAR, J/ (eds.): Pravo, obchod, ekonomika II. - 2012. № ІІ. - C. 534-543;
Публікація - Сабодаш Р. До питання про особливості організаційно-правових форм юридичних осіб публічного права // Збірник наукових праць за результатами міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми цивільного права». - Харків, 2011. - C. 622;
Публікація - Сабодаш Р. Некоторые особенности договорной ответственности юридических лиц публичного права – бюджетных организаций // Альманах цивилистики: Сборник статей / под ред. Р.А. МайданикаАлерта; ЦУЛ, 2011. - C. 163-180;
Публікація - Сабодаш Р. Проблеми реалізації переважного права на придбання акцій у контексті рішень Європейського суду з прав людини // Вісник господарського судочинства. - 2010. № 2. - C. 104-111;
Публікація - Сабодаш Р. Очерк о юридических лицах публичного прав: некоторые теоретико-практические проблемы // Альманах цивилистики: Сборник статей / под ред. Р.А. МайданикаАлерта; КНТ; Центр учебной литературы, 2010;
Публікація - Сабодаш Р. К вопросу об участии юридических лиц публичного права в гражданских правоотношениях // Международная научно-практическая конференция "Государство и право: вызовы XXI века (Кутафинские чтения) ООО "Изд-во "Элит", 2010. - C. 338-343;
Публікація - Сабодаш Р. Глава 20. Товариство з обмеженою відповідальністю // Цивільне право. Загальна частина: підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика, Юрінком Інтер, 2010;
Публікація - Сабодаш Р. Глава 11. Цінні папери як об'єкти цивільних прав // Цивільне право. Загальна частина: підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика, Юрінком Інтер, 2010;
Публікація - Сабодаш Р., Амірова Ю. Науково-практичний коментар до ч. 4 §1 гл. 8 Цивільного кодексу України (акціонерні товариства) // Система інформаційно-правового забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН»-Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА». – К. – 2009;
Членство в організації - Асоціація цивілістів України. Українське юридичне товариство

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net