HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Кронда Ольга Юріївна
к.ю.н. асистент кафедри Інтелектуальної власності

Відсутній

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації та професійні отримала під час роботи юристом в міжнародній адвокатській компанії
Організаційно-управлінська компетентність: Гарно працюю в командній роботі так і одноособово
Інші професійні навички: Інтелектуальна власність, торгові марки, патенти на винаходи та промислові зразки, захист від недобросовісної конкуренції
Області професійних інтересів: Інтелектуальна власність, торгові марки, патенти на винаходи та промислові зразки, захист від недобросовісної конкуренції

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, 1. Захист від недобросовісної конкуренції. Магістратура 2 рік навчання. Проводила лекції та семінари. 2. Договори в сфері інтелектуальної власності. Магістратура 2 рік навчання. Проводила семінари.
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Інтелектуальна власність. Магістратура 1 рік навчання. Проводила семінари.
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Інтелектуальна власність. Магістратура 1 рік навчання. Проводила семінари.
2013/14 навчальний рік, 1 курс бакалаври,

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2013 до 2018 - Посада асистент кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету , Київський національний університет імені Т. Шевченка. Адреса: м. Київ, вул. Володимирська 60 (https://www.law.univ.kiev.ua/ua/), Освіта

Іноземна мова

Російська A1
Англійська, Англійська, рівень B2, Certificate №07/2017 від 31.05.2017 року B2
A1

Додаткова інформація

Публікація - Інтелектуальна власність в агробізнесі.// Ефективний агробізнес / – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу до ресурсу: http://lawyers.com.ua/wp-content/uploads/2017/06/Efektivnii-agrobiznes-ALEXANDROVPARTNERS.pdf (2016)
Публікація - Трехмерная модель для 3d печати как объект авторского права // Legea si viata. – 2015. - №1. – С. 38-40.
Публікація - Патент як спосіб захисту інтелектуальних прав на лікарський засіб // Науковий огляд. – 2014. - №1. – С. 158-163. Медіація в інтелектуальному праві // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 1. – С. 89-90.
Публікація - Правові проблеми будівництва централізованого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива в Україні [Електронний ресурс] / О. Ю. Кронда // Форум права. - 2013. - № 4. - С. 204–208.
Публікація - Балюк Г.І. Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду: навчальний посібник / Балюк Г.І., Кронда О.Ю., Сушик О.В.; за ред. Балюк Г.І. - Чернівці: Кондратьев А.В., 2012. – 144 с.
Публікація - Балюк Г.І. Правове забезпечення радіаційної безпеки в Україні: навчальний посібник / Балюк Г.І., Кронда О.Ю., Сушик О.В.; за ред. Балюк Г.І. - К.: ВГЛ Обрії, 2010. – 272 с.
Конференція - Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives≫. Proceedings of the 1st International symposium (January 25, 2018). Berlin. 2018. LEGAL CONCEPT “SELECTIVE ACHIEVEMENTS” IN PLANTING 167-169 p. p.
Конференція - Актуальні проблеми участі Державної служби інтелектуальної власності України в судовому процесі // Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права». – 2013. – С.176-177.
Премія - 2011 рік – нагороджена премією імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за цикл наукових праць.
Членство в організації - Асоціація правників України
Публікація -

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net