HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Цвєткова Юліанна Володимирівна
к.ю.н. доцент кафедри Історії права та держави

-

Рідна мова: українська, російська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації з великими та малими групами були отримані під час викладацької, методичної та наукової діяльності
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснювала керівництво науковим проектом «Науковий студентський гурток» протягом 5 років. Брала участь у організації наукових конференцій та круглих столів. Працюю членом Науково-методичного комітету
Інші професійні навички: Юридичні консультації та практика в судових органах
Області професійних інтересів: Західна традиція права, Східна традиція права, Історія держави і права зарубіжних країн, Порівняльне правознавство

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий
Комунікація: Високий
Створення контенту (програм, сайтів): Високий
Інші комп'ютерні навички: Використання пакету MS Office для написання науково-методичних праць; використання e-mail для віддаленого (дистанційного) навчання та проведення досліджень; пошук, розміщення та обробка даних за допом

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, 1. Історія держави і права зарубіжних країн, бакалавр, 1 курс, лекції, семінари 2. Східна традиція права, магістр, 1 курс, лекції, семінари 3. Західна традиція права, магістр, 2 курс, лекції, семінари 4. Романо-германська правова сім’я, магістр, 1 курс,
2013/14 навчальний рік, 1 курс бакалаври, 1. Історія держави і права зарубіжних країн, бакалавр, 1 курс, лекції, семінари 2. Східна традиція права, магістр, 1 курс, лекції, семінари 3. Західна традиція права, магістр, 2 курс, лекції, семінари 4. Романо-германська правова сім’я, магістр, 1 курс,

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2008 до по нині - доцент, кафедра історії права та держави Юридичний факультет, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2002 до 2008 - асистент, кафедра історії права та держави Юридичний факультет, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2000 до 2004 - Аспірантура юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса: вул. Володимирська, 60, м. Київ, Україна, , Освіта

Іноземна мова

французька A1
польська A2
англійська C1

Додаткова інформація

Публікація - «Східна традиція права» Навч. посібник - 2015; До питання про добровільний характер утворення федерацій// Сучасні проблеми порівняльного правознавства - 2015;
Публікація - Forms of Government in Ukraine: evolution, regional specific, attitude// Premeny ustavneho prava – kontinuita a diskontinuita – Bratislava, 2014;
Публікація - Множинність класифікацій правових сімей: проблеми та перспективи// Порівняльно-правові дослідження. – 2012. - № 1-2;
Публікація - Погляди на зміст поняття «східна традиція права» у порівняльному правознавстві // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку К-Львів, 2012;
Публікація - Тенденції розвитку державно-правового режиму в залежності від приналежності держав до різних правових сімей // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку К., 2011;
Публікація - Місце правового звичаю в правовій системі України // Підприємство, господарство і право К., вип. 12 (180), 2010;
Публікація - До питання про поділ романо-германської правової сімї на підсімї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Юридичні науки вип.86, 2010 ;
Публікація - Реституція фізичним особам в земельному праві // Бюлетень Міністерства Юстиції № 3 (101), 2010;
Публікація - Концепції історичної та природно-правової шкіл у формуванні та перспективах розвитку романо-германської правової сім’ї // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку – К., 2009;
Публікація - До проблеми розгляду права на свободу віросповідання у Європейському суді з прав людини // Бюлетень Міністерства Юстиції, Вип. 6 (80), 2008;
Публікація - Деякі приклади візантійського впливу на формування української правової традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Юридичні науки вип.85, 2010 ;
Публікація - Федотов-Чехівський та Богородський – представники та засновники історичної школи права в Київському університеті св.Володимира // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Юридичні науки, Вип.70, 2006;
Публікація - Шлюбно-сімейні відносини мирського населення Київської Русі (за правовими нормами Єфремівської Кормчої книги) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Юридичні науки вип.55, 2003;
Публікація - Візантійські церковні джерела правових норм Єфремівської Кормчої // Держава і право №17, 2002;
Публікація - Світські джерела візантійського походження Єфремівської Кормчої книги // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Юридичні науки, Вип.47, 2002 ;
Публікація - Суспільно-правові, історичні та соціально-політичні передумови виникнення Кормчих книг на території Київської Русі // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Юридичні науки, Вип.42, 2001
Конференція - ХХХVІІ Міжнародна історико-правова конференція – 2017, Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у ВНЗ України» - К.,2017, ХХХVІ Міжнародна історико-правова конференція, 2017, ХХХV
Публікація - Міжнародна історико-правова конференція «Нормотворення і систематизація в праві: до 1000-річчя Руської Правди і 450-річчя ІІ Статуту ВКЛ» - 2016

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88