HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Крижевський Антон Васильович
к.і.н. асистент кафедри Історії права та держави

-

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Отримав гарні комунікаційні навички під час роботи на посаді асистента кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Організаційно-управлінська компетентність: Член редколегії збірників наукових праць. Має досвід організації конференцій, круглих столів, презентацій. Є науковим керівником магістерських робіт.
Інші професійні навички: Професійні навички, набуті під час здійснення викладацької діяльності: • Читання лекцій, ведення семінарів; • Виступ із доповіддю на конференціях, круглих столах, семінарах та ін.
Області професійних інтересів: Історія українського права та державності, історія держави і права зарубіжних країн, історія римського права, історія Київського університету, рецепція античної спадщини

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий
Комунікація: Високий
Створення контенту (програм, сайтів): Високий
Інші комп'ютерні навички: Впевнений користувач MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook). Високі навички роботи з Internet (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Chrome), програмами для макетування

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, 1. Історія держави і права зарубіжних країн, ОС «бакалавр», І курс, семінарські заняття. 2. Історія українського права, ОС «бакалавр», І курс, семінарські заняття.
2016/17 навчальний рік, 1 курс бакалаври, 1. Історія держави і права зарубіжних країн, ОС «бакалавр», І курс, семінарські заняття.

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 01.10.2016 до по нині - Асистент кафедри історії права та держави юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, адреса: вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601, Україна, Освіта

Навчання та стажування

з 2012 до 2015 - Навчання в аспірантурі Київський національний університет імені Тараса Шевченка; адреса: вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601, Україна, кандидат наук
з 2010 до 2012 - Студент історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; адреса: вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601, Україна Отримана кваліфікація: магістр, спеціальність «Історія», Магістр
з 2006 до 2010 - Студент історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; адреса: вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601, Україна Отримана кваліфікація: бакалавр, спеціальність «Історія», Бакалавр

Іноземна мова

англійська B2
російська C2
польська A2

Додаткова інформація

Публікація - 1. Крижевский А.В. Організаційно-правові засади формування українського війська в умовах національно-визвольних змагань (1917 – 1918 рр.) / Антон Крижевський // Українське право й законодавство за доби Української революції (1917-1921 рр.): збірник матеріалів науково-практичної конференції, м. Київ, 30 листопада 2017 року / ред. кол. І.С. Гриценко, М.І. Мірошниченко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх, А.В. Крижевський. – К.: «ДС День Печати», 2018. –
Конференція - 1. 1. Міжнародна науково-практична конференція «Українське право й законодавство за доби Української революції (1917-1921 рр.)» (Київ, 30 листопада 2017 року)
Публікація - Міжнародна науково-практична конференція «Українське право й законодавство за доби Української революції (1917-1921 рр.)» (Київ, 30 листопада 2017 року) 2. Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Концепція та методологія історії українського права
Публікація - 2. Крижевский А.В. Антиковедение в Университете св. Владимира в 30-50-х годах ХІХ века / Антон Крижевский // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – Гродно, 2015. – № 2 (197). – С. 72-79.
Публікація - 3. Крижевський А.В. Антикознавство в Університеті Св. Володимира у контексті впровадження предметної системи навчання (1906-1917) / Антон Крижевський // Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. – Lublin, 2015. – Vol. X. – P. 225-234.
Публікація - 4. Крижевський А.В. Антикознавство в Університеті Св. Володимира в 60-х – 80-х роках ХІХ ст. в контексті загальної лібералізації та змін на історико-філологічному факультеті / Антон Крижевський // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 86 (7). – С. 19-22.
Публікація - 5. Крижевський А.В. Особливості викладання антикознавчих дисциплін в Університеті Св. Володимира у кінці ХІХ ст. / Антон Крижевський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – 2014. – Вип. 2. – Ч. 1. – С. 51-57.
Публікація - 6. Крижевський А.В. В.Я. Шульгін та його внесок у розвиток антикознавства в Університеті Св Володимира / Антон Крижевський // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 44. – С. 89-96.
Публікація - 7. Крижевський А.В Антикознавство в Київському Імператорському Університеті Св. Володимира в 1834-1842 роках / Антон Крижевський // Шевченківська весна – 2014: історія: матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Ч. ІV. – К.: Логос. – С. 294-298.
Публікація - 8. Крижевський А.В. Федір Міщенко та антикознавство в Імператорському Університеті Св. Володимира / Антон Крижевський // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. XLІ. – С. 136-140.
Публікація - 9. Крижевський А.В. Дослідження античних пам’яток Північного Причорномор’я професорами Університету Св. Володимира / Антон Крижевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2014. – Вип 119. – С. 39-42.
Публікація - 10. Крижевський А.В Дослідження античних старожитностей Північного Причорномор’я в доробку викладачів Імператорського Університету Св. Володимира / Антон Крижевський // Дні науки історичного факультету, присвячені 180-річчю заснування Київського університету: матеріали VII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. У 2 Т. – Т. ІІ. – К., 2014. – С. 322-327.
Публікація - 11. Крижевський А.В Розвиток антикознавства в Університеті Святого Володимира у 60-х рр. ХІХст. в контексті загальної лібералізації та реформи історико-філологічного факультету / Антон Крижевський // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського – К., 2014. – С. 279
Публікація - 12. Крижевський А.В Особливості викладання античної історії в Київському Університеті Св. Володимира на початку ХХ століття / Антон Крижевський // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 66-ї міжнародної наукової конференції. – Х., 2013. – С. 314-315
Публікація - 13. Крижевский А.В. Юлиан Андреевич Кулаковский и антиковедение в Киевском университете Св. Владимира / Антон Крижевский // XVIII Сергеевские чтения: Сборник тезисов. – М., 2013. – С. 75.
Публікація - 14. Крижевський А.В. Антикознавча спадщина Федора Герасимовича Міщенка / Антон Крижевський // Дні науки історичного факультету: Матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Вип. VI: 3 8-ми час. – Ч. 6. – К., 2013. – С. 43-44.
Конференція - 2. Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Концепція та методологія історії українського права», присвячений пам’яті професора Олександра Шевченка (Київ, 28 квітня 2017)
Конференція - 3. Міжнародна науково-практична конференція «Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти», присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлінського (Київ, 27 березня 2014 р.)
Конференція - 4. VIІ Міжнародна конференція «Дні науки історичного факультету, присвячені 180-річчю заснування Київського університету» (Київ, 24 квітня 2014 р.)
Конференція - 5. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна-2014: Історія» (Київ, 27 березня 2014 р.)
Конференція - 6. Всеукраїнаська наукова конференція «Київський університет: минуле і сьогодення» (Київ, 6 червня 2014 р.)
Конференція - 7. VI Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Дні науки історичного факультету – 2013» (Київ, 25 квітня 2013 р.).
Конференція - 8. 66-та Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання (історичні науки)» (Харків, 26 квітня 2013 р.)
Конференція - 9. IV Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історії стародавнього світу» (Київ, 16-17 травня 2013 р.)
Конференція - 10. Научная конференция «XVIII Сергеевские чтения» (Москва 4-6 февраля 2013 г.)

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88