HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Венедіктов Сергій Валентинович
д.ю.н. професор кафедри Трудового права та права соціального забезпечення

-

Рідна мова: українська мова
Комунікаційна компетентність: Належні комунікаційні навички отримав під час наукової, викладацької та практичної діяльності
Організаційно-управлінська компетентність: Належні організаційні навички отримав працюючи за сумісництвом на протязі більше ніж 8 років керівником юридичного відділу на підприємстві
Інші професійні навички: Досвід роботи в якості експерта в міжнародних організаціях (МОП, ООН-Жінки) Приймав неоднократну участь у розробленні проектів нормативно-правових актів
Області професійних інтересів: Правове регулювання трудових відносин в Україні Порівняльне та міжнародне трудове право

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, трудове право
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Локальні нормативні акти та кадрові документи
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Охорона праці в галузі
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Трудовий договір: порівняльно-правові та історичні аспекти
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, трудове право
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Основы охраны труда

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 01.09.2013 до - професор, Кафедра трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.09.2008 до 08.2013 - доцент, Кафедра державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Освіта
з 2006 до 2008 - старший викладач, доцент , Кафедра правового забезпечення господарської діяльності факультету економіки і підприємництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, Освіта
з 2002 до 2006 - науковий співробітник, старший науковий співробітник, Харківській національний університет внутрішніх справ, Наука

Навчання та стажування

з до 2012 - Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ, 01601, Україна, доктор юридичних наук, спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення, Концептуальні засади правового регулювання трудових відносин в Україні
з до 2005 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна, кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення, Матеріальне та моральне стимулювання ефективної професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України: теоретичний аспект

Іноземна мова

російська C2
англійська C1
іспанська A2

Додаткова інформація

Публікація - Правове регулювання праці у Великобританії: прогресивний досвід і перспективи для України: монографія
Публікація - Теоретико-правові засади сучасної концепції трудового правовідношення в Україні: монографія
Публікація - Трудове право в державах Європи: Підручник
Публікація - Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : навч. Посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом
Публікація - Правове регулювання трудових відносин: вітчизняний та зарубіжний досвід
Публікація - Господарське право (Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання)
Публікація - Матеріальне та моральне стимулювання ефективної професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України. Науково-практ. посібник
Конференція - Проблеми кодифікації трудового законодавства України. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.)
Конференція - Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы. IV Междунар. Науч.-практ. конф., (г. Минск 27-28 окт. 2017 г.)
Конференція - Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.)
Конференція - Правова реформа: концепція, мета, впровадження. VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 лист. 2017 р.)
Конференція - Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення. VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.)
Конференція - Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.)
Премія - Нагороджений грамотою Міністра внутрішніх справ України (2002)
Членство в організації - Асоціація фахівців трудового права – член з 2003 року Асоціація адвокатів України – член з 2006 року

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88